Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi Kapsamında OECD Merkezine Çalışma Ziyareti

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında 10 Eylül 2019 tarihinde Fransa Paris’te bulunan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Merkezine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK ve Hasan AYDOS oluşan heyet katılım sağlamıştır. İki oturum şeklinde süren programın ilk oturumunda Beceri Merkezi (Centre for Skills )Birim Yöneticisi Montserrat Gomendio, Ulusal Beceri Stratejisi Projeleri Başkanı Andrew Bell, Mesleki Eğitim-Öğrenim ve Yetişkin Eğitimi Birim Başkanı Dr. Anthony Mann, Beceri Analizi Takım Başkanı Fabio Manca ile ÇASGEM’in faaliyetleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi hakkında görüşülmüştür. Çalışma ziyaretinin amacına detaylı olarak yer verilmiş olup, ülkemizdeki beceri ve nitelik uyumsuzluğuna yönelik yapılan araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Programın devamında Türkiye OECD Daimi Temsilciliği adına Ender SARITEKİN ve Zeynep BİÇER katılmıştır. Ender SARITEKİN konuşmasında OECD ile daha önce bu konuda bir araya gelindiğini, Büyükelçimiz Erdem BAŞÇI’nın eğitim ve beceri konularına çok önem verdiğini ve bu husus gündeme geldiğinde her zaman öncelik verdiğini belirtmiştir. Programın ikinci oturumunda İstihdam, Beceri ve Sosyal İşler Biriminin temsilcisi Glenda Quintini ile Türkiye’de beceri uyumsuzluğunu azaltmaya yönelik politika önerileri hakkında istişarelerde bulunulmuştur. 5-6 Kasım 2019 yılında yapılacak olan Ulusal İstihdam, Beceri, Eğitim sempozyumuna davet edilerek olası işbirlikleri hakkında görüşülmüştür.