• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesi ve Türleri Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu başlıkları

 

 • İş Sözleşmesini Tanımı ve Unsurları
 • İş Sözleşmesinin Özellikleri
 • Borçlar Kanunu Açısından İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinin Türleri
  • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri
  • Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
  • Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri
  • Şarta Bağlı İş Sözleşmeleri
  • Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
  • Takım Sözleşmesi İle Kurulan İş Sözleşmeleri
  • Mevsimlik İş Sözleşmeleri
  • Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
  • Evde Çalışma
  • Uzaktan (Tele) Çalışma
  • Pazarlamacılık Sözleşmesi
  • Geçici İş İlişkisi

 

Hedef & Kazanım

 

 

İş Kanunun 8. Maddesinde yer alan tanıma göre “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Eğitimde İş sözleşmesinin unsurlarından, özelliklerinde ve türlerinden bahsedilerek mahkemelere yansıyan uyuşmazlıklardan karar örnekleri verilecektir.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

30 kişilik Gruplar halinde, ihtiyaç duyulan alan ve konularla ilgili talepte bulunan,  kamu ya da özel sektörde iş sözleşmesiyle istihdam edilen personellere yönelik, ilgisi olan herkes.

 

Süre

 

1 Gün-  6 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

20-30 kişi