• : DEVAM EDEN PROJELER

ÇASGEM’in uluslararası işbirliğini artırmak üzere Şubat 2012 itibari ile yoğun bir çalışma başlatılmış ve Avrupa Birliği kapsamında yürütülen hibe programlarına proje başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan, kabul edilen ve uygulama süreci tamamlanan/devam eden projeleri ve ayrıntıları aşağıda ifade edilmiştir.

 

ÇASGEM 02.07.2012 tarihinde Eurodesk Temas Noktası olmak için T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı)’na başvuruda bulunmuş ve 20.09.2012 tarihinde yapılan duyuruda başvurunun olumlu olduğu belirtilmiştir. 24.09.2012’de imzalanan sözleşme ile ÇASGEM resmi olarak Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmuştur.

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olup Avrupa genelinde 1000’den fazla temas noktası vardır. Bu kapsamda Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, Türk Ulusal Ajansı tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak ÇASGEM, (maddi, coğrafi, engellilik vb açılardan) dezavantajlı gençleri Avrupa Fırsatları ile ilgili bilgilendirebilecek ve birçok gencin yurtdışı deneyimi yaşamasına aracılık ederek kaliteli işgücü piyasasının oluşmasını sağlamaya katkıda bulunacaktır.

 

İrtibat noktası olarak ÇASGEM’in hizmetleri şunlar olacaktır:

  •      Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti; (e-posta, faks, telefon, ziyaret)
  •      Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
  •      Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlarla ilgili bilgilere erişimin sağlanması,
  •      Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
  •      Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
  •      Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,


 

  1. DİKKAT! Gençler İş Başında! AB Projesi

Bu proje kapsamında İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Letonya, Sırbistan ve Türkiye’den gelen 21 katılımcı için 6 günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitim programında meslek seçimi/iş hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve çevre konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir. Proje, 30 Eylül – 5 Ekim 2013 tarihlerinde ÇASGEM’de gerçekleştirilmiştir.

 

  1. Güvenli Mesleki Eğitim

ÇASGEM’in ortak olduğu bu proje kapsamında, ÇASGEM’den 3 uzman Almanya, Hollanda ve İngiltere’de mesleki eğitim veren okullarda –özellikle atölyelerde- iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yerinde incelemiştir. Proje kapsamında Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinin Türkiye’deki mesleki eğitim veren kurumlara entegrasyonunun sağlanması planlanmıştır.

 

  1. “KOBİ'lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi”

 

ÇASGEM’in yürütmüş olduğu bu projede, Türkiye’den iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşu ile ortaklık kurulmuştur. Proje kapsamında; AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi, KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi eğitim modüllerinin incelenmesi, KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Almanya’daki Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (DGUV) ve Avusturya’daki Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA) kurumları ile işbirliği kurulmuş ve bu kurumlara 22 uzman çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Çalışma ziyaretinde elde edilen bilgi ve deneyimleri aktarmak üzere proje raporu hazırlanmaktadır.

 

2015 yılı ve sonrası için:

ÇASGEM’in uluslararası işbirliği ve faaliyetlerini artırmak üzere 2015 yılı ve sonrası için, iş sağlığı ve güvenliği alanında özel konu başlıklarında (koruyucu ve önleyici sistemlerin geliştirilmesi, güvenlik kültürü vb konularda) projeler yürütmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Asya ve Avrupa ülkeleri, Kanada ve Amerika’daki kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları başlatılmıştır.