Bakan SELÇUK’tan ÇASGEM' e Ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Merkezimize teşrif etti. Ziyaret kapsamında SELÇUK başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ÇASGEM yöneticileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları katılım sağladı.

Toplantıda ÇASGEM tarafından yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. IPA II Dönemi Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceği, kuruma uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağı ve araştırma kapasitesinin geliştirileceği ifade edildi. Yatırım projelerinden olan ‘Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi’ kapsamında işverenin talep ettiği işgücünün sahip olduğu nitelik ve beceriler arasındaki farklılıkların tespitine yönelik gerçekleştirilen saha araştırma sonuçları paylaşıldı. Merkezimizin uluslararası plandaki tecrübe aktarımı olan ETAP (ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi) kapsamında Sudan ve Özbekistan’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Projelerin hedef ve kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması hususunun altı çizildi.

Engelli gençlerin iş hayatına katılmasının desteklenmesi için akranların birbirine mentorluk yapmasını öngören  ‘Akran Mentorum Projesi’, görme engelli öğrencileri de kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitim materyalleri tasarımının hedeflendiği ‘Güvenli Düşün-Güvenlik Önemlidir Projesi’ hakkında bilgi verildi. Sendikalarda ‘İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’ ile sendikalarda yönetim kadrolarında görev yapan kadın temsilcilerin güçlendirilmesi için iş ve aile yaşamının dengelenmesine yönelik eğitim ve koçluk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan SELÇUK’a Eğiticilerin Eğitimi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin daha çok kişiye ve kurumlara ulaştırılması için uzaktan eğitim yönteminin kullanıldığı ifade edildi. Yakın zamanda uzaktan eğitim içeriklerinin zenginleştirileceği bildirildi.

ÇASGEM’in Uluslararası Hakemli Çalışma İlişkileri Dergisinin 17. sayısının yayımlandığı, 18. sayısının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. ÇASGEM’in çalışma hayatına yönelik yaptığı  eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan  SELÇUK, ÇASGEM’in hizmet binasını gezerek ziyaretini sonlandırdı.