• : Profesyonellere Yönelik Eğitimler

Programın Amacı:

 

Bu eğitimin başlıca hedefi, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 4. Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 5. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 

konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

 

Programın İçeriği:

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitim programının içeriğinde şu başlıklar yer alır:

 

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

 

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri