Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı Yetkilileri ÇASGEM’de

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerinin “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Uzaktan Eğitim” konulu çalışma ziyareti programı devam ediyor.

Devlet teşkilatımızın, Bakanlığımızın ve Merkezimizin tanıtımı ile başlayan iki haftalık programın ilk günü; ülkemizde sürdürülen tarım politikaları, çiftçi eğitimleri, hayvancılık uygulamalarına dair bilgi edinilmesi amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ve Ankara İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne ziyaret ile başladı.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa ÇETİNKAYA yaptığı açılış konuşmasında proje ile kurumlar arası etkileşimin artmasına vesile olduğu için ÇASGEM’e teşekkür etti.  Gerçekleştirilen ziyaretlerde Özbek çalışma heyeti kırsalda tarımsal bilincin oluşmasını ve yeni teknolojilerin çiftçilerle buluşmasını sağlayan eğitimler, çiftçilere uygulanan sigorta ve sağlanan kredi sistemleri, iki ülkede yetiştirilen tarım ürünleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği kapsamında ise e-ıslah sistemi, buzağı takip sistemi, mezbaha ve hayvan pazarları denetimleri hakkında bilgi sahibi oldu.  Ayrıca heyet T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait Tarım TV ve eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çeşitli yayınların basıldığı matbaayı da görme fırsatı buldu.

Programın ilerleyen günlerinde de eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili olarak ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinin yerinde gösterilmesi için kurumlara teknik geziler gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunması amacıyla ENOCTA ve SIMSOFT Bilgisayar Teknolojileri firmalarına ziyarette bulunuldu. ENOCTA’da uzaktan eğitim sisteminde farklı içeriklere sahip uygulama örnekleri gösterilerek stüdyo ve ofisler gezildi. SIMSOFT’da ise uzaktan eğitim ve simülasyon programları hakkında bilgi verilerek güvenli yangın söndürmeye dair simülasyon uygulaması gösterildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) yapılan ziyarette MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN yaptığı açılış konuşmasında MYK’nın görevleri ve faaliyetlerinden bahsederek MYK’nın kardeş kuruluş olarak Özbekistan ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ziyaret kapsamında “MYK ile İlgili Genel Bilgiler”, “Ulusal Yeterlilik Sistemi”, “Belge Zorunluluğu”, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”, “Ulusal Europass Merkezi” ve “Projeler” hakkında bilgilendirme yapıldı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan çalışma ziyaretinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevleri, kurumsal yapısı ve sosyal güvenliğin kapsamı hakkında bilgilendirme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısının daha iyi anlaşılması adına SGK Ankara İl Müdürlüğü ve Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi ziyaret edilip faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

PTT Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Candan ŞENYÜZ ziyaret edilerek,  Başkan Yardımcısı Yakup Kadri KAYA başkanlığında PTT faaliyetleri hakkında bilgi edinilerek Pul Müzesi ziyaret edildi.

Teknik ziyaretlere ek olarak kurumumuzda düzenlenen uygulamalı eğitimleri gözlemlemeleri amacıyla Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerine  “Yetişkin Eğitimi ve Eğitim Tasarımı”, “Uzaktan Eğitim ve Eğitim Tasarımı”, “Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı Eğitimi (Uygulamalı Eğitim)” ve “Eğitim Yönetimi” konu başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ikinci haftası Ankara İş Kulübü ziyaretiyle devam etti.  Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sevide ERKMEN başkanlığında gerçekleşen toplantıda İş Kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi edinildi. Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette aynı uygulamanın Özbekistan'a taşınması için bilgi alışverişinde bulunulması temenni edildi.

Heyetin çalışma ziyaretlerinin ASO Teknik Koleji, İŞKUR ve KOSGEB ile sürmesi planlanıyor.