ITC-ILO Çalışma Ziyareti

ÇASGEM heyeti tarafından Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında ILO’ya bağlı Uluslararası Eğitim Merkezine düzenlenen çalışma ziyareti, 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Mehmet ARSLAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK, Hasan AYDOS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları Enesbin Malik KÖKSAL, Gamze TEPEYURT ve Niyazi ÇANKAYA katılmıştır. İki günlük programın ilk günü Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi Kıdemli Program Yöneticisi Mara Cerdeiro’nun ITC-ILO kampüs alanı tanıtımı ve Uluslararası Eğitim Merkezi hakkında yaptığı bilgilendirme ile başlamıştır. Toplantının ilk oturumunda her iki kurumun faaliyetleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çalışma ziyaretinin amacı ve yürütülen işgücü piyasası araştırmalarına yönelik bilgiler verilmiştir. Programın ikinci oturumunda İstihdam Politikaları ve Analiz Programı (EPAP) Yöneticisi Stefano Merante, merkezin beceri geliştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerinden bahsetmiştir. ILO’nun Yüzüncü Yıl Deklarasyonu’nu odak noktası kabul ederek beceri, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği,  İş Sağlığı ve Güvenliği ile insana yakışır işleri benimseyen politikalar üretme amacını taşıdıklarını belirtmiştir.

Programın öğleden sonraki üçüncü oturumuna Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi İhale Yöneticisi Manuela Mondo ile devam edilmiştir. Mondo, merkezde yılda yaklaşık 500 eğitim verildiğine ve bu eğitimlerden 12000 kişinin faydalandığına dikkat çekmiştir. Bununla birlikte kurumsal gelişim ve danışmanlık, proje yönetimi, eğiticilerin eğitimi, yürütülen uluslararası faaliyetler ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır.

Günün son oturumunda ise Girişim, Mikrofinans ve Yerel Kalkınma (EMDL) program yöneticisi Karl Pfeffer tarafından geleceğin işleri ve yeşil işler konuları ele alınmıştır. Pfeffer, teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşüm sürecinde işgücü piyasalarında bazı iş ve meslekler yok olurken aynı zamanda yeni istihdam alanlarının oluşacağından bahsetmiştir. Bu alanda yeşil işlerle ilgili politika yapıcılara verilen eğitimlere de değinmiştir.

İkinci gün program yöneticisi Fausto Saltetti tarafından Öğrenmede Yenilikler sunumu ile başlamıştır. Merkez tarafından gerçekleştirilen eğitimlere uzaktan eğitim, dijital medya yönetimi, oyunlaştırma ve yeni öğrenme teknolojilerinin uyumlaştırılması ile ilgili bilgiler alınmıştır. ÇASGEM tarafından verilen eğitimlere öğrenmede yeniliklerin dahil edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Program Sosyal Koruma, Yönetişim, Üçlü Yapı program yöneticisi Charles Crevier’in bu alanda yürüttükleri eğitim programları hakkında detaylı bilgi veren sunumu ile devam etmiştir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatının rehberi doğrultusunda ihtiyaca yönelik hazırlanan sosyal koruma eğitimlerine de ayrıca değinmiştir.

Programın son oturumunda ise İstihdam Politikaları ve Analiz Program yöneticisi Rute Mendes; genç istihdamı ve ne eğitimde, ne istihdamda ne de yetiştirmede olan gençler (NEET) konularında politika yapıcılarına, sivil toplum kuruluşlarına ve konu ile ilgilenen araştırmacılara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları üzerinde durmuştur.

Oturumların tamamlanmasının ardından ILO ITC Direktörü Yanguo Liu ile biraraya gelinerek ILO-ITC ve Merkezimiz arasında olası işbirlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Program ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın çalışma ziyareti kapsamında katkı veren ILO-ITC yönetici ve uzmanlarına teşekkürlerini sunmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.