• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine bir üründe veya süreçte olası probleme neden olacak (risk oluşturacak) hususların, bu problemler ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla yapılan sistematik çalışmayı uygulama bilgi ve becerisi kazandırmayı sağlamaktır. 

Programın İçeriği:

 • Kavramlar ve Tanımlar
 • FMEA tarihçesi ve kullanım amacı, avantajları ve dezavantajları
 • FMEA için ön şartlar
 • Ürün, proses ve tasarım FMEA
 • Takım oluşturma
 • Hata tanımlama
 • Derecelendirme tablolarının kullanılması
 • Risk öncelik göstergesinin  (RÖG) hesaplanması
 • FMEA formunun doldurulması
 • Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi ve önleyici faaliyetlerin oluşturulması
 • Takip sistemi ile İyileştirme çalışmaları

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller