• : TAMAMLANMIŞ PROJELER

Proje başvurusu 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmış ve kabul edilmiştir. Aynı yıl Eylül ayında da proje uygulanmıştır. Bu proje kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Letonya, Moldova, Sırbistan ve İngiltere’den kuruluşlarla ortaklık kurulmuş ve bu ülkelerden ve Türkiye’den gelen 21 genç ile katılımcı ülkelerdeki istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanındaki uygulamalar tartışılmış ve katılımcıların bu konudaki farkındalıkları artırılmıştır.

Ortaklıklar:

  1. The Stroke Association (İngiltere),
  2. Lille Maja: Youth Centre (Estonya),
  3. Nature Friends Youth Public Union (Azerbaycan),
  4. Civic Inititative Association (Gürcistan),
  5. Gutta-Club Centre (Moldova),
  6. Latvijas Studentu apvieniba (Letonya),
  7. Forum of Youth Macedonias (Sırbistan)

 

Bu proje kapsamında 6 günlük bir eğitim programı uygulanmıştır. Bu eğitim programında meslek seçimi/iş hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve çevre konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Ortak ülkelerin bu konulardaki çalışmaları, faaliyetleri tartışılmış ve İSGÜM ve ÜLKER A.Ş.’ye yapılan teknik gezi kapsamında Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

Yaygın eğitim teknikleri kullanılarak hazırlanan bu program ile ortaklık kurduğumuz ülkelerden gelen katılımcılar aktif rol oynamışlardır.

Eğitim Dili: İngilizce

Tarih: 30 Eylül – 5 Ekim 2013

Katılımcı: Her ülkeden 3 katılımcı

Yer: ÇASGEM, Ankara

Proje İrtibat Kişisi: ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN