KOBİ’LERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

  • : TAMAMLANMIŞ PROJELER

Proje başvurusu 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmış ve kabul edilmiştir. Proje uygulaması 2014 yılında gerçekleştirilmiş, ÇASGEM, İSGDER ve TEKEV’i temsilen projede yer alan 22 katılımcı, Viyana’daki (Avusturya) Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA) Kurumunu ve Dresden’deki (Almanya) Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (DGUV & IAG) Kurumunu 1 hafta ziyaret etmişlerdir. Katılımcılar, ziyaret edilen kurumların yapısı ve faaliyetleri, ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları ve mevzuatı hakkında detaylı bilgi elde etmiş ve iyi uygulamaların ülkemize entegrasyonu üzerine tartışmışlardır.

Çalışma ziyareti içeriği:

- AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi

- KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi eğitim modüllerinin incelenmesi

- İş kazalarını önlemede KOBİ’lerle yapılan işbirliklerinin incelenmesi

- KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi

- KOBİ’lere yönelik eğitim modülleri oluşturulması

- Yurtdışı ortaklarla ileriye yönelik işbirliği kurulması ve ortak faaliyetlerin artırılması

Ortaklıklar:

Yurtiçi:

  1. TEKEV (Teknik Elemanlar Vakfı),
  2. İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER)

Yurtdışı:

  1. Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya), www.auva.at 
  2. Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (Almanya) www.dguv.de 

 

 

 

Proje İrtibat Kişisi: ÇSG Eğitim Uzmanı Seval EROĞLU