• : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yangın Güvenliği Nedir?

Yangın güvenliği, önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür.

Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir.

 

Yangın GüvenliğiSorumlusu Kimdir?

Yangın güvenliği sorumlusu; yukarıda tanımı verilen önleme ve korunma amaçlı proaktif çalışmaları yapacak, riskleri değerlendirecek, yapılanları denetleyecek ve çalışılan ortamda yangın güvenliğine yönelik yönetim sistemini kuracak olan kişidir.

Yangın güvenlik sorumlusu;

 • Sağlık kurumları, konaklama tesisleri,
 • Eğitim kurumları gibi hizmet sektöründe,
 • Alış veriş merkezleri, ulaşım, depolama gibi ticaret sektöründe,
 • Sanayi sektöründe

kendi uzmanlık alanını da entegre ederek farklı uygulamalar yapabilecek bilgi ve görüş ile donatılmış olmalıdır.

Yangın Güvenliği Sorumlusu” tanımı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmıştır. İş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği destek elemanı olarak çalışacak kişiler bu eğitimi almalıdır.

Yangın söndürme konusu ise özel eğitim ve araç gereçler gerektiren ayrı bir meslek grubunun (itfaiyecilerin) yetki ve sorumluluğundadır.

 

Yasal Gereklilik

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile çalışanların bu konudaki güvenliğini sağlamak işveren ve/veya işveren temsilcisinin, yöneticinin sorumluluğudur. Yönetici yangın ile ilgili teknik konulardaki düzenlemeleri ise “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapmalıdır.

***ÖNERİ: Açılacak her eğitim grubunda Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli teknik müfettişlerin gözlemci olarak yer almasını öneriyorum. Böylelikle hem İTKB ile eğitimlerde ortak çalışma yapılır hem de müfettişlerden gelen öneriler doğrultusunda eğitim içeriği revize edilebilir. Ayrıca gelen katılımcılar, denetimlerle ilgili sormak istediği mevzuları iş müfettişleri ile doğrudan görüşerek yanıt alabilirler. Eğitime katılacak müfettişlerle ilerleyen süreçte eğitici olmaları yönüyle de çalışma yapabiliriz.

Programın Amacı:

Yukarıda bahsi geçen yasal gereklilik nedeniyle işyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamak, iş güvenliği uzmanlarının yangın bilgilerini artırmak ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda farkındalığı artırmak amaçlanmıştır.

Programın İçeriği:

1.Gün:  Temel Yangın Bilgisi

 1. Ders: Yangın Kimyası
 2. Ders: Isı Transferi
 3. Ders: Yanma Dinamiği
 4. Ders: Yangın Sınıfları
 5. Ders: Yanıcı Parlayıcı Maddeler
 6. Ders: Yanıcı Parlayıcı Maddelerin Depolama Esasları

2.Gün: Yangın Güvenliği

 1. Ders: Yangın Güvenliğinin Prensipleri
 2. Ders: Yangın Risk Analizi, Tanım Ve Metodları
 3. Ders: Yangın Risk Analizi, Tehlike Belirleme
 4. Ders: Yangın Risk Analizi, Önleme
 5. Ders: Yangın Risk Analizi, Korunma
 6. Ders: İşyeri Yangın Güvenlik Yönergesi Hazırlama Esasları

3.Gün: Aktif Ve Pasif Yangın Korunumu

           (Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği)

 1. Ders:  Binalarda ısı ve duman yayılımının engellenmesi
 2. Ders:  Otomatik algılama ve kaçış yolları
 3. Ders:  Otomatik söndürme sistemleri
 4. Ders:  Otomatik söndürme sistemleri (devam)
 5. Ders:  Bina içi ve bina dışı yangın su tesisatı
 6. Ders:  Genel değerlendirme ve sınav

 

Açıklama:

 • Günlük programa başlamadan ön değerlendirme ve geçen günün programı kapsamında kısa sınav (10 dak.) yapılacaktır.
 • Son gün uygulamalı sınav yapılacaktır.
 • Derslerde power point sunum yapılacak filmlerden faydalanılacaktır.
 • Öğrencilere ders sunumları bilgisayar çıktısı (hard copy) olarak verilecektir.

 

Katılımcı Sayısı: 10-15 kişilik grup

Katılımcı Profili:  Kurum ve kuruluş temsilcileri, işverenler, yöneticiler, tüm çalışanlar, yangın güvenlik sorumluları, yangın uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve destek elemanları bu eğitimi alabilir.