ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:16 Ağustos 2018
:11:16
:Pazar
:
:
:
:

PROGRAMIN AMACI: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları

.İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.

.Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.

.Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.

.Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken

Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları  Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

 

Katılımcı sayısı:10-25 Kişilik Grup

 

Katılımcı profili: Tüm çalışan temsilcileri

 

 

 

 

 

 

 

EĞITICILERIN EĞITIMI PROGRAMI 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ağustos 2018
:14:37
:Pazar
:
:
:
:

 

Programın Amacı:

Bu programda, eğitmenlik formasyonuna sahip olmayan (profesyonel işi eğiticilik olmayan) ve mesleki uzmanlık alanlarındaki konularla ilgili birikimlerini kurumlarla/çalışanlarla eğitim yoluyla paylaşmak isteyen çalışma hayatı profesyonellerinin yetişkin eğiticiliği becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda program sonunda katılımcılar; eğitim tasarım döngüsünün (ihtiyaç analizi, eğitim yöntemleri/araçları seçimi ve geliştirilmesi, eğitim uygulama, değerlendirme) tüm basamaklarını uygulayarak kendi eğitim programlarını yapılandırabilecektir. Grup çalışmaları ve bireysel projelerin ağırlıkta olduğu bir program yapısıyla sürdürdüğümüz derslerimizde mikro-eğitim tekniği uygulanmaktadır. Katılımcılar grup önünde konuşma ve iletişim becerileri konusunda da pratik yapma ve kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi/Yeri
 • Eğitim Döngüsüne Genel Bakış
 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programı Tasarlama/Uygulama İlkeleri
 • Eğitim Döngüsünde Değerlendirme
 • Eğitimde Eğiticinin Rolü
 • Etkili Sunu Hazırlama
 • Grup Önünde Konuşma

 

Eğitimin Süresi: Toplam süre 40 saattir

Eğitim Yöntemi: Uzaktan Eğitim + Yüz yüze Eğitim ( Kurumlara gerçekleştirilecek eğitimlerde, kurumun ihtiyaç ve talebine göre yalnızca yüz yüze eğitim olarak da gerçekleştirilebilir).

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişi

Katılımcı Profili: Yetişkin Eğitimi ilkelerine uygun olarak eğitim düzenlemek/eğitici olmak isteyen çalışma hayatı profesyonelleri

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:16 Ağustos 2018
:11:16
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

 

Bu eğitimin başlıca hedefi, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 4. Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 5. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 

konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

 

Programın İçeriği:

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitim programının içeriğinde şu başlıklar yer alır:

 

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

 

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri