İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine Dönük Uygulamalı Risk Değerlendirmesi Eğitimi

İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine dönük olarak 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında 40 saat olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi eğitiminde, hem teorik olarak konu aktarılmıştır hem de saha gözlemi ve pratik uygulamalara yer verilmiştir. Eğitime İZSU alt işverenleri, İz Enerji ve İzbelkom’un da çalışanları katılmıştır.

Eğitimde Risk değerlendirmesi karar matrisleri ve olasılık kavramı örneklerle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 3T ve Kinney metotları katılımcılara saha örnekleri ile birlikte aktarılarak öğretilmiştir. Katılımcılar iki gruba ayrılarak, takım çalışması yaptırılmış ve sonuçları sınıfa sunmaları sağlanmıştır. Böylece konu ve metotlar pekiştirilmiştir.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mantığının temel ilkelerinden olan performans saha gözlemi ve işverenin ve İSG Profesyonellerinin izleme ve takip ödevini gerçekleştirmesine büyük destek olan Elmeri performans gözlem metodu uygulamalı ve örnekler üzerinden katılımcılara aktarılmış ve sonunda grubun kalibrasyonu yapılarak, aynı tehlike ve risklere benzer bakış açısı ile bakmaları sağlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından performansını ve durumunu görmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi derecelendirmesi çalışması (İSG-YS Derelendirme) uygulanmış ve katılımcılara işyerlerinde kullanabilmeleri için öğretilmiştir.

İş kazaları ve olay araştırmasının nasıl yapılacağı ve iş kazası yargıya intikal ettiğinde çalışan, işveren ve İSG Proofesyonellerinin zor durumda kalmamaları için kazalar yaşanmadan ne gibi uygulamalar yapmaları ve belgeler düzenlemeleri konusu ayrıntılı olarak işlenmiştir. Son 30 yılın Yargıtay kararları örnekler üzerinden değerlendirilerek analiz edilmiştir.