• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Stres Yönetimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

  • Konu Başlıkları
  • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
  • Saha Ziyareti
  • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

• Stres nedir?

• Olumlu- Olumsuz Stres nedir?

• Strese nasıl tepki veririz?

• Stres kaynakları nelerdir?

• İşyerinde stres ve stresle başa çıkma

• Stres Yönetimi Stratejileri

• Temel Stres Azaltma ve Rahatlama Egzersizleri

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Eğimin amacı, çalışanların, çalışma hayatında karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Eğitim sonucunda katılımcılar stresi, olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirebilir, yaşamlarındaki farklı stres kaynaklarını tanımlayabilir, iş yerindeki stresi azaltmak için en az 3 yol bulabilir ve stres yönetimlerini ve öz bakımlarını geliştirici en az 3 teknik oluşturabilir hale gelmektedir.

Eğitim programında tercih edilen öğretim yöntemleri ise yetişkin katılımcılara uygun yaygın öğrenme teknikleridir: Grup tartışmaları ve beyin fırtınası, küçük grup aktiviteleri, rol oynama, öz değerlendirme egzersizleri, deneyerek öğrenme ve kişisel hedefler belirleyebilme.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Her düzeyde çalışanlar

Süre (Gün-Saat)

1 Gün-6 Saat

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-20 kişi