• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı: 

Halkla İlişkiler; bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. 

Program İçeriği:

 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı / Nitelikleri
 • Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı / Hedef Kitle
 • Reklam / Propaganda / Lobicilik ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler ve Araçlar
 • Hedef ve Yöntem Saptama
 • Fuar / Sergi / Toplantı / Festival / Açılış ve Sponsorluk
 • Kurum İçi Halkla İlişkiler
 • Yüzyüze Halkla İlişkiler
 • Kampanya Türleri
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Yönetim ve Organizasyon

 

Katılımcı Sayısı: 10/25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.