PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:17 Eylül 2018
:14:19
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

 

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Proje tanımı ve diğer AB yardımları ile ilgili olarak projenin rolü,
 • Proje döngüsü, temel belgeler ve paydaş sorumluluklar,
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı prensipleri ve temel analitik araçların proje döngüsü süresince nasıl kullanılabileceği,
 • Uygun performans göstergelerinin belirlenmesinin önemi ve doğrulama kaynakları

- Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

- Saha ziyareti öngörülmemektedir.

- Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

 

Ülkemiz ile AB arasında sürdürülmekte olan mali işbirliği ilişkileri çerçevesinde, Proje Döngüsü Yönetiminin (Project Cycle Management-PCM) öğrenilmesi, proje/hibe sürecinin çeşitli aşamalarında görev alacak olan kişi ve kuruşlara bu sürecin tanıtılması büyük önem taşımaktadır.

Bu eğitimin başlıca hedefi bir projenin hangi teknik ile hazırlanacağının ve proje yazma sürecinde karşılaşılan sorunların asgariye indirilmesidir.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

 

16 kişilik Gruplar halinde proje hazırlama mantığını öğrenmek isteyen tüm kişi ve gruplara yönelik

 

Süre (Gün-Saat)

 

3 Gün- 18 Saat (6 saat teaorik-12 saat uygulama)

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

8-16

 

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:06 Eylül 2018
:10:43
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Etkili Takım Çalışması Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

 • Takım nedir?
 • Takım oluşturma
 • Farklılık zenginliktir…
 • Etkili takımın özellikleri
 • Başarısız takımlar
 • İyi ve kötü takım üyesi
 • Takımda iletişim
 • Takım iletişiminde sinerji
 • Vizyoner takımlar
 • Takımda liderlik
 • Takımın başarıyla yönetilmesi
 • Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
 • Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması
 • Takımda başarılı görev dağılımı
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
 • Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
 • Verimlilik artırıcı çalışmalar

 

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır.

Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

Her düzeyde çalışanlar

 

Süre (Gün-Saat)

1 veya 2 gün şeklinde tasarlanabilir.

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

 

Farkındalık Temelli Uygulamalı Stres Yönetimi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:06 Eylül 2018
:10:35
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Farkındalık Temelli Uygulamalı Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

•     Stres Nedir?

•     Olumlu- Olumsuz Stres Nedir?

•     Strese Nasıl Tepki Veririz?

•     Stres Kaynakları Nelerdir?

•     İşyerinde Stres ve Stresle Başa Çıkma

•     Farkındalık

•     Farkındalık Temelli Tutumlar

•     Farkındalık Egzersizleri

•     Temel Stres Azaltma ve Rahatlama Egzersizleri

-Teorik ve pratik içerik bulunmaktadır.

-Saha ziyareti öngörülmemektedir.

-Öntest ve sontest uygulanacak, ayrıca eğiticilerin lüzumlu görmesi halinde uygulamalı eğitimler sırasında edinilen kanaatler de dikkate alınabilecektir.

 

 

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Bu eğimin amacı çalışanların, çalışma hayatında karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır. 

Bu eğitim sonucunda katılımcılar;

 • Stresi, olumlu ve olumsuz yönleriyle tanımlayabilir,
 • Yaşamlarındaki farklı stres kaynaklarını tanımlayabilir,
 • İşyerindeki stresi azaltmak için en az 3 yol tanımlayabilirler.
 • Farkındalık temelli stres azaltma için 8 haftalık programı öğrenebilirler.

Stres yönetimlerini ve öz bakımlarını geliştirici en az 3 teknik tanımlayabilir.

Eğitim programında tercih edilen öğretim yöntemleri ise yetişkin katılımcılara uygun yaygın öğrenme teknikleridir: Grup tartışmaları ve beyin fırtınası, küçük grup aktiviteleri, rol oynama; öz değerlendirme egzersizleri, deneyerek öğrenme ve kişisel hedefler belirleyebilme…

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

 

Her düzeyde çalışanlar

 

Süre (Gün-Saat)

1 veya 2 gün şeklinde tasarlanabilir

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

15-20 kişi

 

STRES YÖNETİMİ (UYGULAMALI) 

 
:0,00 
:% 0
:06 Eylül 2018
:10:02
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin Faaliyetinin Adı

Stres Yönetimi

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 • Konu Başlıkları
 • İçerik (Uygulamalı-Teorik)
 • Saha Ziyareti
 • Öntest-Sontest

 

 

 

 

Konu başlıkları

• Stres nedir?

• Olumlu- Olumsuz Stres nedir?

• Strese nasıl tepki veririz?

• Stres kaynakları nelerdir?

• İşyerinde stres ve stresle başa çıkma

• Stres Yönetimi Stratejileri

• Temel Stres Azaltma ve Rahatlama Egzersizleri

Hedef & Kazanım

(Eğitime Tabi Olan Kişinin Kazanacağı Bilgi ve Beceriler, Alınması Hedeflenen Sertifikalar vs.)

Eğimin amacı, çalışanların, çalışma hayatında karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Eğitim sonucunda katılımcılar stresi, olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirebilir, yaşamlarındaki farklı stres kaynaklarını tanımlayabilir, iş yerindeki stresi azaltmak için en az 3 yol bulabilir ve stres yönetimlerini ve öz bakımlarını geliştirici en az 3 teknik oluşturabilir hale gelmektedir.

Eğitim programında tercih edilen öğretim yöntemleri ise yetişkin katılımcılara uygun yaygın öğrenme teknikleridir: Grup tartışmaları ve beyin fırtınası, küçük grup aktiviteleri, rol oynama, öz değerlendirme egzersizleri, deneyerek öğrenme ve kişisel hedefler belirleyebilme.

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar(Diploma, yaş, cinsiyet, fiziksel özellik, görev-pozisyon, taahhüt vb.)

Her düzeyde çalışanlar

Süre (Gün-Saat)

1 Gün-6 Saat

Faaliyet Dili

İngilizce / Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-20 kişi