Pandemide ÇASGEM Eğitimlerine Devam Ediyor 

 
:0,00 
:% 0
:21 Ekim 2020
:14:13
:Pazar
:
:
:
:

19-20 Ekim tarihlerinde ÇSG Eğitim Uzmanları Betül DÖNMEZ ORAL ve Begüm DOĞAN, İSGÜM uzmanlarına “Eğitim Modülü Hazırlama Eğitimi” verdi. 2 gün süren eğitim yüz yüze ve sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk gününde eğitim verilmeden önce ihtiyaçların nasıl belirleneceği incelendi. Bu sayede eğitimlerin daha verimli ve etkin olabilmesi için sektörel, kurumsal, görev ve kişi analizinin gerekliliği üzerinde duruldu. Mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın analiz edilmesiyle değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerinin sunulması için gerekli bilgiler verildi. Uygulama kısmında ise uzmanların gelecek dönemlerde İSGÜM’e kazandırmayı planladıkları eğitimler için ihtiyaç analizi taslağı oluşturuldu.

Eğitimin ikinci günü ise ihtiyaçları belirlenen eğitimlerin modülleri nasıl hazırlanır sorusu üzerine odaklanıldı. Modüllerin amaçları ve öğrenme çıktıları detaylı olarak tartışıldıktan sonra uygulamalı grup çalışmaları ile eğitimlerin modül taslağı hazırlandı.

İSGÜM Başkanı Sakine OVACILLI’nın da katıldığı eğitimin sonunda katılım belgesi vermek üzere ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK teşrif etti. OVACILLI “İSGÜM’ün kendi alanına giren konularda verdiği sertifikalı eğitim çerçevesini genişlettiğini ve ÇASGEM ile işbirliği yapmaktan memnun olduklarını” açıkladı. Şenocak ise “pandemi sürecinde ÇASGEM’in kurallara uygun olarak hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimlerine devam ettiğini ve İSGÜM’le yapılan işbirliğinin gelecek dönemlerde de devam etmesinin iki kurumun deneyimlerini birbirlerine aktarması için önemli olduğunu” vurguladı.

ÇASGEM’in İSGÜM’e vereceği eğitim desteği Yangın Güvenliği, Acil Durum Planlaması, Güvenli İskele, Yaşam Hattı Kurulumu, Mali Mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım Seçim ve Kullanım, SEVESO alanında özel konu başlıkları, Kimyasallarla Güvenli Çalışma, Patlamadan Korunma (ATEX Yönetmelikleri) eğitimleri ile 2020 yılı sonuna kadar devam edecek.

 

 

ÇASGEM Paydaşları ile İşbirliklerini Güçlendiriyor! 

 
:0,00 
:% 0
:26 Eylül 2020
:13:40
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM ortakları ile birlikte mesleki rehabilitasyon ve iş kazası modellemesi üzerine 2 önemli araştırma, 24 başlıkta ileri düzeyde eğitimler verecek.

ÇASGEM,  AB Katılım Öncesi Yardım Aracı İkinci Dönem Programı (IPA-II) kapsamında fonlanan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin Birinci Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda paydaşları ile bir araya geldi. Toplantı 24 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak “IPA I döneminde yürüttüğümüz proje ile önemli kapasite geliştirme transferi gerçekleştirerek nitelikli istihdama katkıda bulunduk. Proje ile uzaktan eğitim altyapı sistemini kurumumuza kazandırdık ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliklerimizi güçlendirdik” dedi.

Maden, inşaat, petrokimya ve metal gibi tehlikeli sektörlere odaklandık

 Mart 2020 tarihi itibariyle IPA-II dönemi kapsamında yürütülen projenin amacının Kurumun teknoloji ile gelişen ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olduğunun altını çizen Şenocak, “Projede mesleki rehabilitasyon ve iş kazası modellemesi üzerine 2 önemli araştırmamız var. Böylece araştırma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Paydaşlarımız ile birlikte yaklaşık iki bin kişinin katılımını hedeflediğimiz 24 başlıkta ileri düzeyde eğitimler gerçekleştireceğiz. Kurumumuza uygulamalı eğitim atölyesi kazandıracağız. Uygulama atölyesi ile eğitimlerimiz teoriden uygulamaya geçmiş olacak. Yine eğitimlerimizi zenginleştirmek için sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanacağız. Eğitim ve araştırmalarımızda maden, inşaat, petrokimya ve metal olmak üzere 4 tehlikeli sektöre odaklandık. Diğer yandan güvenlik kültürünün gelişmesine destek olmak için her yaş grubuna yönelik eğitim modülleri oluşturacağız” dedi.

Sosyal ortaklarla bir araya gelmeyi önemsediklerini, 6 aylık periyotlarla gerçekleşecek Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantılarının paydaşların proje faaliyetlerinin geliştirilmesi ve izlenmesine katkı sunacağını belirten Şenocak, proje faaliyetlerinin çalışma barışı temelinde görüş alma, paylaşım ve işbirliği çerçevesinde yürütüleceğini ifade etti.

24 başlıkta ortak eğitim

Avrupa Delegasyonu Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Temsilcisi Ahmet Karan, projenin fikir aşamasından beri takipte olduğunu belirterek, proje başlama döneminin pandemi sürecine gelmesine rağmen faaliyetlerinin aksamadan yürütüldüğünün farkında olduğunu ifade etti. Projenin oldukça kapsamlı olduğunu, 42 alanda bileşeni ve 24 başlıkta eğitimi olduğunu hatırlatan Karan, proje uygulamaya geçmeden önce yapılan paydaş toplantısında tüm tarafların fikirlerinin alındığını ve bunların projenin tasarımına yansıdığını; uygulamada da paydaşların katılımını ve görüşlerini paylaşmalarını önemsediğini vurguladı. Karan, projeden faydalanacak hedef grubun sadece ÇASGEM olmadığını, tüm paydaşların proje kazanımlarından faydalanması gerektiğini ifade etti. 

Sözleşme Makamı olarak AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, projeyi uzman ekibiyle yakinen takip ettiğini, işbirliklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Her bir operasyon, sektörel operasyonel programı göstergelerine ulaşmaya çalışıyor. Bu gibi yürütülmekte olan projelerle istihdam, eğitim ve sosyal politika alanında hedefimizi daha da ileriye taşıyoruz

Ardından Proje Direktörü Sinisa Djuric, paydaşlara projeyi yönetici özeti şeklinde sunarken, projenin istenen hedefte yürütülmesini sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Dördü yüz yüze biri online olmak üzere 5 eğitim tamamlandı

Proje Takım Lideri Sayın Antero VAHAPASSI ise projenin hedeflerinden ve 3 yıl boyunca yapılacak aktivitelerden bahsetti. Süreç ve Performans Yönetim Sistemi, Güvenlik Kültürü ve Mesleki Rehabilitasyon ile ilgili müdahalelerde ilk 6 ayın sonunda gelinen noktayı özetleyen takım lideri Vahapassı, Temmuz ve Ağustos aylarında dördü yüz yüze, bir tanesi online olmak üzere beş eğitimin tamamlandıklarını sözlerine ekledi. Vahapassı, birkaç hafta içerisinde proje web sitesinin kullanıma açılacağını; araştırma, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin de yakında başlayacağını duyurarak sözlerine son verdi.

Proje paydaşlarından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burhanettin Kurt, özellikle güvenlik kültürü ve inşaat sektörü ile ilgili müdahaleler için bu alanlarda yürüttükleri çalışmalardan elde ettikleri sonuçlar ile projeye katkı sunabileceklerini söyledi. Projenin, güvenlik kültürüne ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sahada uygulama sırasında yaşadıkları sorunların çözümüne fayda sağlayacağını düşündüğünü belirten Kurt, proje ile Türkiye’de iş kazalarının azaltılması yönünde iyi sonuçlar alınacağını ve her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, projenin çalışanlar ve işverenler için çok büyük katkıları olacağını ve saha deneyimleri ile her zaman katkı sunacaklarını belirtti.

TKİ Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Sedat Akdağ, kazaların azaltılması ve maden sektörü ile ilgili her türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Nuri Özgür Ünal, proje faaliyetlerinden yetişkin, okul çağı ve okul öncesi dönemde oluşturulacak eğitim modülleri ile ilgilendiklerini ve gerekli işbirliğini sağlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Birinci Operasyonel Yönlendirme Komitesi Toplantısına ÇASGEM Proje Koordinasyon Birimi Üyeleri, Proje Teknik Destek Ekibi, DAI Human Dynamics Yetkilileri, Proje Konsorsiyum Üyelerinden ÇET-KA, Prysma, Elinyae, Insemex, GEP, AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSGGM, SGK, MYK, İŞKUR, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TKİ, Hacettepe Ünv. Ergoterapi Bölümü, İNTES, ÇEİS, TİSK’ten temsilciler katıldı. Tüm paydaşlarımıza değerli işbirlikleri için teşekkür ederiz.

 

 

ÇASGEM, TKİ Eğitim İşbirliği 

 
:0,00 
:% 0
:24 Eylül 2020
:17:41
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM ile TKİ arasında Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

ÇASGEM’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK yapmış olduğu konuşmasında imzalanan protokolün iki kurum için de çok önemli olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti “ Madencilik dünyanın en ağır çalışma şartlarına sahip sektörlerinin başında geliyor. Öte yandan sanayinin temel girdilerini oluşturan maden varlığına olan talep tüm dünyada nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile gitgide artıyor. Bu bağlamda, ülkemizin yeraltı kaynakları da daha fazla önem kazanıyor. Ülkemiz için maden varlığının zenginliği ve bu zenginliğin çıkartılıp işlenmesi kadar, bu madenin çıkartılmasını mümkün kılan iş gücü de büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu kaynakların yeryüzüne çıkarılmasını ve işlenecek hale getirilmesini sağlayan işçilerin çalışma şartlarının insan onuruna yakışır düzeyde olması gerekmektedir. TKİ bu noktada tüm sektöre örnek teşkil edebilecek uygulamalara imza atıyor. Çalışan eğitimlerine önem vermesi bu durumun en iyi göstergelerinden biridir. 2019 yılında başladığımız eğitim işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde alanında uzman eğitmenlerimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında da yer alan çalışanın psikolojik ve sosyal yönüne dokunan, aynı zamanda güvenlik kültürüne yönelik farkındalık oluşturan eğitimleriyle çalışanların işyerindeki psiko-sosyal risk faktörleriyle mücadele etmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Her zaman verdiği kaliteli, ihtiyaca yönelik eğitimlerle işverenin ve işçinin yanında olan ÇASGEM, maden işçileriyle gerçekleştirdiği eğitimlerle farklı tecrübelerin de kapısını aralamakta ve uzmanlarımızın saha tecrübesini arttırmaktadır. Şimdi de imzalamış olduğumuz bu protokolle eğitim alanımızı genişleteceğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.

İmza törenine katılan TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet UYGUN ise yapmış olduğu konuşmasında iki kurum arasındaki işbirliğinin hem ÇASGEM’in hem de TKİ’nin gelişimine olumlu katkılar sağladığını belirterek sözlerine şunları ekledi, “ 2019 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan eğitimlerden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şimdiye kadar pilot uygulama olarak değerlendirdiğimiz sosyal içerikli eğitimlerin çalışanlarımızın motivasyonlarını da arttırdığını fark ediyoruz. Sahadan gelen talepler doğrultusunda konu başlıklarımızı çeşitlendirerek eğitimin etki alanını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle de bugün burada iki kurumun karşılıklı tecrübelerinden faydalanması amacı ile bu protokolü imzalıyoruz. Bu protokolün hayata geçmesiyle daha iyi işlere imza atacağımız inancını taşıyorum” dedi.

İmza töreni karşılık hediye takdiminden sonra son buldu. 

 

ÇASGEM “İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi” ile Yol Almaya Devam Ediyor 

 
:0,00 
:% 0
:23 Eylül 2020
:20:47
:Pazar
:
:
:
:

İmalat sektöründen temsilcilerle işletmelerin eğitim ihtiyaç analizi yöntemlerini tartıştık

 

ÇASGEM tarafından yürütülen “İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi” odak grup toplantılarından ikincisi 22 Eylül’de Prof. Dr. Özlem ÇAKIR moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya projenin saha uygulamasının gerçekleştirileceği ilk sektör olan imalat sektöründen öncü firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarından çok sayıda yetkili katıldı.

Proje hakkında Prof. Dr. Özlem ÇAKIR tarafından genel bilgilendirme yapılmasının ardından katılımcılara sorular yöneltildi.

Ana metal sanayi, kauçuk ve plastik ürünleri, tütün ürünleri, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat ve motorlu kara taşıtı ve römork imalatı gibi alt sektörlerin temsil edildiği toplantıda işletmelerin eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri, veri toplama çalışmaları ve izleme değerlendirme süreçleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Projenin saha uygulama çalışmalarına destek sağlanması konusunda katılımcı firmaların desteği alındı.

Projenin nihai amacı; işgücü piyasasındaki eğitim taleplerine daha etkin cevap verilmesi ve işletmeler tarafından yapılacak olan eğitim yatırımlarının ön çalışmasının yapılmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda ÇASGEM çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyip eğitim programlarında revizyon sağlayarak önemli adımlar atmaya devam edecektir. 

 

 

İSG Alanında İleri Düzey Teknik Eğitimler Devam Ediyor 

 
:0,00 
:% 0
:02 Eylül 2020
:16:36
:Pazar
:
:
:
:

24 başlıkta bin 700 uzman ve faydalanıcıya ileri düzey  İSG eğitimleri vermeye başladıklarını belirten ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

İnşaat, Metal, Kimya ve Madencilik Sektöründe Kaza Öngörü Modelleri oluşturacağız

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Üçüncü eğitim başlığı olan ‘Petrokimya Sektöründe Uluslararası İSG Standartlarına İlişkin İleri Düzey Eğitimi’ ÇASGEM uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, değişik kurum ve bakanlıkların uzmanlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

 

IPA I Projesiyle Kurumumuza Yenilikler Kazandırdık

26-27-28 Ağustos tarihlerinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirilen eğitimin kapanış programına katılan ve bir konuşma yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, “IPA I döneminde kurumumuzda yenilikçi çalışmalar yürüttük. Uluslararası muadil kurumlara yaptığımız çalışma ziyaretlerinde gördüğümüz iyi uygulama örneklerinden biri olan uzaktan eğitim sistemini sonraki süreçlerde kurumumuzu kazandırdık. Araştırma kapasitemize güçlendirdik. İki önemli araştırma yaparak, araştırma konusunda deneyim kazandık. Uluslararası geçerliliği olan sertifika elde ettik.” dedi.

 

IPA II Projesiyle Uygulama Atölyesi Kazanacağız

IPA II projesinin ÇASGEM’in kurumsal kapasitesine  önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını ifade eden Şenocak, “Bu projeyle; WEB tabanlı süreç ve performans yönetim sistemini kurumumuza kazandıracağız. İleri eğitim tekniği olan ‘Sanal Gerçeklik’ yöntemini eğitimlerimize dahil edeceğiz. Yaparak öğrenmeyi destekleyen ‘Uygulama Atölyesini’ kurumumuza kazandıracağız.” şekline konuştu.

 

Okul Öncesi ve Okul Çağı Öğrencilere Yönelik Eğitim Modülleri

Güvenlik kültürünün oluşması ve toplumsal bilincin gelişmesi için öğrencilere yönelik modüller hazırlanacağının altını çizen ÇASGEM Başkanı Şenocak, şu bilgileri verdi: “ Projenin odağında olan ‘Güvenlik Kültürü’nün yaygınlaştırılması için okul öncesi ve okul çağı dönemine yönelik eğitim modülleri oluşturacak, her kademeye yönelik çeşitli yayın setleri hazırlayacağız. Proje süresince 24 başlıkta  bin 700 uzman ve faydalanıcıya ileri düzeyde İSG eğitimlerini vermeye başladık ve bu eğitimlere devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.  

 

İşe Dönüş Programı ve İş Kazası Tahmin Modeli Araştırması yapacağız

Bu proje kapsamında  iki önemli araştırma yapacaklarının bilgisini veren Şenocak,  şöyle konuştu. “Bu projelerden birisi, ‘Türkiye’nin İşe Dönüş Programı Araştırması’dır. Bu araştırma ile mesleki rehabilitasyonun SGK üzerindeki olası maliyet modellerini ortaya koyacağız. Ülkemizde henüz uygulanmayan mesleki rehabilitasyon konusunda hizmet modeli önereceğiz. İkinci araştırmamız ise, ‘İş Kazası Tahmin Modeli Araştırması’ olacak. Bu araştırma ile de inşaat, metal, kimya ve madencilik sektöründe ‘Nedenlere Dayalı’ kaza öngörü modeli oluşturacağız. İSG’de koruma ve önleme politikalarında doğru adımlar atılmasına katkı sunacağız.”

 

Araştırmalar Politikaya Dönüşmeli

Şenocak, “Araştırma çıktıları politikaya dönüştürüldüğü sürece anlamlı ve önemlidir. Aksi takdirde salt bilgi olarak tozlu raflarda sorunlarla birlikte kaderine terk edilmiş olurlar,” dedi.

Toplantının sonunda üç gün boyunca fikir ve öneriyle eğitim programına zenginlik katan katılımcılara başkan Şenocak tarafından belgeleri takdim edildi. 

 

Petrokimya Sektöründeki Güvenlik Riskleri Konuşuldu

Üç gün süren nitelikli eğitim programında, Türkiye’de petrokimya sektörünün yeri, durumu ve İSG ile ilgili yaşanan zorluklar anlatıldı. Dünyada petrokimya sektöründe en sık karşılaşılan tehlike, kaza ve hastalıklardan bahsedildi. Mesleki riskler ve risk değerlendirmesi kavramları açıklandı, özetlendi.

 Ayrıca, AB Direktifleri gibi uluslararası mevzuatların bu sektöre yönelik uygulamalarından ve AB aday ülkesi olarak Türkiye’ye yansımaları ve uygulamaları görüşüldü. ÇASGEM uzmanları,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra İSGDER ve İSGHEDER gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan paydaşlarla yapılan eğitim programında sektörle ilgili sahadan örnekler verildi, sorular ve cevaplarla eğitim programı zenginleştirildi.

 

LPG Tanklarında Kontrol Dışı Çıkışlar tartışıldı

 Eğitimin son günü yapılan grup çalışması ile birlikte katılımcıların birbirleriyle bilgi paylaşımı desteklendi, konuşulan konuların uygulamaya dökülmesi noktasında tartışmalar yapıldı. Yine, petrokimya tesislerinde uygulanan risk değerlendirme metotlarına yönelik uygulamalar ele alındı. Bu metotlardan biri olan Bow-Tie metoduna yönelik grup çalışması yapılarak LPG tanklarında kontrol dışı çıkışlar ele alındı. Grup çalışmasında saha deneyimi yüksek katılımcılarımız deneyimlerini paylaşırken kamu sektörü katılımcılarımız mevzuat uygulamalarına yönelik bilgi paylaşımında bulundular.
 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Personeline Yönelik Eğitimler Soma’da Devam Ediyor 

 
:0,00 
:% 0
:25 Ağustos 2020
:15:13
:Pazar
:
:
:
:

TKİ ile Çasgem arasında 2019 yılından bu yana sürdürülmekte olan eğitim işbirliği, Ağustos ayında Soma’da bulunan Ege Linyitleri İşletmelerinde gerçekleştirilen 10 grup eğitimle sürdürülüyor.

Çalışanların kurumsal aidiyetini ve bağlılığı arttırmak, işe yönelik motivasyonlarını yükseltmek, dolayısıyla da iş verimlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimler Güvenlik Kültürü’nün arttırılmasına da yardımcı oluyor. Kurumumuz ÇSG Eğitim Uzmanlarından Mehmet Altunbaş ve C. Güliz Bozdemir tarafından gerçekleştirilen “Etkili İletişim ve Stres Yönetimi” eğitimlerine 10 grupta toplan 250 çalışan katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, işyerinde başarı, verim ve huzurun olumlu ilişkiler kurmakta yattığının altını çizen uzmanlarımız katılımcıların konuya ilişkin farkındalıklarının artmasını sağlayarak, işyeri de dahil olmak üzere hayatın pek çok alanında uygulanabilecek teknikleri katılımcılarla paylaştı. Etkin İletişim konu başlığında eğitim veren uzmanımız C. Güliz Bozdemir sözlerine şöyle devam etti “Etkin iletişim, kişileri ulaşmak istedikleri amaca ulaştıran iletişimdir. Etkin iletişim, tarafların birbirini tanıyarak birbirinin yapısına uygun mesajları paylaştığı, tarafların arasında amaç birliğinin sağlandığı iletişimdir.” Etkin iletişim uygulamalarına yer verilerek tamamlanan eğitimimiz Covid-19’la mücadele kurallarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerimiz 2020-2021 yıllarında da devam edecektir.

 

ÇASGEM, uzaktan eğitimlerine devam ediyor. 

 
:0,00 
:% 0
:25 Ağustos 2020
:15:16
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM,  uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

 

ABS Alçı San. A.Ş personeline çevrimiçi patlayıcı eğitimi verildi

 

Uzaktan eğitim tecrübe ve alt yapısına sahip olan ÇASGEM,  yüz yüze eğitimlerin yanında uzaktan eğitim yoluyla da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ÇASGEM Eğitim Uzmanı Begüm Doğan, ABS Alçı San. A.Ş personeline yönelik ‘Patlamadan Korunma Eğitimi’ verdi.

 19-24 Ağustos tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitim programına ABS Alçı San. A.Ş’nin Mersin, Ankara, Erzurum, Sivas ve Bilecik fabrikalarından çok sayıda personel katıldı.

İş yerlerinde oluşması muhtemel patlayıcı ortamların önlenmesine yönelik bilgilerin verildiği eğitimde ilgili mevzuat, yangın ve patlama mekanizmaları, kimyasal ve fiziksel patlamalar, yaşanmış kazalardan edinilen tecrübeler gibi başlıklar ele alındı. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde sık karşılaşılan eksiklikler paylaşılarak, konu hakkında örnekler verildi.

Çevrimiçi eğitim veren ÇASGEM Eğitim Uzmanı Begüm Doğan, konuyla ilgili hazırlanan dokümanlara uyulmasının önemi üzerinde durarak şunları söyledi:

“Patlamadan korunma dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanır.  Bu doküman eğitim almış veya ehil kişilerce hazırlanır. Bununla birlikte bu dokümanda yer alan bilgilerin sahaya tatbik edilmesi gerekir.”

ÇASGEM tarafından gerçekleştirilen çevrimiçi uzaktan eğitim programına katılan katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.

 

ÇASGEM İşgücü Piyasasındaki Eğitim İhtiyacını Tespit Etmek Üzere Yola Çıkıyor 

 
:0,00 
:% 0
:30 Temmuz 2020
:14:52
:Pazar
:
:
:
:

İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesiyle politika üreticilere faydalı çıktılar sağlamayı hedeflediklerini belirten ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlenmesine Katkı Yapacağız.

Araştırmayla Kendi Eğitim Modüllerimizi de Güncelleyeceğiz.

 

ÇASGEM’in Zoom kanalıyla çevrimiçi gerçekleştirdiği geniş katılımlı çalıştayda İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi çok yönlü tartışıldı.

29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’te, Zoom kanalıyla çevrimiçi canlı gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Dr. Murat Yılmaz yaptı. 

 

Online gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, kurum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Bazı programları da çevrimiçi gerçekleştirdiklerini anlatan Şenocak, İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

 

Güncel eğitim başlıklarını tespit etmek,  eğitim modüllerini standartlaştırmak ve sektörel eğitim ihtiyaç analizlerini gerçekleştirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Şenocak, şunları söyledi “ÇASGEM’in yaptığı Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği saha araştırması sonucunda beceri uyumsuzluğunun % 62 olduğunu tespit ettik. İnsan kaynakları yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde yöneticiler insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda sektörel planlamaların yön verici olacağını belirttiler. Bu amaçla sektörel eğitim ihtiyaç analizi projesini tasarladık. Bu proje ile hem kendi eğitim modüllerimizi güncelleyeceğiz hem de yeni eğitim başlıklarını belirleyeceğiz. Bu proje ile sadece işverenlere değil aynı zamanda iş arayanlara da ulaşacağız. İş arayanların hangi eğitimlerle beceri eksikliklerini giderebileceğini tespit edeceğiz.”

 

‘Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Projesi’, ‘İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi Projesi’, ‘Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği’ gibi kapsamlı projeleri başarıyla bitirdiklerini ve bu alanda deneyimli bir kurum olduklarını hatırlatan Şenocak, projeyle hedeflerinin sektörel eğitim ihtiyaç analizi yapmak, eğitim modülleri tasarlamak, özel sektöre eğitim konusunda yön vermek ve STK’larla ortaklaşa eğitimler planlamak olduğunun altını çizdi.

 

Gerekli çalışmaların hızla başlatıldığını anlatan Şenocak, akademik ekibin oluşturulduğunu, eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri konusunda eğitim alındığını, soru formları hazırlamak için araştırmalar yapıldığını kaydetti. Yapılacak eğitim ihtiyaç analizinin tüm sektörlere yönelik olacağını ancak önceliğin imalat sektörüne verileceğini söyleyen Şenocak: “Bu projeye yönelik olarak ilk çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra sektör temsilcileri ile 2 çalıştay daha yapacağız.” dedi.

 

Araştırmanın daha sağlıklı bir süreçte yönetilmesini, araştırma verilerinin ve çıktılarının kullanılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Şenocak: “Çıktıların işlevsel olmasını amaçlıyoruz. Araştırma çıktılarının politika üreticilere ve karar vericilere katkı sunmasını istiyoruz. Ayrıca araştırma çıktıları ışığında kendi eğitim modüllerimizi de güncelleyeceğiz. Bugün Endüstri 4.0, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik merkezli eğitimler çok önemli hale geldi. İhtiyaçları tespit ettiğimizde beceri-yetenek uyumsuzluğuna odaklanacağız. Beceri uyumsuzluğunun nedenlerini tespit edip hangi eğitimlerle giderebileceğimizi ortaya koyabiliriz.” şeklinde konuştu.

 

Çalıştayın moderatörlüğünü yürüten Dr. Murat Yılmaz ise, sahaya çıkmanın öğretici bir yönünün olduğuna işaret ederek, “Salgının elverdiği ölçüde araştırmanın yöntemini belirleyeceğiz. Temel hedefimiz imkânlar ölçüsünde sahada yüz yüze çalışmalar yapmaktır. Gerektiği durumlarda da araştırmalarımızı online gerçekleştireceğiz.” dedi.

 

İşgücü piyasasını düzenleyen kurumlara katkı yapacak çıktılar ortaya koyabilmek için yoğun ve titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini anlatan Dr. Yılmaz, “Anket, derinlemesine mülakat ve odak grup çalışmalarıyla araştırmayı yöneteceğiz.  Bir yandan somut veriler elde ederken diğer yandan zihni bir yapıyı inşa edeceğiz. Sahadan çıkan sonuçlara göre yeni eğitim modülleri belirleyeceğiz. Problemleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Merak ettiğimiz her şeyi bu araştırmadan çıkarmamız mümkün değil, ancak, işgücü piyasasına katkı yapacak sonuçlar üretmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Çevrimiçi çalıştaydaİşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında sunum yapan Dr. Elif Çelik ise, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojik yeniliklerin etkisiyle birlikte çalışma hayatında da bazı değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlere ayak uydurabilmek adına işgücü piyasasındaki kişilerin sahip oldukları beceri ve niteliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi’nde ve On Birinci Kalkınma Planı’nda; işveren, çalışan ve iş arayanların çalışma hayatına dâhil olana kadar almış oldukları eğitimin işgücü piyasasının beklentilerini karşılayamadığı, ek eğitimlere ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Devletimizin bu stratejilerinin ışığında projemizi yöneteceğiz.“ dedi.

 

Projenin paydaşlarının ÇASGEM, AÇSHB, İŞKUR, STK, ILO ve üniversiteler olduğunu belirten Dr. Çelik, çalışmaların odak grup görüşmeleri,  sektörel insan kaynakları görüşmeleri,  eğitim ihtiyaç analizi, veri analizi ve raporlama şeklinde ilerleyeceği bilgisini verdi. Sektöre yönelik eğitim ihtiyaç analizi raporu ile etkili eğitim faaliyetleri tasarlama, eğitimlerin uygulamaya dönük yetişkin eğitim metotları tasarlanmasına yönelik çıktılar ortaya konulmasını hedeflediklerini belirten Çelik, “Araştırmanın ilk olarak imalat sektöründe yapılacağını, imalat sanayi büyük bir sektör olduğu için projenin ilk adımını bu sektörden başlayarak yapılacağını” ifade etti.

 

Verimli geçen çalıştayda katılımcılar görüşlerini dile getirdiler. Pandemi döneminde online anket, online çalıştay, online odak grup görüşmesi, online derinlemesine görüşme yapılmasını öneren katılımcılar, soru formunun oluşturulmasının önemi üzerinde durarak, bu noktada katkı yapabileceklerini ifade ettiler. Araştırmanın öncelikli olarak imalat sektörüne odaklanması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, işletmelere ulaşmada destek olacaklarını ifade ettiler. Katılımcılar, daha sonraki araştırmalarda incelenmemiş ve kayıt dışı sektörlere de odaklanılmasının yararlı olacağını anlattılar. Araştırmanın,  işsizler, iş arayanlar, açık işler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini söyleyen katılımcılar, işverenlerin nitelik istemlerini belirlemenin, açık işlerin neden açık kaldığının nedenlerinin, nitelik ve nicelik uyumsuzluklarının doğru tespitinin ancak sahadan toplanan verilerle sağlıklı yapılabileceğinin altını çizdiler. Araştırmanın işsizlerin ve imalat sektörünün yoğun olduğu illerde yapılmasının pratik sonuçlar ortaya koyacağını belirten katılımcılar,  anketin, işveren, insan kaynakları yöneticileri, ustabaşılar ve çalışanlar arasında yapılmasının daha doğru olacağını söylediler.

 

Toplantıya katılarak katkı sunan katılımcılar şöyle: Prof. Dr. Özlem Çakır(Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dama(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İktisat),  Dr. Öğretim Üyesi Işıl Kelevezir(Yaşar Üniversitesi), Güldane Yeni(Türk-İş Araştırma Uzmanı), Murat Aydın(TOBB-Sosyal Politikalar Müdürü), Deniz Beyazbulut(DİSK Araştırma Daire Uzmanı), Özlem Zafer Hatipoğlu(TOBB-Uzman), Derya Kızıldağ(ÇEİS-Araştırma ve Eğitim Uzmanı) Esra Taşçı,(ÇASGEM-Uzman Yrd.), Gamze Tepeyurt(ÇASGEM- Uzman Yrd.), Sümeyra Ciba(ÇASGEM-Uzman Yrd.),

 

 

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:26 Temmuz 2020
:16:51
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi ile Güvenlik Kültürünün Gelişmesine Katkıda Bulunuyoruz

 

ÇASGEM, güvenli davranışların geliştirilmesi için davranış odaklı güvenlik eğitimi düzenledi.  Eğitim toplantısının açılışında konuşan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, insana değer veren yaklaşımlar ile güvenli çalışma ortamlarının oluşturulabileceğini söyledi.

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen ikinci eğitimi olan ‘Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi’nin ilk grubu 22-23-24 Temmuz’da Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirildi.

Eğitim toplantısı, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda yaptığı konuşmada güvenli davranışların geliştirilmesi için davranış odaklı güvenlik eğitimlerinin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Şenocak, “ Çalışma ortamlarında kişilerin güvenli davranmalarının eğitim ve kültür seviyeleri ile doğrudan ilişkisi var. İnsana değer veren yaklaşımlar ile güvenli çalışma ortamları sağlanabilir. Sınıf ortamında eğitim boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcıların sağlayacağı bilgi ve tecrübe paylaşımını ve işbirliklerini önemsiyoruz.” dedi.

Verilen eğitimin ülkemizde güvenlik kültürünün geliştirilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu ifade eden Şenocak,  bu eğitimlerin olumlu etkileri olacağını ve yaygınlaşacağını kaydetti.

Daha sonra proje teknik destek ekibi takım lideri Antero Vahappasi eğitim hakkında bilgilendirici nitelikte bir sunum yaptı. Çalışma alanlarında kaza nedeni modellerini ortaya koyarak, insandan kaynaklanan kazaların oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Vahappasi, eğitimin iş sağlığı ve güvenliği alanında insan davranışının rolünü tanımlamak için önemli olduğunu belirtti.

Eğitimde, güvensiz davranmanın altında yatan psikolojik sebepler ve güvensiz davranan kişilerin çalışma ortamına etkisinin tartışıldığı eğitim toplantısında sunum yapan Eğitici Uzman Psikolog Sibel Düzakın, davranış değişikliğinin kolay bir süreç olmayacağını ve değişimi ancak kişi kendi isterse yapabileceği belirtti. Eğitici Uzman Psikolog Düzakın’ın kişinin güvenli davranmasını sağlayacak pekiştireçlerin üzerinde durduğu toplantıda, davranışsal tutarsızlığı azaltmak için kontrol listeleri geliştirildi, davranışı değiştirmenin güvenliği nasıl etkileyeceğine bakmanın yöntemleri incelendi.

 Eğitim süresi boyunca katılımcıların duygu durumlarını ve beklentilerini oldukça önemseyen Eğitici Düzakın, sınıf ortamında katılımcıların duygu durumunun eğitimin bütününe etkisi olduğu gibi her çalışanın çalışma ortamının iklimine etki ettiğini vurguladı. Eğitici Uzman Psikolog Düzakın, kişilerin sahip olduğu aile hayatının çalışma ortamlarındaki risk ve tehlike algısına etkisinin tahmin edilenden daha önemli olduğunun da altını  çizdi.

Toplantıda, eğitim süresince stres yönetimi ve takım çalışmasını da geliştirebilecek uygulamalar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim notu, proje görünürlük materyalleri ve eğitime katılım belgesi verildi.

Uzman Psikolog Sibel Düzakın tarafından verilen eğitim, ÇASGEM Eğitim Uzmanları ile beraber proje paydaşlarından AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, SGK, MYK, İŞKUR, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TKİ, İSGDER ve İSGHEDER‘in katılımı ile gerçekleşti.

Eğitime katılan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli ve eğitici niteliğinde olmaları, edinilen kazanımların işyerlerinde yaygınlaştırılmasına ve dolayısıyla projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

ÇASGEM’den Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi’ni  bireysel veya kurumsal olarak almak istiyorsanız lütfen eğitim kataloğumuza göz atın. (http://www.casgem.gov.tr/tr/detay/egitim-katalogu)

 

ÇASGEM, Yönetici Koçu ve Takım Koçu Yetiştiriyor 

 
:0,00 
:% 0
:07 Temmuz 2020
:12:01
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM, eğitim kapasitesini  Koçluk Becerileri Eğitimi ile  güçlendiriyor.

 

IPA II kapsamında fonlanan ÇASGEM’ in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında uzmanlara yönelik olarak planlanan Koçluk Eğitimi  sosyal mesafe,  maske ve hijyen kuralları çerçevesinde devam ediyor.

 

ÇASGEM’de  gerçekleştirilen ve 8 günde tamamlanacak olan Koçluk Eğitimi MCC ünvanlı Sayın Gökçe Pınar rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

 

 ÇASGEM uzmanları  uluslararası kuruluşlarca akredite eğitim program sonunda 8 saatlik atölye çalışmasını da tamamlayarak ICF sertifikalı Yönetici Koçu’ ve ‘Takım Koçu’ unvanına sahip olacaklar. 

 

Çalışma hayatının ihtiyaçları doğrultusunda uzman kadrosunun becerilerini güncellediği eğitim programına ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak da katılarak, uzmanlarla birlikte dersi dinledi.

 

ÇASGEM’in eğitimde değişime öncülük ettiği Koçluk eğitimiyle, Türkiye çalışma hayatına yön verecek  nitelikli eğitim koçlarına kavuşmuş olacak. Birinci grubun Koçluk eğitiminin ardından ikinci gurubun eğitimleri başlayacak.

 

TDK’ya göre Koç, kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimsedir.

 

Takım Koçu, yüksek performansa sahip etkin takımların oluşmasını sağlayan, takımın sürekliğini destekleyen, takım üyelerinin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlayan, taktik veren ve takımı yöneten kişiye verilen mesleki unvandır.

 

Yönetici Koçu ise, yöneticilerin daha etkin bir lider olmaları ve işyerindeki problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmeleri ve idari becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere yapılan çalışmaları yöneten kişiye verilen unvandır.