• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Çalışma Hayatında İş Sözleşmesinde Fesih Ve Arabuluculuk Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

 • Konu Başlıkları

 

 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • Tarafların Anlaşması (İkale)
  • Belirli Sürenin Sona Ermesi.
  • Ölüm
  • Fesih
   1. Haklı Nedenle Bildirimsiz Fesih
   2. Geçerli Nedenle Bildirimli Fesih

 

 • İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
 • Arabuluculuk
  • Arabuluculuk Tarihi/Tanımı
  • Arabuluculuğa Başvuru
  • Arabuluculuğun Oluşumu Ve Çalışması
  • Arabuluculuk Tutanağı

 

Hedef & Kazanım

 

 

 

İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan iş sözleşmesi fesih olmadan sona ereceği gibi fesih ile de sona erebilir. Fesih sonucunda kişiler fesih sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli olamadığını düşünerek itiraz edebilirler. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda önce kişiler iş mahkemelerinde doğrudan dava açmaktaydılar. Ancak bu Kanunla getirilen yenilikle bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” Düzenlemesiyle dava açmadan önce Arabulucuya başvurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Hukuk sisteminde iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk olarak yeni bir düzenleme olduğu için işçi ve işverenlere detaylı bir şekilde anlatılara bilinçlendirme yapılması gerekmektedir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

30 kişilik Gruplar halinde, ihtiyaç duyulan alan ve konularla ilgili talepte bulunan,  kamu ya da özel sektörde iş sözleşmesiyle istihdam edilen personellere yönelik, ilgisi olan herkes.

 

Süre

 

1 Gün-  6 Saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

 

20-30 kişi