• : DEVAM EDEN PROJELER

EURAVON Hakkında

Gönüllü Çalışmalar Sırasında Yaygın veya Sargın Öğrenme Yoluyla Edinilen Çapraz Yetkinliklerin İzlenmesi, Tanınması Ve Belgelendirilmesi (EURAVON) projesi 4 farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda) 7 ortak kuruluş tarafından gerçekleştirilen, Erasmus + programı altında (KA2- Gençlik için Stratejik Ortaklık) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Proje gönüllülerin hizmet deneyimleri sırasında edindikleri çapraz yetkinliklerin izlenmesini, tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamakta ve sektöre AB hareketliliğini transfer edecek sistematik bir e-öğrenme modülü sunmaktadır.

Gönüllülük Hakkında

Mevcut Durum

 • Gönüllülük için Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırma gönüllü sektörünün gelişmesine rağmen gönüllülüğe yönelik uygun bir eğitim yoksunluğunun varlığını ortaya çıkarmıştır.
 • Bu nedenle gönüllülük alanındaki asıl ihtiyaç gönüllüler için, uygun akredite profesyonel bir eğitimin verilmesi ve verilecek eğitimin gönüllülerin hazırlık ve uygulama sürecini desteklemelerine imkân tanıyan araçlar ve yeterlilikler sağlamasıdır.
 • Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’da mevcut durumda genç gönüllüler ve gönüllülük için tanımlanmış yasal bir çerçeve programı ve kurallar bulunmamaktadır.
 • Gönüllülük aktiviteleri sırasında kazanılan beceriler yeterli derecede tanınmamakta veya kredilendirilmemektedir.
 • Sivil Toplum Örgütleri için destekleme araçları yeterli değildir.
 • Gönüllülük alanında iyi örnek ve uygulamaları içeren bilgi ve veri tabanı bulunmamaktadır.
 • Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan “Avrupa Birliğinde Gönüllülük” (GHK 2010) isimli araştırmaya göre: Arz ve talep uyuşmazlığı: Gönüllüler kısa süreli projelere hazır ve uygunken; organizasyonlar daha uzun süreli gönüllü profiline ihtiyaç duymaktadır.

 

Hedef Gruplar

 • Gönüllü hizmet programları yöneten kuruluşlar
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Üniversiteler
 • Genç gönüllüler (Türkiye’den en az 500, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’dan en az 100)

Proje Sonuçları

Çıktılar

 • O1:  Değerlendirilmiş Anket Bulguları
 • O2: Tanımlama ve sertifika sistemi
 • O3: Sivil hizmetlerde yeterlilik uygulama rehberi
 • O4: Eğitim kiti
 • O5: Uygunluk Raporu
 • O6: Proje web sitesi, E-Öğrenme Modülü

Gençlerin karma öğrenme hareketliliği

 • C1 Bulgaristan hareketliliği
 • C2 Kıbrıs hareketliliği
 • C3 Türkiye hareketliliği

Çoğaltıcı Etkinlikler

 • E1: Proje Kapanış Konferansı (Türkiye)

İletişim

Mehmet ALTUNBAŞ, ÇSG Eğitim Uzmanıstratejiedu@gmail.com

 

Proje Web Sayfası

http://euravon.ybu.edu.tr

 

 

 

FAALİYET RAPORU
SONUÇ BİLDİRGESİ
FINAL DECLARATION