AKRAN MENTORUM PROJESİ İÇİN ÇUBUK SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NDEYDİK

2017 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Akran Mentorum Projesi kapsamında mentorluk eğitimleri devam ediyor. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz mentorluk eğitiminde hem mentor olmak isteyen Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları hem de engelli gençleri bir araya getirdik.

Mentorluk, kişilerin, kişisel, sosyal ve mesleki becerileri, bilgisi ve yetkinlikleri ile ilgili birçok yeni şey öğrenmelerini sağlayan güçlü ve yaygın bir mekanizmadır. Türkçe’ye Yönderlik olarak çevrilen ancak yaygın kullanılan şekli ile mentorluk kavramı; belirli bir süre sonunda bir veya birkaç hedefe ulaşmak için, bir kişinin başka bir kişiye verdiği destek, yardım, savunma veya rehberlik olarak tanımlanabilir.

Akran Mentorum projesinde hedef engelli gençlerin sosyal içermesi için bir araç olarak mentorluğun kullanılması ve aynı sosyal çevredeki kişilerin birbirini desteklemesidir.

Eğitim Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda, sosyal hizmet uzmanları ve engelli gençlerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti. Her şeyden önce mentorluk ve mentilik denilen ilişki biçimi birbirine karşı sorumluluk içeren ve gönüllülük esasına dayalı karşılıklı bir ilişkidir. Bu bilinç ve farkındalık katılımcılarda sağlandıktan sonra mentorluğun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, mentorluğun temel ilkeleri, ana sorumlulukları, etkili bir mentorun nasıl olması gerektiği ile mentorluk sürecinde tarafların birbirlerinden beklentileri gibi konular etkin katılım sağlanarak tartışıldı. Sürecin devamlılığı ve verimliliğini sağlayabilmek için sürekli koordinasyon ve iletişimin gerekliliğinin vurgulandığı eğitim sonrasında ise gönüllülük ve uyumluluk esasına göre mentor-menti eşleşmeleri yapıldı.

Bu süreç sonrasında, mentorluk aşamasını başarıyla tamamlayan katılımcılara proje katılım sertifikaları verilecek.