Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar Ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

ÇASGEM, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliği ile sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” 15 Kasım 2019 tarihinde ÇASGEM Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları ÇASGEM Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Yavuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Semih Özçakır tarafından yapıldı. Proses güvenliğinin önemine ve büyük kazaların önlenmesi konusunda tüm tarafların sorumluluğu olduğuna değinilen açılış konuşmalarında toplantının tüm taraflara faydalı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı sunumlarla devam etti. İlk olarak ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan proses güvenliği eğitimlerinden bahsetti. Eğitim organizasyonunun nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi veren Doğan kazaların önlenmesinde eğitimin önemine değindi. Eğitimlerin sonunda her çalışanın ayrı ayrı istenilen yetkinliğe ulaşıp ulaşmadığının yetkinlik matrisleriyle kayıt altına alınması gerektiğine ve bu yapılmadığı sürece bir dizi bağımsız eğitim alınmış olacağına ve hala proses güvenliğine ilişkin tehlikelerin anlaşılamamış olacağına vurgu yapan Doğan geçmiş kazalarda eğitim organizasyonundaki ortak eksiklikler hakkında bilgi verdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin değişiklikler hakkında İş Müfettişi Dr. M. Serhat Ekinci sunum yaparak yeni yönetmelikle uygulamanın kolaylaştırıldığına değindi. Bir önceki yönetmelikte olan ancak kapsamı değişen çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci yönetmelik kapsamında yapılması gereken çalışmalara ve yürürlülük tarihlerine vurgu yaptı. Ekinci yeni yönetmeliğin sahanın karşılaştığı problemlere çözüm sunacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Toplantının son sunumunda İş Müfettişi Sayın Dr. Abdurrahman Akman güvenlik raporlarının inceleme sürecinde gördükleri ortak hatalara değindi. Proses güvenliğinin güvenlik yönetim sistemi içinde bir bütün olarak işletilmesinin önemine vurgu yapan Akman uygulamada kullanılan yöntemlerin avantajlarının ele alındığını ancak kısıtlılıklarının ele alınmadığını belirtti. Akman kullanılan yöntemlerle ilgili literatürden örnekler vererek hatalı uygulamalara değindi. Sahadaki yanlış bilgilerin önüne geçilmesi açısından bu tip toplantıların önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını sona erdirdi.

Sunumların ardından toplantı ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan’ın moderatörlüğü, İş Müfettişleri Sayın Dr. Abdurrahman Akman, Sayın Dr. M. Serhat Ekinci ve Sayın Faruk Seven’in katılımıyla soru cevap bölümü ile tamamlandı. Sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması amacıyla farklı başlıklarda yürütülecek bilgilendirme toplantılarına ilişkin duyurulara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Seveso Toplantı Sunumları