• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

İleri Seviyede Koçluk Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Koçluğun Ruhu ve Felsefesi
 • Koçlukta Empati
 • Koçlukta Metaforun Yeri
 • Koçlukla Değişim Yönetimi
 • Güçlü ve Gölge Yanlara Koçluk
 • Koçluk ve Duygusal Zekâ
 • Koçluk ve Liderlik
 • Danışanın Duygularına Koçluk
 • Bilişsel Davranışsal Koçluk

İçerik (Uygulamalı-Teorik)

Saha Ziyareti yok

Öntest-Sontest uygulanabilir.

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

Katılımcılar koçluk sanatına dair derinlemesine bilgi sahibi olarak, koç gibi liderler olma yönünde sosyal becerilerini kazanırlar.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Temel düzeyde koçluk eğitimi almış her düzeyde çalışanlar.

(Yönetici pozisyonundaki çalışanlar için daha uygundur.)

Süre (Gün-Saat)

2 Gün-12 Saat

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20