ILO’nun, Lut Gölünde Mülteci ve Sığınmacı Çalıştayı

Ürdün’de, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün, Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" konulu çalıştaya Başkan Yardımcımız Kenan Yavuz katıldı.

Suriye’ye komşu olan ve halen çok sayıda Suriyeli barındıran ülkeler yaşanan yoğun mülteci akınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerine karşı uzun zamandır uygun çözümler bulma çabasındadır.  Yasal olarak çalışmalarına izin verilmeyen ya da çok sınırlı şekilde çalışabilen Suriyeli sığınmacılar kayıt dışı işlerde çalışmaktadır.

Bu durum zaten kırılgan durumdaki yerel işgücü piyasalarının üzerindeki baskıyı daha da artırmakta,  çalışma koşullarının ve ücretlerin kötüleşmesine yol açmakta,  ev sahibi ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin büyümesine neden olmaktadır.

Ülkeler arasında bilgi, beceri ve teknik yöntem konularında bilgi alışverişini hedefleyen bu girişim kapsamında, bölgedeki mülteciler için insana yakışır işlerin desteklenmesi ana tema olarak belirlendi. Sorunların konuşulabilmesi, ülkelerdeki son durumun ne olduğunun tanımlanması, çözüm yolları, insani yardım ve kalkınma perspektifinden hareketle işgücü piyasasına entegrasyonu konusunu tartışmak üzere ILO’nun ev sahipliği ve ITC’nin koordinatörlüğünde düzenlenen, Türkiye, Etiyopya, Ürdün, Beyrut, Mısır, ve Irak’dan temsilcilerin dahiliyeti ile "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" çalıştayında Başkan Yardımcısı Yavuz Bakanlığımızın ve bağlı birimlerinin çalışmalarını ve tecrübelerini paylaştı.  Yavuz yapmış olduğu sunumda: “Anadolu, kendi topraklarında zulüm, baskı ve şiddet yaşayan tüm ezilen halklar için tarihin her döneminde her zaman güvenli bir liman olmuştur. Yüzyıllar boyunca, Doğu Avrupa'daki katliamlardan ve Hıristiyanlardan kaçan Yahudilerden, Kafkasya ve Balkanlardaki Müslümanlara kadar herkes bu ülkede kendisine bir sığınak buldu. “ dedi. Yavuz sözlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeye verdikleri destekten bahsederek devam etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmekte olduğu “Geçici Sığınmacılar ve Diğer Yabancı Uyruklular ile Türk Gençlerinin Sosyal Uyumunun ve Katılımın Spor Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında verdiğimiz antranörlere yönelik eğitici eğimleri sayesinde dolaylı olarak 70.000 sığınmacıya ulaşmış ve onların sosyal hayata katılımını arttırmış olacağız. Kurum olarak ülkemizin üstlendiği bu görevde bizler de üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.