• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Programın Amacı:

Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Programın İçeriği :

Takım nedir?
Takım oluşturma
Farklılık zenginliktir
Etkili takımın özellikleri
Başarısız takımlar
İyi ve kötü takım üyesi
Takımda iletişim
Takım iletişiminde sinerji
Vizyoner takımlar
Takımda liderlik
Takımın başarıyla yönetilmesi
Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması
Takımda başarılı görev dağılımı
Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
Verimlilik artırıcı çalışmalar

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.