• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Programın Amacı:

Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.  

 

 

Programın İçeriği:

  • Kapalı alan tanımı
  • Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar
  • Kapalı alanda çalışma ile ilgili mevzuat
  • İş izin sistemleri
  • Ortam ölçümleri
  • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
  • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensipleri
  • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
  • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
  • İkaz ve uyarı işaretleri

 

 

Eğitimin Süresi:  2 gün / 12 saat

Katılımcı Sayısı: 15-20 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri, Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar