Akran Mentorum (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme Projesi)

 • : DEVAM EDEN PROJELER

2017-1-TR01-KA205-039752 Kodlu “Mobile Youth Peer Mentoring Application to Facilitate Distance Mentoring Guidance for Youth with Disabilities (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme)”  isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış ve planlandığı şekliyle 1 Eylül 2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmış ve 31 Ağustos 2019 tarihinde ise bitirilmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan ortaklıklar kurulmuş ve faaliyetler devam ettirilmektedir.

Projenin Ortakları

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
 • Gazi Üniversitesi
 • Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • REDVET-Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Türkiye
 • ZGURA-M Ltd, Bulgaristan
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi, Romanya

 

Projenin Amaç ve Hedefleri

 • Engellilere yönelik farkındalık kazandırılması,
 • Engelli bireylere akran mentorluğu için eğitim çerçevesi geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin Türkiye’ye uyarlanması,
 • Engelli gençlere akran desteğinin işte ve okulda sağlanması,

 

Projeyle engelli gençler, engelli gençlere akran öğrenci ve iş arkadaşlarından mentor olarak çalışmaya gönüllü olanlar, STK’lar ile sosyal tarafların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu amaçlar için proje sonunda;

 • Engelli gençlere yönelik akran mentorluğu için pedagojik çerçeve oluşturulması,
 • Genç mentorlar için çalışma kılavuzu hazırlanması,
 • Genç akran mentorluk aracının etki değerlendirmesi yapılması (Pilot uygulama),
 • Mobil mentorluk uygulaması (Android Tabanlı) hazırlanması hedeflenmektedir.

 

İrtibat Kişisi

Kübra ÖZTÜRK SEVER, ÇSG Eğitim Uzmanı, kubra.ozturk@csgb.gov.tr

 

Proje Web Sayfası

http://www.mypeermentor.eu