İSG Alanında İleri Düzey Teknik Eğitimler Devam Ediyor

24 başlıkta bin 700 uzman ve faydalanıcıya ileri düzey  İSG eğitimleri vermeye başladıklarını belirten ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

İnşaat, Metal, Kimya ve Madencilik Sektöründe Kaza Öngörü Modelleri oluşturacağız

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Üçüncü eğitim başlığı olan ‘Petrokimya Sektöründe Uluslararası İSG Standartlarına İlişkin İleri Düzey Eğitimi’ ÇASGEM uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, değişik kurum ve bakanlıkların uzmanlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

 

IPA I Projesiyle Kurumumuza Yenilikler Kazandırdık

26-27-28 Ağustos tarihlerinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirilen eğitimin kapanış programına katılan ve bir konuşma yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, “IPA I döneminde kurumumuzda yenilikçi çalışmalar yürüttük. Uluslararası muadil kurumlara yaptığımız çalışma ziyaretlerinde gördüğümüz iyi uygulama örneklerinden biri olan uzaktan eğitim sistemini sonraki süreçlerde kurumumuzu kazandırdık. Araştırma kapasitemize güçlendirdik. İki önemli araştırma yaparak, araştırma konusunda deneyim kazandık. Uluslararası geçerliliği olan sertifika elde ettik.” dedi.

 

IPA II Projesiyle Uygulama Atölyesi Kazanacağız

IPA II projesinin ÇASGEM’in kurumsal kapasitesine  önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını ifade eden Şenocak, “Bu projeyle; WEB tabanlı süreç ve performans yönetim sistemini kurumumuza kazandıracağız. İleri eğitim tekniği olan ‘Sanal Gerçeklik’ yöntemini eğitimlerimize dahil edeceğiz. Yaparak öğrenmeyi destekleyen ‘Uygulama Atölyesini’ kurumumuza kazandıracağız.” şekline konuştu.

 

Okul Öncesi ve Okul Çağı Öğrencilere Yönelik Eğitim Modülleri

Güvenlik kültürünün oluşması ve toplumsal bilincin gelişmesi için öğrencilere yönelik modüller hazırlanacağının altını çizen ÇASGEM Başkanı Şenocak, şu bilgileri verdi: “ Projenin odağında olan ‘Güvenlik Kültürü’nün yaygınlaştırılması için okul öncesi ve okul çağı dönemine yönelik eğitim modülleri oluşturacak, her kademeye yönelik çeşitli yayın setleri hazırlayacağız. Proje süresince 24 başlıkta  bin 700 uzman ve faydalanıcıya ileri düzeyde İSG eğitimlerini vermeye başladık ve bu eğitimlere devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.  

 

İşe Dönüş Programı ve İş Kazası Tahmin Modeli Araştırması yapacağız

Bu proje kapsamında  iki önemli araştırma yapacaklarının bilgisini veren Şenocak,  şöyle konuştu. “Bu projelerden birisi, ‘Türkiye’nin İşe Dönüş Programı Araştırması’dır. Bu araştırma ile mesleki rehabilitasyonun SGK üzerindeki olası maliyet modellerini ortaya koyacağız. Ülkemizde henüz uygulanmayan mesleki rehabilitasyon konusunda hizmet modeli önereceğiz. İkinci araştırmamız ise, ‘İş Kazası Tahmin Modeli Araştırması’ olacak. Bu araştırma ile de inşaat, metal, kimya ve madencilik sektöründe ‘Nedenlere Dayalı’ kaza öngörü modeli oluşturacağız. İSG’de koruma ve önleme politikalarında doğru adımlar atılmasına katkı sunacağız.”

 

Araştırmalar Politikaya Dönüşmeli

Şenocak, “Araştırma çıktıları politikaya dönüştürüldüğü sürece anlamlı ve önemlidir. Aksi takdirde salt bilgi olarak tozlu raflarda sorunlarla birlikte kaderine terk edilmiş olurlar,” dedi.

Toplantının sonunda üç gün boyunca fikir ve öneriyle eğitim programına zenginlik katan katılımcılara başkan Şenocak tarafından belgeleri takdim edildi. 

 

Petrokimya Sektöründeki Güvenlik Riskleri Konuşuldu

Üç gün süren nitelikli eğitim programında, Türkiye’de petrokimya sektörünün yeri, durumu ve İSG ile ilgili yaşanan zorluklar anlatıldı. Dünyada petrokimya sektöründe en sık karşılaşılan tehlike, kaza ve hastalıklardan bahsedildi. Mesleki riskler ve risk değerlendirmesi kavramları açıklandı, özetlendi.

 Ayrıca, AB Direktifleri gibi uluslararası mevzuatların bu sektöre yönelik uygulamalarından ve AB aday ülkesi olarak Türkiye’ye yansımaları ve uygulamaları görüşüldü. ÇASGEM uzmanları,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra İSGDER ve İSGHEDER gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan paydaşlarla yapılan eğitim programında sektörle ilgili sahadan örnekler verildi, sorular ve cevaplarla eğitim programı zenginleştirildi.

 

LPG Tanklarında Kontrol Dışı Çıkışlar tartışıldı

 Eğitimin son günü yapılan grup çalışması ile birlikte katılımcıların birbirleriyle bilgi paylaşımı desteklendi, konuşulan konuların uygulamaya dökülmesi noktasında tartışmalar yapıldı. Yine, petrokimya tesislerinde uygulanan risk değerlendirme metotlarına yönelik uygulamalar ele alındı. Bu metotlardan biri olan Bow-Tie metoduna yönelik grup çalışması yapılarak LPG tanklarında kontrol dışı çıkışlar ele alındı. Grup çalışmasında saha deneyimi yüksek katılımcılarımız deneyimlerini paylaşırken kamu sektörü katılımcılarımız mevzuat uygulamalarına yönelik bilgi paylaşımında bulundular.