Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:23 Ocak 2019
:14:48
:Pazar
:
:
:
:

Kadınların ve erkeklerin özellikle iş yerindeki ve aile yaşamındaki rol ve görevlerini dengeleyememesi, diğer bir deyişle iş ve aile yaşamını uyumlaştıramamaları; stres, özgüven eksikliği, verimsizlik, mutsuzluk ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Genellikle çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının yanı sıra evdeki diğer işlerin de kadınların görevi olarak görülmesi kadınların hayat kalitesini düşürdüğü gibi, hem zihinsel yorgunluk ve sıkıntılara hem de işyerinde verim kaybına neden olmaktadır. Bu yoğunluk ve yorgunluk toplumda kadınların liderlik pozisyonlarına talip olma isteğini de düşürmektedir.

Ayrıca dengenin kurulamaması gelecekte sağlıksız bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir toplumun devamı için özellikle kadınların iş ve aile yaşamı dengesini oluşturması Bakanlığımız açısından da büyük önem taşımaktadır.

Toplumumuzda görülen bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yola çıkan projemiz, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilmekte ve Öz İplik-İş Sendikasıyla ortak olarak yürütülmektedir. “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında eğitim ve koçluk faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş hayatı dengesi için uzlaşma politikalarının üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Eğitimleri 2018 ve 2019 yıllarında Çorlu, Aksaray, Tokat, Düzce ve Bolu illerinde düzenlenmiştir. Programlara İşyeri Temsilcileri, Kadın Komite Üyeleri, Şube Başkanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 500 kişi katılmıştır. Proje çerçevesinde eğitim ve koçluk hizmetleri Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Düzenlenen eğitim ve koçluk görüşmeleriyle katılımcıların iş ve aile hayatlarını daha uyumlu hale getirmelerine yarayacak beceriler elde etmeleri sağlanmaktadır.

Projenin eğitimleri Şubat ayı sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca proje bitiminde üyelere ve sosyal taraflara dağıtılmak üzere İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Kitapçığı hazırlanmaktadır.

 

 

ÇASGEM Heyeti Özbekistan’da 

 
:0,00 
:% 0
:24 Aralık 2018
:16:33
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Eğitim Ve Tecrübe Aktarımı Projesi kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı bünyesinde üç gün süren eğitim, seminer ve tecrübe aktarımı çalışmalarını yürüttük. Bu yılın ilk çeyreğinde TİKA koordinatörlüğünde başlayan işbirliği, Taşkent’e yaptığımız ziyaret ile güçlenmiştir.

Eğitim seminerinin açılış toplantısında Birinci Bakan Yardımcısı Erkin MUHİDDİNOV “Türkiye’nin tecrübelerini çok önemsiyoruz ve kendimize model almak istiyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin bilgi ve tecrübe transferini yaparak eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Türkiye’den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ na bağlı ÇASGEM Başkanı ve uzmanlarını burada görmekten ziyadesiyle memnunuz” dedi.

Başkanımız ŞENOCAK da, medeniyet coğrafyamızın önemli bir merkezi olan Özbekistan’da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı’nda eğitim ve tecrübe paylaşımı ile Türkiye’nin çalışma yaşamına yönelik iyi uygulamalarını burada paylaşma fırsatı bulduklarını, bu işbirliğinden dolayı Bakanlık yetkilileri ve eğitim merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

Uzmanlarımız, seminerlere katılan yöneticiler ve uzmanlarla yaptıkları ihtiyaç analizi neticesinde, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başta olmak üzere kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal güvenlik sistemi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve mesleklerin belgelendirilmesi gibi konularda Bakanlığımızın tecrübelerini içeren bir dizi iyi uygulama  örneğinin Özbekistan'a transfer edilmesinin önemli katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.

Programın kapanış toplantısında Bakan Yardımcısı Dr. Bahadır UMURZAKIF, Türkiye’nin kalkınma seviyesinin çok ileride olduğunu, Özbekistan’ın da bu gelişimi yakalamasını Türkiye öncülüğünde hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki yılda bu ilişkilerin sistematik ve düzenli bir şekilde yürütülmesini talep etti.   

 

SUDAN HEYETİ ÇASGEM’de 

 
:0,00 
:% 0
:10 Aralık 2018
:18:16
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında Sudan’ın muhtelif bakanlıklarından yönetici ve uzmanlardan oluşan 30 kişilik Sudan Cumhuriyeti Heyetinin Merkezimize iştiraki ile “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve İstihdam Politikaları” eğitim programı Merkez Başkanımız Sayın Abdurrahim Şenocak ve Sudan Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Mohamed İbrahim Mohamed Elbahi’nin konuşmaları ile başladı.

 

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek olan programda Türkiye’nin çalışma ilişkileri, istihdam politikaları ve ekonomisi konularında eğitimler verileceğine değinen Başkanımız hayat boyu eğitim kavramı üzerinde durdu. Sudan Büyükelçilik Müsteşarı, heyetteki katılımcıların Sudan’a döndüklerinde ÇASGEM’den aldıkları eğitim vasıtasıyla edindikleri bilgileri çalışma hayatlarında kullanacaklarına vurgu yaptı. Hem Başkanımız hem sayın büyükelçilik müsteşarı bu proje kapsamında gerçekleşen işbirliğinin devam etmesi temennileriyle konuşmalarını sonlandırdı.

 

Eğitim programı çerçevesinde Merkezimizde uzmanlarımız tarafından “İstihdam Politikaları ve Uygulama Esasları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Uygulama Esasları” ve “Yetişkin Eğitimi” konu başlıklarında eğitimler verilecektir. Ayrıca bu çerçevede iyi uygulama örneklerinin kamu ve özel sektörde gözlemlenebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara teknik gezi ve ziyaretler yapılacaktır.

 

Sonuç olarak bu eğitim programı ile sürdürülebilir işbirliği mekanizmalarının tesisi, ülkemizin dünya genelindeki çalışma barışı ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının oluşturulması faaliyetlerini desteklemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ortak bir bilincin geliştirilmesi, çalışma hayatı terminolojilerinde birlik sağlanması, kalkınmanın temel bileşeni olan sanayi yatırımlarının, işgücünün ve tesislerin korunması vasıtasıyla, paydaş ülke Sudan’ın kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Akran Mentorum Projesi Çok Uluslu Paydaş Toplantısı ve Hareketlilik Faaliyeti Romanya’da Gerçekleşti. 

 
:0,00 
:% 0
:25 Ekim 2018
:10:52
:Pazar
:
:
:
:

“Engelli Gençler İçin Uzaktan Mentorluk Rehberini Kolaylaştırıcı Genç Akran Mobil Uygulama Projesi” (Akran Mentorum Projesi) çok uluslu paydaş toplantısı ve hareketlilik faaliyeti 15-19.10.2018 tarihleri arasında Romanya’nın Yaş kentinde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklık Programı fonu kapsamında finanse edilen proje, Türkiye’den Gazi Üniversitesinin koordinatörlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Bulgaristan’dan ZGURA-M, Romanya’dan Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ise ortaklığı ile yürütülüyor.

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ev sahipliğinde, Yaş’ta gerçekleştirilen faaliyette, projede mentor olarak çalışması planlanan gençler çeşitli çalıştay ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Akran mentorluğunun ne olduğu ve engelli gençler için nasıl yürütülmesi gerektiğinin ana konuyu oluşturduğu toplantıda, ÇASGEM, proje kapsamında başlattığı mentorluk eğitimleriyle görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sundu. Gelecek dönem faaliyetleri ve Haziran 2019’da yapılacak kapanış toplantısının taslak planları oluşturuldu.

 

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ekim 2018
:14:43
:Pazar
:
:
:
:

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenlik istihdam ihtiyacı artmış ve güvenlik hizmetleri giderek yaygınlaşmıştır. Yıllar içinde sektördeki çalışan sayısı da önemli ölçüde artmıştır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 147 bin olan aktif çalışan özel güvenlik sayısı Temmuz 2017’de yüzde 92 artarak 284 bin’e ulaşmıştır.

Bu artış, sektöre özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarını önemli biçimde etkileyen kimi özellikler kazandırmıştır. Bu özellikler özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Hızla büyüyen özel güvenlik sektöründe giderek artan sayıda çalışan sağlık güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlamak; çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak; tarafların payına düşenleri yapmalarını sağlamak oldukça önemlidir.

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı, güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini etkileyen tehlike ve risklerin tanımlanması; bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya güvenlik görevlilerinin bu tehlike ve risklerden korunması amacına katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

Özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınacak önlemlerin kim tarafından, ne zaman, nasıl, kim ile birlikte yaşama geçirilip, sürdürüleceğinin tanımlanması yani işyeri sağlık ve güvenlik politikasının ve eylem planının hazırlanması ve uygulanmasına ışık tutacak bir yayın olması hedeflenmiştir.

ÇASGEM, Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını yayınlayarak bu alandaki çalışmalara yol gösterici bir katkıda bulunmuştur. Bu konuda hazırlanmış ilk ve tek Türkçe yayın olması kitabın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

 

 

Hazırlayan: Münevver GÜZEL

                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı