ÇASGEM Uzmanları HİZMET-İŞ' in ''İş Sağlığı Güvenliği Kültürü ve Engelliler'' Seminerinde

Ülkemizde 4-10 Mayıs tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanırken 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Hizmet-İş Sendikası bu iki önemli haftayı birleştirerek üyelerinde farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim semineri düzenledi.

Bu seminerde kurumumuzdan ÇSG Eğitim Uzmanları Betül DÖNMEZ ORAL ve Metin Cudi YARDIMCI “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Engelliler” konulu eğitimi verdiler. YARDIMCI, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda bilgi verirken ORAL da çalışma yaşamında engellik kavramını ve engellilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına değindi. Uzmanlarımız çalışma yaşamında engellilik kavramı ile günlük yaşamda kullanılan engellilik kavramının farkını vurguladı. Çalışma yaşamında bireylerin engellerine göre değil bilgi ve becerilerine uygun işlere yerleştirilmesi ile çalışma yaşamında engellilik kavramının ortadan kalkacağını ve iş kazalarının azalacağını ifade ettiler.

Dünyada bir milyardan fazla insan engellilik türlerinden herhangi biri ile yaşamaktadır. Bunların neredeyse 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda zorlanmaktadırlar. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, ulaşım gibi temel hizmetlere ulaşma imkânı görece sınırlıdır. Bu sınırların ortadan kaldırılması ile engelli bireylerin yaşama eşit şartlarda katılım sağlaması mümkündür. ÇASGEM olarak engelli bireylerin istihdamında sınırları ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.