• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı:

Günümüz iş dünyası, yöneticiler ve çalışanların hızlı ve esnek düşünme becerilerine sahip olmasını gerektirmektedir. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, işletmelerin karşılaştığı kriz ve fırsatlar, stratejik düşünme yapısına sahip yöneticiler ile bunları uygulama yetkinliğine sahip organizasyonları öne çıkarmaktadır. Stratejik düşünme becerisini kazanan kişi ve örgütlerin rakiplerine karşı bir adım önde olacakları kuşkusuzdur.

Öte yandan stratejik düşünme süreci aynı zamanda sorunların farkına varılması, tanımlanması ve çözülmesi için gösterilen gayretler bütünüdür. Bu çabalar sistematik bir çerçeveye oturtulmadığı sürece sonuçsuz kalmakta veya olumlu bir sonuca ulaşılması şansa kalmaktadır. Çalışma hayatında çeşitli düzeyde problemlerin ortaya çıkması her zaman için olasıdır; ancak bazı durumlarda sorunlar ortaya çıkana ve sonuçlarını gösterinceye kadar farkına varılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle her çeşit ve büyüklükte sorunlar karşısında sonuç odaklı ve çözüm getirici bir yaklaşımın geliştirilmesi yöneticiler ve çalışanlar açısından son derece önemlidir. Bu eğitim programı, stratejik düşünme tarzının nihaî hedefi olan geleceği öngörebilme yeteneğinin, katılımcılar tarafından geliştirilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Stratejik Düşünme ve Karar Alma Teknikleri Eğitimi sonunda, katılımcılar aşağıda belirtilen konularda bilgi ve fikir sahibi olacaklardır:

 1. Strateji, taktik ve stratejinin unsurları,
 2. Stratejik düşünme süreci,
 3. Özel sektör, kamu kurumları ve kişisel yaşamda uygulama şekilleri,
 4. Kurumsal-kişisel vizyon ve misyon,
 5. Problem, çözüm ve karar kavramları,
 6. Problem çözme teknikleri ve uygulamaları,
 7. Karar alma ve zamanlama teknikleri ile uygulamaları,
 8. Güncel ve tarihi çeşitli örnekler.

 

Programın İçeriği:

 • Strateji, stratejinin unsurları ve taktik ile bu kavramların birbirlerinden farkları,
 • Plan, program, misyon ve strateji ilişkisi,
 • Stratejik düşünme hakkında işletmeler, ekonomiler ve kişisel yaşantılardan alınan tarihi ve güncel örnekler,
 • Kurumsal stratejinin çeşitleri (ürün, üretim, Ar-Ge, pazarlama) ve stratejik düşünmenin bu alanlara uygulanması,
 • Oyun teorisi,
 • Strateji oluşturma araçları, gelecek senaryoları ve uygulamaları,
 • Problem çözme teknik ve araçları:
  • 5N tekniği, Balık Kılçığı, Ishikawa, İlişkilendirme ve Akış diyagramları
  • Risk yönetimi, SWOT, PEST, Boston, Porter ve Çekirdek Rekabet Analizleri,
  • McKinsey 7s ve Grenier Analizileri
 • Doğru karar alma teknik ve araçları:
  • Pareto Analizi, Parçalı Karşılaştırma Analizi, Grid Analizi,
  • Artılar-Eksiler Analizi, Güç Alanı, Altı Düşünme Şapkası,

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: Her kademeden yöneticiler, ilgi duyan bütün katılımcılar.