ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (US CSB) ile ÇASGEM İşbirliği

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu veya ABD Kimyasal Güvenlik ve Tehlike Araştırma Kurulu olarak adlandırılan CSB, merkezi Washington DC’de olan, endüstriyel kimyasal kazaları ve nedenlerini araştırmakla görevli bağımsız bir ABD federal ajansıdır. Düzenleyici bir özelliği olmaksızın ve diğer kurumlardan bağımsız olan CSB yaptırım uygulamaz; ancak incelenen kazalara ilişkin tesislere, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA), sanayi kuruluşları ve çalışma gruplarına önerilerde bulunur. Ayrıca, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için araştırma raporlarını ve bu kazalardan çıkarılan derslere ilişkin videoları hazırlayarak web sitesinde paylaşır. 

Kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında geçmiş kazaların neden gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Gerek bilimsel literatürde gerekse yasal düzenlemelerde proses güvenliği kültürü oluşturulmasına ve yaşanmış kazalardan çıkarılan derslerin dikkate alınmasına vurgu yapılmaktadır. 

ÇASGEM olarak kazaların önlenmesi amacıyla ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (U.S. CSB) ile gerçekleştirilen işbirliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İşbirliği kapsamında yayınlar hazırlanması, yayımlanmış metinlerin ve videoların Türkçe’ye çevrilerek paylaşılması, Merkezimizce verilen proses güvenliği eğitimlerinin uyumlaştırılması ve geliştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülecektir. 

İşbirliği kapsamında ülkemizde proses güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar ve projeler devam etmektedir. CSB ile yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için begum.dogan@ailvecalisma.gov.tr e-posta adresinden ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN ile irtibata geçebilirsiniz.