• : Çalışma Hayatında Sosyal Beceri Eğitimleri

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Temel Seviyede Koçluk Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Koçluk Tanımı: Koçluk Nedir, Ne Değildir?
 • Koçlukta Ekoller ve Modeller
 • Koçluk Bilgi, Beceri ve Davranışları
 • Koçluk Etkisi: Koçluk Alanları ve Danışan Profili
 • Koçluğun Sınırları ve Etik Kurallar
 • Koçun Araçları
 • Öz-farkındalık ve İçsese Farkındalık
 • Etkin Geribildirim ve Özgüven Oluşturma
 • Hedef Belirleme ve Hedefe Yönelik Hareket- SMART
 • Yaşam Amacına Koçluk

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Katılımcılar temel düzeyde koçluk becerisi kazanacaktır. Güçlü sorular sorma, etkin dinleme ve öz farkındalık becerileri edineceklerdir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Her düzeyde çalışanlar.

Süre (Gün-Saat)

2 Gün-12 Saat

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi.