BİREYSEL EĞİTİM ÜCRETLERİ

2018 YILI ÜCRETLİ BİREYSEL EĞİTİM FAALİYETLERİ LİSTESİ
Sıra No Eğitim Türü Eğitim Programının Adı Gün Saat Ücret TL.
1 Bireysel Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
2 Bireysel Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması (Hazard and Operability Studies - HAZOP) Uygulamalı Eğitimi 5 Gün 30 Saat 800,00
3 Bireysel Hata Modu ve Etki Analizi (Failure Mode and Effects Analysis FMEA) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
4 Bireysel Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment) Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
5 Bireysel Papyon Analizi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
6 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi Eğitimi (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 550,00
7 Bireysel Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Makine Emniyet Sistemleri Uygulamalı Eğitimi 3 Gün 18 Saat 750,00
8 Bireysel Makine Emniyet Uzmanlığı Eğitimi 4 gün 24 Saat 1000,00
9 Bireysel Endüstriyel Otomasyon ve Endüstri 4.0 2 gün 12 Saat 450,00
10 Bireysel Acil Durum Planlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
11 Bireysel Yangın Güvenliği Eğitimi 3 Gün 18 Saat 550,00
12 Bireysel Yangın Eğitici Eğitimi 5 Gün 40 Saat 3000,00
13 Bireysel İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 500,00
14 Bireysel Endüstriyel Hijyen Eğitimi 3 Gün 18 Saat 450,00
15 Bireysel Endüstriyel Toksikoloji ve Etki Değerlendirmesi  3 Gün 18 Saat 500,00
16 Bireysel İşyeri Hekimlerine Yönelik İşitme Testi/SFT Okuma ve Değerlendirme Eğitimi 2 Gün 12 Saat 600,00
17 Bireysel Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) 2 gün 12 Saat 500,00
18 Bireysel Patlamadan Korunma Eğitici Eğitimi  2 gün 12 Saat 800,00
19 Bireysel Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEKS Yönetmelikleri) 4 Gün 24 saat 650,00
20 Bireysel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Cihazların Montajı,Tamiri ve Bakımı 2 Gün 12 Saat 500,00
21 Bireysel Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 650,00
22 Bireysel Seveso Alanında Özel Konu Başlıkları 5 Gün 30 Saat 1000,00
23 Bireysel Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 3 Gün 18 Saat 650,00
24 Bireysel Proses Güvenliğine İlişkin Özel Konu Başlıkları 5 Gün 30 Saat 1000,00
25 Bireysel Maden İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama Eğitimi 2 Gün 12 Saat 500,00
26 Bireysel Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi  4 Gün 32 Saat 900,00
27 Bireysel Profesyonellere Yönelik Saha Uygulamaları Eğitimi 5 Gün 40 Saat 1100,00
28 Bireysel Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi 3 Gün 18 Saat 550,00
29 Bireysel İlkyardım Belgelendirme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2018 yılı fiyatı geçerli olacaktır.) 2 Gün 16 Saat 150,00
30 Bireysel İlkyardım Yenileme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 2018 yılı  fiyatı geçerli olacaktır.) 1 Gün 8 Saat 100,00
31 Bireysel Eğiticilerin Eğitimi 5 Gün 40 Saat 800,00
32 Bireysel Araştırma Metodolojisi Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
33 Bireysel Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi 3 Gün 18 Saat 500,00
34 Bireysel Etkin Liderlik Eğitimi 2 Gün 12 Saat 200,00
35 Bireysel Stratejik Düşünme ve Karar Alma Teknikleri 2 Gün 12 Saat 200,00
36 Bireysel Yaratıcı Düşünme ve Yeni Fikirler 2 Gün 12 Saat 200,00
37 Bireysel Diğer Eğitimler 1 Gün 6 Saat 200,00
38 Bireysel Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Gün 6 Saat 200,00
39 Bireysel Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 200,00
40 Bireysel Temel Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 350,00
41 Bireysel İleri Seviyede Koçluk Eğitimi 2 Gün 12 Saat 350,00
42 Bireysel Motivasyon 1 Gün 6 Saat 200,00
43 Bireysel Etkili Hedef Belirleme 1 Gün 6 Saat 200,00
44 Bireysel Farkındalık Odaklı Stres Yönetimi 2 Gün 12 Saat 350,00
45 Bireysel Proje Döngüsü Yönetimi 3 gün 18 Saat 300,00
46 Bireysel Temel Seviyede Sosyal Diyalog 2 Gün 10 Saat 200,00
47 Bireysel Müzakere ve İkna Teknikleri 1 Gün 6 Saat 200,00
48 Bireysel Hitabet Sanatı 1 Gün 6 Saat 200,00
49 Bireysel İşyerinde Çalışanlararası Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi 1 Gün 6 Saat 200,00
50 Bireysel Farkındalık Odaklı Empatik İletişim 1 Gün 6 Saat 200,00
51 Bireysel Ergonomi Eğitimi 1 Gün 6 Saat 200,00