• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Çalışma Hayatında Genel Sağlık Sigortası ve Kapsamı Eğitimi

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

  • Konu başlıkları

 

  • Sosyal Güvenlik Tarihi/Tanımı/Kavramı
  • Sosyal Sigorta Türleri
  • Genel Sağlık Sigortası Tarihi/Tanımı/Kavramı
  • Genel Sağlık Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirilmesi
  • Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar
  • Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sunulan Hizmetler
  • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları ve Katılım Payı

 

 

 

Hedef & Kazanım

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Sosyal Güvenlik Sisteminde değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Kanun, sigorta kollarını tek çatı halinde toplayarak düzenleme yoluna gitmiştir. Kanunda sosyal sigorta kolları detaylı bir şekilde belirtilmiş olup sınıflandırılmıştır. Kanun genel sağlık sigortasını da düzenlemiş ve detaylı bir şekilde açıklamıştır.  Tasarlanan bu eğitim modülünde sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirme yapılarak genel sağlık sigortası hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

30 kişilik Gruplar halinde, ihtiyaç duyulan alan ve konularla ilgili talepte bulunan,  kamu ya da özel sektörde istihdam edilen personellere yönelik ve ilgisi olan herkes.

 

Süre

 

1 Gün- 2 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

20-30 kişi