İNŞAATLARDA SAĞLIK GÜVENLIK PLANI HAZIRLAMA EĞITIMI 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:43
:Pazar
:
:
:
:

İNŞAATLARDA SAĞLIK GÜVENLİK PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Programın Amacı:

Bu eğitimin amacı, katılımcıların yapı işyerleri için hazırlanması zorunlu olan sağlık ve güvenlik planının içeriği ve kapsamı hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Program İçeriği:

 • Güvenlik ve Sağlık Politikası (Yönetimin Taahhüdü)
 • Proje Bilgileri
  • Projeye ait genel bilgiler
  • İnşaat öncesi bilgiler (arazi koşulları, yeraltı ve yerüstü hatlar vb.)
  • Vaziyet planı hazırlama
 • Sağlık ve Güvenlik Organizasyonun Oluşturulması
  • İşveren, alt işveren, çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışanların görev ve sorumluklarının oluşturulması
  • İSG organizasyon şemasının oluşturulması
 • İşlerin Yönetimi
  • İş kollarına göre sınıflandırılmış olan iş akışlarının oluşturulması
  • Çalışma Yöntemleri, Ekipman ve Eğitimli Personel İhtiyacının Belirlenmesi.
 • Risklerin Ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi
  • Yapı sahasının geneline etki eden riskler ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
  • İşle alakalı muhtemel riskler ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
  • İş akışlarının mekân ve zaman ilişkisinin belirlenmesi
  • Birden fazla işveren varsa bunlar arasındaki etkileşim ve doğacak risklerin belirlenmesi
  • Üçüncü taraflara olan etkinin değerlendirilmesi
 • İş Ekipmanlarının Tespiti
 • İhtiyaç Duyulacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi
 • Sınırlı Giriş Sağlanacak Yerlerin Belirlenmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması (Yıllık Eğitim Programı)
 • Güvenlik Disiplini ve Denetimleri
 • Acil Durum Prosedürleri
 • Şantiye Kurallarının Belirlenmesi

 

Eğitim Süresi: 3 gün / 18 saat

Katılımcı Sayısı: 10-15 kişilik grup

Katılımcı Profili:  İşverenler, Proje Sorumluları, Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri ve konuyla ilgili olan tüm çalışanlar

 

İSKELE EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:43
:Pazar
:
:
:
:

KATILIMCILAR


İskele ile ilgili personel ve yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği görevlileri, İş Güvenliği Uzmanları/Şantiye Şefleri/ Mühendisler/Mimarlar/ Teknikerler,  İskelelerden sorumlu Teknik Elemanlar, İskele kurum/sökümünde çalışanlar.


 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:


Bölüm 1: İskele Çeşitleri ve İskeleyi Oluşturan Parçalar

 

1.İskele tipleri

2.İskelelerin parçalarının ve onların kullanışlarının tanımlanması

3.İskelenin değişik parçalarına gelen yüklerin özellikleri

 

Bölüm 2: İskelelerin Bakımı

Bölüm 3: İskelelerde Çalışmada İş Güvenliği


Bölüm 3.1 Genel İş Güvenliği Eğitimi
 

1.İskelede Risk Değerlendirmesi

2.İskele çalışmalarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar

3.Sahada Uyarı İşaretlemeleri ve Uyarı Sistemleri

 

Bölüm 3.2 İskele Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
 

1.İskelelerde Güvenlik

2.İskele kurulumunda Yetkinlik ve Eğitim Gereklilikleri(İskeleleri kimlerin kuracağı)

3.Merdivende Güvenli Çalışma

4.Kişisel Koruyucu Donanımlar

 

Bölüm 4: Saha Uygulamaları

1.Çevre ve Saha Güvenliği

2.İskele kurulum alanı-Zemin Durumu

3.Kullanılan iskele elemanları ve araçların tanıtımı

2.Temel İskele Kurulumu

3. Düz cephede İskele kurulumu

4. Mobil (Tekerlekli) İskele Kurulumu

5. Değişik tipte İskele Kurulumları

6.Sahada pratik uygulamalardaki soruların açıklanması

 

 

 

İSKELE EĞİTİMİNİN YARARLARI

 

-İskele, merdiven ve yüksekte çalışma ile ilgili yasal gerekliliklere uyulması

-İskelelerle ilgili, EN Avrupa ve TS Türk standartlarının açıklanması

-İskele çeşitlerinin ve elemanlarının tanıtılması

-ÇSGB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatları

-İskele ve kurulumundaki tehlikeler ile alınacak önlemlerin tespit edilmesi

-İskelelerdeki çökme ve devrilme önlemlerinin sağlanması

-İskele etiketleri, çalışma talimatları ve kontrol formlarının doldurulması

-İskele elemanlarının kontrol, istif, nakliye ve depolanmasının sağlanması

-İlgili kuruluşlar önünde, Güvenli iskele kurulumu ve sökümündeki uygulamalarda          

 İş Güvenliğinin Kanıtlanabilmesi

 

 

NOT: Uygulamalı İskele eğitiminde, TS EN 12810 ve 12811 normlarına uygun iskele ekipmanları ile kurulum araçlarının temin edilmesi eğitime katılanların gözlemlerinde, bilgilenmelerinde ve uygulamalarında önemli ve faydalıdır.

Uygulamaya katılacakların uygun Kişisel Koruyucu Donanım bulundurmaları gerekmektedir.

Uygulamalı eğitim yapılacak alan, yeterli büyüklükte ve temiz-düzgün-sağlam olmalıdır.

Havanın yağışlı olması durumunda aynı şartlarda kapalı alanda uygulama yapılabilir.

 

Gerekli KKD malzemeleri (Her kişi için):

-Emniyet kemeri (paraşüt tipte ve çift lanyardlı)

-Baret

-İş gözlüğü

-İş elbisesi

-İş eldiveni

-İş ayakkabısı

 

Gerekli İskele kurulum araçları:

-İskeleci çekici (400-600 gr)

-Mıknatıslı su terazisi (20-25 cm)

-Cırcır anahtar (17 ve 19 numara)

-Şerit metre (5 m)

-Taban kalası(3cm kalınlıkta 20x50 cm ebatlı)

-Çivi (8 mm 0,5 kg)

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

3 gün süreli / 18 saat(1,5 gün Teorik Eğitim 9 saat – 1,5 gün Uygulamalı Eğitim 9 saat)

1.Gün: Teorik eğitim 6 saat tam gün

2.Gün Sabah: Teorik eğitim 3 saat 1/2 gün

2.Gün Öğle: Sahada iskele kurulum uygulamaları 3 saat 1/2 gün

3.Gün: Sahada iskele kurulum uygulamaları 6 saat tam gün

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

 

ENDÜSTRİYEL TOKSİKOLOJİ/ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:38
:Pazar
:
:
:
:

AMAÇ: İSG profesyonellerine endüstride karşılaşılabilecek toksik maruziyetleri etkin bir şekilde değerlendirebilme ve süreci yönetebilme bilgi ve becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

 

BİRİNCİ GÜN:

 1. Tarihçe ve Temel Tanımlar

 

 1. Riskin Belirlenmesi

 

 1. Riskin Tanımlanması
 2. Veri Tabanının Değerlendirilmesi
 3. Etki Şeklinin Belirlenmesi ve Kritik Etkinin Tanımlanması
 4. Elde Edilen Verinin Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi
 5. Riskin Tanımlanmasında Yeni Modeller

 

 

 1. Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi
 1. Kanser-dışı Hastalıklarda Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi
 2. Kanserde Doz-Yanıt İlişkisinin Değerlendirilmesi

 

İKİNCİ GÜN:

 

 1. Maruziyet Değerlendirmesi
 1. Maruziyet Değerlendirmesi ve Tanımlanan Risklerin Monitorizasyonu
 2. Kalitatif Maruziyet Değerlendirmesi
 3. Maruziyet Modelleme Teknikleri
 4. Kantitatif Monitorizasyon Teknikleri

 

 1. Hava Örneklemesi / Gazlar ve Dumanlara Mesleksel Maruziyetin Değerlendirilmesi

 

 1. Örnekleme Teknikleri
 2. Maruziyetin Doğrudan Monitorizasyonu

 

 

 

ÜÇÜNCÜ GÜN:

 

 1. Hava Örneklemesi / Partiküllere Mesleksel Maruziyetin Değerlendirilmesi

 

 1. Örnekleme Teknikleri
 2. Analiz Yöntemleri
 3. Solunabilir Toz
 4. Toplam Toz
 5. Maruziyetin Doğrudan Monitorizasyonu

 

 1. Çoklu Maruziyetler için Risk Değerlendirme Stratejileri ve Teknikleri
 1. Komponent Bazlı Yaklaşımlar
 2. Kimyasal ve Kimyasal Olmayan Kümülatif Risk Değerlendirmesi

 

 1. Risk Değerlendirmesinde Epidemiyolojinin Kullanılması

 

 1. Risk Değerlendirmesinde Dünya Örnekleri ( 2 saat )
 1. Büyük Çalışmalar (NHANES, ToxCast)
 2. Avrupa Birliği’nde Risk Değerlendirmesi Modelleri (Direktifler, Komite ve Ajanslar vb)
 3. REACH Mevzuatı
 4. Risk Değerlendirmesi için Kapasite Geliştirme ve Kaynaklar

 

 1. Olgu Örnekleri

 

 

KIMYASALLARLA GÜVENLI ÇALIŞMA (TEMEL DÜZEY) 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:45
:Pazar
:
:
:
:

Eğitimin amacı:

Katılımcıların çalıştıkları işletmelerdeki risk değerlendirme çalışmalarında kimyasalların risklerini doğru değerlendirilmelerini ve kimyasal güvenlik yönetim sistemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitim içeriği:

Bu eğitim kapsamında kimyasallarla ilgili temel ve çerçeve bilgiler verilir. Eğitim sırasında maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili genel tanımlar, kimyasal madde satın alma, depolama, elleçleme, paketleme, bertaraf vb. süreçlerde karşılaşılan riskler, alınması gereken önlemler ve güvenli çalışma önerileri, kimyasallarla çalışanların dikkat etmeleri gereken hususlar, acil durumlara yol açabilecek kimyasal tehlikeler ve acil durumlarda kimyasal davranışları genel olarak ele alınır.

Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilir ve eğitim süresince bütün başlıklara yönelik uygulamalar yapılır.

 

Temel Düzey (2 gün uzaktan veya yüz yüze eğitim)

 

1. Geçmiş kazalara göz atalım

2. Tehlikeli kimyasal & Tehlikeli çalışma

3.Kimyasalların fiziksel, çevresel ve sağlık açısından etkileri (Yangın, patlama, toksik yayılım vb.)

4. Proseste kimyasal tehlikeler

5. Kimyasal çalışanla karşılaşınca nasıl davranır?

6. Kimyasal satın almanın püf noktaları

7.Acil durumlarda kimyasal nasıl davranır?

8. Kimyasal yönetim sistemi kurmak sanıldığı kadar zor değil


 

Katılımcı Sayısı: 10 -15 kişi

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

* Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılarak tasarlanmıştır.

 

 

 

KONAKLAMA VE YEME – İÇME İŞYERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:46
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

Bu eğitimi programı ana amacı, konaklama ve yeme içme hizmeti sunan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin tanımlanmasına, bu tehlike ve risklerin önlenmesine,  çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınacak önlemlerin belirlenmesine, işyeri iş sağlığı ve güvenliği politikası ile eylem planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yol göstermektir.

 

Programın İçeriği:

 • İSG ve İSG Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Sektörel Özellikler
 • Tehlikeler ve Riskler (Çalışma Ortamı, Çalışma Koşulları, Çalışma İlişkileri ve İstihdam ve Mesleki Eğitime Bağlı Tehlike ve Riskler)
 • Güvenlik ve Sağlık Yönetimi
 • Ön Büro (Karşılama ve Bagaj, Resepsiyon, Santral, Yönetim Birimi - Tehlikeler, Riskler ve Önlemler)
 • Kat Hizmetleri (Odalar, Genel Alanlar, Çamaşırhane - Tehlikeler, Riskler ve Önlemler)
 • Yeme – İçme Hizmetleri (Mutfak, Restoran, Bar, Teras, Disko, Bulaşıkhane, Depo - Tehlikeler, Riskler ve Önlemler)
 • Destek Hizmetleri (Güvenlik, Park, Garaj, Alışveriş, Dışarıya Satış - Tehlikeler, Riskler ve Önlemler)

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili:  Konaklama ve Yeme – İçme İşyerleri çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

 

KIŞISEL KORUYUCU DONANIM SEÇIM VE KULLANIM EĞITIMI PROGRAMI 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:47
:Pazar
:
:
:
:

Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım Eğitimi Programı

 

Programın Amacı:

 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile katılımcılar işyerinde çalışanlarının maruz kaldığı tehlike ve oluşan riskler üzerinden örneklerle kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ile ilgili temel bilgileri alacaklardır. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve tedarik edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ile kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülük bilgilerini edineceklerdir. İşyerine özel bir KKD Programı oluşturma ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegrasyonunu planlayabilir etkinliğe ulaşacaklardır.

Kurumsal KKD Seçim ve Kullanımı Eğitimi işletme katılımcı sayısına göre modüler olarak proje bazlı planlanabilir.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Kişisel Koruyucu Donanımın İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi,
 • İşveren ve Çalışan Yasal Yükümlülükleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ürün Güvenliği ve Tedarik Süreci, Tedarikte Aranması Gereken Kriterler
 • İşyeri Kişisel Koruyucu Donanım Programı ve Bileşenleri
 • KKD Programı Oluşturma, Saha Analizi Metodu ve Yönetim Sistemine Entegrasyon
 • Doğru Koruma Sınıfında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi,
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için KKD Seçim Kriterleri
 • Elektrik için KKD Seçim Kriterleri
 • Kullanıcı Eğitimlerinin Koordinasyonu, Güvenli ve Konforlu Kullanım, Temizlik, Bakım, Bertaraf
 • Eğitimi Alan İşyeri Sektörüne Özel KKD Çözümleri

 

 

Katılımcı Sayısı: 12 – 16 kişi

 

Katılımcı Profili: 

 • İşyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli, iş güvenliği teknikeri, destek elemanları
 • İşveren vekilleri, çalışan temsilcileri, yöneticiler, sorumlu kısım amirleri,
 • KKD tespit ve tedariki ile ilgili komisyonlarda görev alan çalışanlar (satın alma sorumluları, kalite ve yönetim sistemleri sorumluları, insan kaynakları sorumluları vb.)