• : DEVAM EDEN PROJELER

İstidam Uzmanlarının Yetkinliklerini Arttıracak Eğitim ve Kalite Araçlarının Geliştirilmesi Projesi (EQAVET - Erasmus+ Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi)

Proje, Türkiye’de engelli bireylere istihdam desteği sağlayanların tanımlanması, geçerliliği ve akreditasyonu için bir sistem geliştirmeyi amaçlıyor. Proje sonucunda, destekli istihdam sağlayıcılar (iş koçları) özel bir ECVET eğitim programı ile eğitilmiş olacaklar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin proje koordinatörlüğünü yaptığı proje, Erasmus + programı altında (KA2- Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklık ) Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Proje dört farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Portekiz ve Slovenya) altı ortak kuruluş tarafından gerçekleştiriliyor. Proje sözleşme aşamasında.