• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi Programı

 

Programın Amacı:

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile katılımcılar işyerinde çalışanlarının maruz kaldığı tehlike ve oluşan riskler üzerinden örneklerle kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ile ilgili temel bilgileri alacaklardır. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve tedarik edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ile kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülük bilgilerini edineceklerdir. İşyerine özel bir KKD Programı oluşturma ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegrasyonunu planlayabilir etkinliğe ulaşacaklardır.

Kurumsal KKD Seçim ve Kullanımı Eğitimi işletme katılımcı sayısına göre modüler olarak proje bazlı planlanabilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kişisel Koruyucu Donanımın İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi,
 • İşveren ve Çalışan Yasal Yükümlülükleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ürün Güvenliği ve Tedarik Süreci, Tedarikte Aranması Gereken Kriterler
 • İşyeri Kişisel Koruyucu Donanım Programı ve Bileşenleri
 • KKD Programı Oluşturma, Saha Analizi Metodu ve Yönetim Sistemine Entegrasyon
 • Doğru Koruma Sınıfında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi,
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için KKD Seçim Kriterleri
 • Elektrik için KKD Seçim Kriterleri
 • Kullanıcı Eğitimlerinin Koordinasyonu, Güvenli ve Konforlu Kullanım, Temizlik, Bakım, Bertaraf
 • Eğitimi Alan İşyeri Sektörüne Özel KKD Çözümleri

 

 

Katılımcı Sayısı: 12 – 16 kişi

 

Katılımcı Profili: 

 • İşyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş güvenliği teknikeri, destek elemanları
 • İşveren vekilleri, çalışan temsilcileri, yöneticiler, sorumlu kısım amirleri,
 • KKD tespit ve tedariki ile ilgili komisyonlarda görev alan çalışanlar (satın alma sorumluları, kalite ve yönetim sistemleri sorumluları, insan kaynakları sorumluları vb.)