ÇASGEM Paydaşları ile İşbirliklerini Güçlendiriyor!

ÇASGEM ortakları ile birlikte mesleki rehabilitasyon ve iş kazası modellemesi üzerine 2 önemli araştırma, 24 başlıkta ileri düzeyde eğitimler verecek.

ÇASGEM,  AB Katılım Öncesi Yardım Aracı İkinci Dönem Programı (IPA-II) kapsamında fonlanan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin Birinci Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda paydaşları ile bir araya geldi. Toplantı 24 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak “IPA I döneminde yürüttüğümüz proje ile önemli kapasite geliştirme transferi gerçekleştirerek nitelikli istihdama katkıda bulunduk. Proje ile uzaktan eğitim altyapı sistemini kurumumuza kazandırdık ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerimizi güçlendirdik” dedi.

Maden, inşaat, petrokimya ve metal gibi tehlikeli sektörlere odaklandık

 Mart 2020 tarihi itibariyle IPA-II dönemi kapsamında yürütülen projenin amacının Kurumun teknoloji ile gelişen ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olduğunun altını çizen Şenocak, “Projede mesleki rehabilitasyon ve iş kazası modellemesi üzerine 2 önemli araştırmamız var. Böylece araştırma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Paydaşlarımız ile birlikte yaklaşık iki bin kişinin katılımını hedeflediğimiz 24 başlıkta ileri düzeyde eğitimler gerçekleştireceğiz. Kurumumuza uygulamalı eğitim atölyesi kazandıracağız. Uygulama atölyesi ile eğitimlerimiz teoriden uygulamaya geçmiş olacak. Yine eğitimlerimizi zenginleştirmek için sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanacağız. Eğitim ve araştırmalarımızda maden, inşaat, petrokimya ve metal olmak üzere 4 tehlikeli sektöre odaklandık. Diğer yandan güvenlik kültürünün gelişmesine destek olmak için her yaş grubuna yönelik eğitim modülleri oluşturacağız” dedi.

Sosyal ortaklarla bir araya gelmeyi önemsediklerini, 6 aylık periyotlarla gerçekleşecek Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantılarının paydaşların proje faaliyetlerinin geliştirilmesi ve izlenmesine katkı sunacağını belirten Şenocak, proje faaliyetlerinin çalışma barışı temelinde görüş alma, paylaşım ve işbirliği çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

24 başlıkta ortak eğitim

Avrupa Delegasyonu Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Temsilcisi Ahmet Karan, projenin fikir aşamasından beri takipte olduğunu belirterek, proje başlama döneminin pandemi sürecine gelmesine rağmen faaliyetlerinin aksamadan yürütüldüğünün farkında olduğunu ifade etti. Projenin oldukça kapsamlı olduğunu, 42 alanda bileşeni ve 24 başlıkta eğitimi olduğunu hatırlatan Karan, proje uygulamaya geçmeden önce yapılan paydaş toplantısında tüm tarafların fikirlerinin alındığını ve bunların projenin tasarımına yansıdığını; uygulamada da paydaşların katılımını ve görüşlerini paylaşmalarını önemsediğini vurguladı. Karan, projeden faydalanacak hedef grubun sadece ÇASGEM olmadığını, tüm paydaşların proje kazanımlarından faydalanması gerektiğini ifade etti. 

Sözleşme Makamı olarak AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, projeyi uzman ekibiyle yakinen takip ettiğini, işbirliklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Her bir operasyon, sektörel operasyonel programı göstergelerine ulaşmaya çalışıyor. Bu gibi yürütülmekte olan projelerle istihdam, eğitim ve sosyal politika alanında hedefimizi daha da ileriye taşıyoruz

Ardından Proje Direktörü Sinisa Djuric, paydaşlara projeyi yönetici özeti şeklinde sunarken, projenin istenen hedefte yürütülmesini sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Dördü yüz yüze biri online olmak üzere 5 eğitim tamamlandı

Proje Takım Lideri Sayın Antero VAHAPASSI ise projenin hedeflerinden ve 3 yıl boyunca yapılacak aktivitelerden bahsetti. Süreç ve Performans Yönetim Sistemi, Güvenlik Kültürü ve Mesleki Rehabilitasyon ile ilgili müdahalelerde ilk 6 ayın sonunda gelinen noktayı özetleyen takım lideri Vahapassı, Temmuz ve Ağustos aylarında dördü yüz yüze, bir tanesi online olmak üzere beş eğitimin tamamlandıklarını sözlerine ekledi. Vahapassı, birkaç hafta içerisinde proje web sitesinin kullanıma açılacağını; araştırma, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin de yakında başlayacağını duyurarak sözlerine son verdi.

Proje paydaşlarından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burhanettin Kurt, özellikle güvenlik kültürü ve inşaat sektörü ile ilgili müdahaleler için bu alanlarda yürüttükleri çalışmalardan elde ettikleri sonuçlar ile projeye katkı sunabileceklerini söyledi. Projenin, güvenlik kültürüne ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sahada uygulama sırasında yaşadıkları sorunların çözümüne fayda sağlayacağını düşündüğünü belirten Kurt, proje ile Türkiye’de iş kazalarının azaltılması yönünde iyi sonuçlar alınacağını ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, projenin çalışanlar ve işverenler için çok büyük katkıları olacağını ve saha deneyimleri ile her zaman katkı sunacaklarını belirtti.

TKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Sedat Akdağ, kazaların azaltılması ve maden sektörü ile ilgili her türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Nuri Özgür Ünal, proje faaliyetlerinden yetişkin, okul çağı ve okul öncesi dönemde oluşturulacak eğitim modülleri ile ilgilendiklerini ve gerekli işbirliğini sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Birinci Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantısına ÇASGEM Proje Koordinasyon Birimi Üyeleri, Proje Teknik Destek Ekibi, DAI Human Dynamics Yetkilileri, Proje Konsorsiyum Üyelerinden ÇET-KA, Prysma, Elinyae, Insemex, GEP, AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGGM, SGK, MYK, İŞKUR, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TKİ, Hacettepe Ünv. Ergoterapi Bölümü, İNTES, ÇEİS, TİSK’ten temsilciler katıldı. Tüm paydaşlarımıza değerli işbirlikleri için teşekkür ederiz.