• : Profesyonellere Yönelik Eğitimler

Programın Amacı:

Sosyal güvenlik insanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sosyal risklerin etkilerinin mümkün olduğunca azaltılmasına yönelik tedbirler olarak nitelendirilebilir. Önemi gereği sosyal güvenlik hakkı Anayasamızın 60. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer alan hükümler hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Bu önem çalışanların kendileri kadar aile yakınlarının sosyal güvencesi açısından da yakından ilgilidir.

Sosyal güvenlik eğitimin amacı çalışanlara 5510 sayılı kanunda yer alan sigorta kolları hakkında bilgi vermek, hangi durumlarda bu sigortalardan yararlanabilecekleri, sosyal güvenliğin finansmanının nasıl sağlandığı ve Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi sağlanmasıdır.

Programın İçeriği:

  • Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi
  • Kısa vadeli sigorta kolları:

-İş kazası ve meslek hastalığı sigortası

-Analık sigortası

-Hastalık sigortası

  • Uzun vadeli sigorta kolları:

-Yaşlılık sigortası

-Malullük sigortası

-Ölüm sigortası

  • Genel sağlık sigortası
  • İşsizlik sigortası
  • Sosyal güvenlik harcamaları

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: 5510 sayılı kanun kapsamında çalışanlar