• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine Sağlık ve Güvenlik Dokümanının mevzuat kaynağı, içeriği, hangi şartlarda nasıl ve kimler tarafından hazırlanacağı, alt işverenlik uygulaması, takibinin ve güncellemelerin nasıl yapılacağı ve ayrıntılı içeriği hususlarında bilgi ve beceri kazandırmayı sağlamaktır.

Programın İçeriği:

 • Genel Bilgiler
  • Sağlık ve güvenlik planı nedir? Neden gereklidir?
  • Kimler tarafından hazırlanmalıdır?
  • Hangi durumlarda hazırlanması zorunludur?
  • Sağlık ve Güvenlik Planının Uygulanması İçin Düzenlemeler
  • Sağlık ve güvenlik politikası, hedefleri ve stratejileri
  • Roller ve sorumlulukların belirlenmesi
  • Eğitim , yeterlilik ve bilinç
  • İSG eğitimleri
  • Göreve özgü eğitimler
  • Mesleki eğitimler ve sertifikasyon
  • Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirilmesi ve kontrollerin belirlenmesi
  • İşletme kontrolü kapsamında çalışmaların yönetilmesi
  • Taşeron yönetimi
  • Bakım- onarım- kontrol prosedürlerinin, talimatlarının ve formlarının hazırlanması
  • İş ekipmanlarını periyodik bakım ve kontrolleri
  • Kimyasalların yönetimi
  • Parlayıcı ve patlayıcı ortamlar
  • Exproof ekipmanların seçimi
  • Girdi kontrolü (Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontrol sistemlerinin oluşturulması)
  • Kişisel koruyucu donanımlar
  • Operasyonel talimatların hazırlanması
  • İş izinlerinin yönetilmesi
 • Kapalı alanlarda çalışma
 • Sıcak işler
 • Yüksekte çalışma
 • Elektrikli çalışma
 • Kazı izni
 • Yüksek tehlike içeren diğer işler
  • Kazalar, olaylar ve uygunsuzlukların incelenmesi
  • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması
  • Acil durum ve tahliye yönetim planlarının hazırlanması ve dökümante edilmesi
  • İşletme denetimlerinin yapılması ( iç / dış)
  • Performans değerlendirilmesinin yapılması
  • Yasal uygunluk değerlendirilmelerinin yapılması
  • Yönetimin gözden geçirmesi

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyoneller