Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi Eğitimi

Kadınların ve erkeklerin özellikle iş yerindeki ve aile yaşamındaki rol ve görevlerini dengeleyememesi, diğer bir deyişle iş ve aile yaşamını uyumlaştıramamaları; stres, özgüven eksikliği, verimsizlik, mutsuzluk ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Genellikle çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının yanı sıra evdeki diğer işlerin de kadınların görevi olarak görülmesi kadınların hayat kalitesini düşürdüğü gibi, hem zihinsel yorgunluk ve sıkıntılara hem de işyerinde verim kaybına neden olmaktadır. Bu yoğunluk ve yorgunluk toplumda kadınların liderlik pozisyonlarına talip olma isteğini de düşürmektedir.

Ayrıca dengenin kurulamaması gelecekte sağlıksız bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir toplumun devamı için özellikle kadınların iş ve aile yaşamı dengesini oluşturması Bakanlığımız açısından da büyük önem taşımaktadır.

Toplumumuzda görülen bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yola çıkan projemiz, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilmekte ve Öz İplik-İş Sendikasıyla ortak olarak yürütülmektedir. “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında eğitim ve koçluk faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş hayatı dengesi için uzlaşma politikalarının üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Eğitimleri 2018 ve 2019 yıllarında Çorlu, Aksaray, Tokat, Düzce ve Bolu illerinde düzenlenmiştir. Programlara İşyeri Temsilcileri, Kadın Komite Üyeleri, Şube Başkanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 500 kişi katılmıştır. Proje çerçevesinde eğitim ve koçluk hizmetleri Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Düzenlenen eğitim ve koçluk görüşmeleriyle katılımcıların iş ve aile hayatlarını daha uyumlu hale getirmelerine yarayacak beceriler elde etmeleri sağlanmaktadır.

Projenin eğitimleri Şubat ayı sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca proje bitiminde üyelere ve sosyal taraflara dağıtılmak üzere İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Kitapçığı hazırlanmaktadır.