Keşfedilen Yaşam Projesi I. Danışma Kurulu Toplantısı

4 Şubat 2020 tarihinde, Erasmus+ Programı kapsamında “Keşfedilen Yaşam: Sığınmacılar için Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış Projesi” nin “I. Danışma Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.


“Keşfedilen Yaşam Projesi” ile Türkiye ve proje ortağı diğer ülkelerdeki sığınmacıların toplumsal uyumunun gerçekleşmesi sürecine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Projenin ilgili taraflara duyurulması amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK’ ın açılış konuşmasıyla başladı. ÇAKMAK, “Yaşanan sosyal hadisenin Türkiye üzerinde bir dengesizlik oluşturmaması ve bu tür problemlere çözüm bulunması amacıyla bir takım kurumsal tedbirler geliştirilmeye çalışıldı. Biz de üniversite olarak bu ciddi soruna el atmak amacıyla Keşfedilen Yaşam adlı proje sunumunu gerçekleştirdik” dedi.


Toplantıda Erzurum’da bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine proje koordinatörü ve ortakları tarafından projenin tanıtımı yapıldı ve tarafların projeyle ilgili beklentileri tartışıldı. Merkezimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Betül DÖNMEZ ORAL yaptığı konuşmada, “Türkiye’de henüz yapılmamış olan envanter çalışması ile bir ilke imza atacağız. ÇASGEM olarak da 65 yıllık eğitim tecrübemizle mesleki olmayan çalışma yaşamı becerileri eğitimi ile sığınmacıların entegrasyonuna katkıda bulunacağız” dedi.