CSB Güvenlik Videolarının İlki Yayınlandı 

 
:0,00 
:% 0
:30 Nisan 2020
:14:21
:Pazar
:
:
:
:
 

ÇASGEM, “Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir!” Proje Ekibi Delft Teknik Üniversitesi’ndeydi. 

 
:0,00 
:% 0
:16 Mart 2020
:08:56
:Pazar
:
:
:
:

2018 yılı Eylül ayında başlayan Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin, proje uzmanlarına yönelik ikinci eğitim programı Hollanda ortağı olan Delft Üniversitesi ev sahipliğinde 8-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Güvenli Düşün Proje ekibi olarak ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Ceylan Güliz Bozdemir ve Münevver Güzel Andıç eğitim faaliyetlerine katıldı.

Program, İSG eğitimlerinin okullara yaygınlaştırılması için yeni eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik konuları içerdi. Program kapsamında proje ortakları eğitimde oyunlaştırma üzerine eğitimler aldı.  Ortakların projede yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak incelendi. Türkiye proje ekibi, sosyal paydaşlar ile yürüttüğü çalıştay sonuçlarını bir oturumda paylaştı. Türkiye’de okullarda İSG eğitiminin mevcut durumunun anlatıldığı oturumda ÇASGEM’in gelecekte izleyeceği yol ifade edildi. ÇASGEM, uluslararası proje ortakları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimleri ile işbirliği kurmayı başaran tek ortak olması nedeniyle dikkat çekti.

Proje sonunda, İSG eğitimlerine yönelik öğretmen-öğrenci modülleri ve bir çevrimiçi eğitim platformunun elde edilmesi bekleniyor. Projenin önemli katkılarından bir diğeri de proje çıktılarının özel politika gerektiren grupların kullanımına uygun şekle getirilerek İSG eğitimlerinin evrensel bir tasarıma kavuşturulması olacak. Bu açıdan programda bir oturum proje çıktılarının, özellikle görme engelli gençleri ve eğitmenleri de kapsayacak şekilde tasarlanmasına ayrıldı.

Proje 2020 yılı Haziran ayında ÇASGEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çok uluslu paydaşlar toplantısı ile faaliyetlerine devam edecek. Bu süre zarfında pilot eğitimlerle proje çıktılarının deneme sürecine başlanması planlanıyor. Projenin 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

 

ÇASGEM, Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nde İlk Adımını Attı!.. 

 
:0,00 
:% 0
:06 Mart 2020
:16:56
:Pazar
:
:
:
:

IPA-II kapsamında gerçekleştirilen ve 36 ay sürecek olan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, 03.03.2020 tarihinde Merkezimizde yapılan “Başlangıç Toplantısı” ile faaliyetlerine başladı. Toplantı Merkez Başkanı Sayın Abdurrahim ŞENOCAK Başkanlığında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Teknik Destek Ekibi olan Human Dynamics ve Konsorsiyum liderleri ile Merkezimizin proje yönetiminde bulunan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sayın Abdurrahim ŞENOCAK açılış konuşmasında Merkezimizin 2015-2017 yıllarında başarıyla yürüttüğü IPA-I projesinin kazanımlarından bahsetti. Buradan elde edilen tecrübelerin IPA-II projesinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bu operasyonun sonuçlanmasıyla da ÇASGEM’in ileriye dönük hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım atılacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

AB Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Ahmet KARAN, 2014-2020 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının hedefleri ile Bakanlığın hedeflerinin birbirini desteklemesi bakımından projenin önemine dikkat çekti.

Sözleşme Makamı adına toplantıya katılım sağlayan AB Uzmanı Sayın Esra HALAT proje yürütümde uyulması gereken genel prosedür hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Human Dynamics Proje Yöneticisi Koordinatörü Sayın Sinisa Djuric ve Takım Lideri Sayın Antero Eero Elies Vahapassi proje bileşenleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Projenin çalışma hayatına öncü yeniliklerle katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

 

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (US CSB) ile ÇASGEM İşbirliği 

 
:0,00 
:% 0
:13 Mart 2020
:08:49
:Pazar
:
:
:
:

ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu veya ABD Kimyasal Güvenlik ve Tehlike Araştırma Kurulu olarak adlandırılan CSB, merkezi Washington DC’de olan, endüstriyel kimyasal kazaları ve nedenlerini araştırmakla görevli bağımsız bir ABD federal ajansıdır. Düzenleyici bir özelliği olmaksızın ve diğer kurumlardan bağımsız olan CSB yaptırım uygulamaz; ancak incelenen kazalara ilişkin tesislere, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA), sanayi kuruluşları ve çalışma gruplarına önerilerde bulunur. Ayrıca, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için araştırma raporlarını ve bu kazalardan çıkarılan derslere ilişkin videoları hazırlayarak web sitesinde paylaşır. 

Kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında geçmiş kazaların neden gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Gerek bilimsel literatürde gerekse yasal düzenlemelerde proses güvenliği kültürü oluşturulmasına ve yaşanmış kazalardan çıkarılan derslerin dikkate alınmasına vurgu yapılmaktadır. 

ÇASGEM olarak kazaların önlenmesi amacıyla ABD Kimyasal Güvenlik Kurulu (U.S. CSB) ile gerçekleştirilen işbirliğine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İşbirliği kapsamında yayınlar hazırlanması, yayımlanmış metinlerin ve videoların Türkçe’ye çevrilerek paylaşılması, Merkezimizce verilen proses güvenliği eğitimlerinin uyumlaştırılması ve geliştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülecektir. 

İşbirliği kapsamında ülkemizde proses güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar ve projeler devam etmektedir. CSB ile yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için begum.dogan@ailvecalisma.gov.tr e-posta adresinden ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı Gerçekleştirildi 

 
:0,00 
:% 0
:09 Mart 2020
:09:57
:Pazar
:
:
:
:

Portekiz Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, toplam beş ülkeden ortakların yürütümünde gerçekleştirilen ve ÇASGEM’in de ortağı olduğu “Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi kapsamında ilgili sosyal tarafların katılımı ile “İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

“Güvenli Düşün II-Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin ana amacı okullarda öğrencilere sağlık ve güvenlik konularının anlatılışını iyileştirmek ve kullanılan yöntemlere yenilik getirmektir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra güvenli koşullarda çalışabilmelerini ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yaşamalarını desteklemeleri amaçlanmaktadır. Projeye ortak olan ülkelerin hiçbirinin ilk ve orta öğretim müfredatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları yer almamaktadır. Ancak güvenlik kültürünü oluşturmak ve desteklemek için bireylerin erken yaşlarda bu konuya ilişkin farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması önem taşımaktadır. Ülkemizde de henüz Milli Eğitim müfredatında İSG konusu işlenmemektedir. Ancak 2019 yılında Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ileriki yıllarda İSG konularının müfredata eklenmesi düşünülmektedir. Bu projenin çıktıları da bu entegrasyon sürecine girdi oluşturacaktır.

ÇASGEM proje ortağı olarak dezavantajlı gruplar, özellikle görme engelliler ile iletişim, ayrımcılık karşıtı yaklaşım ve İSG konularında ve bu gruplara yönelik eğitimlerde kullanılacak eğitim modülü ve materyalleri hazırlama desteğinde bulunacaktır. Görme engelli öğrenciler için materyaller Braille alfabesi ile hazırlanacaktır. 

Bu kapsamda sosyal taraflarla İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerine Yönelik İSG Öğretiminin Geleceği Çalıştayı gerçekleştirilerek ilgili sosyal tarafların katılımıyla bir yol haritası ile  ihtiyaçlar belirlenmiş ve riskler saptanmıştır. Çalıştay sonrası hazırlanacak olan modül ise yapılacak ikinci çalıştayla sosyal taraflarla paylaşılacak ve son halini alacaktır. Modül çalışması bittikten sonra ise gönüllü okullarda pilot eğitimler verilerek modül test edilip, ortaklara raporlanacaktır.

 

Keşfedilen Yaşam Projesi I. Danışma Kurulu Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2020
:14:17
:Pazar
:
:
:
:

4 Şubat 2020 tarihinde, Erasmus+ Programı kapsamında “Keşfedilen Yaşam: Sığınmacılar için Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış Projesi” nin “I. Danışma Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.


“Keşfedilen Yaşam Projesi” ile Türkiye ve proje ortağı diğer ülkelerdeki sığınmacıların toplumsal uyumunun gerçekleşmesi sürecine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Projenin ilgili taraflara duyurulması amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK’ ın açılış konuşmasıyla başladı. ÇAKMAK, “Yaşanan sosyal hadisenin Türkiye üzerinde bir dengesizlik oluşturmaması ve bu tür problemlere çözüm bulunması amacıyla bir takım kurumsal tedbirler geliştirilmeye çalışıldı. Biz de üniversite olarak bu ciddi soruna el atmak amacıyla Keşfedilen Yaşam adlı proje sunumunu gerçekleştirdik” dedi.


Toplantıda Erzurum’da bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine proje koordinatörü ve ortakları tarafından projenin tanıtımı yapıldı ve tarafların projeyle ilgili beklentileri tartışıldı. Merkezimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Betül DÖNMEZ ORAL yaptığı konuşmada, “Türkiye’de henüz yapılmamış olan envanter çalışması ile bir ilke imza atacağız. ÇASGEM olarak da 65 yıllık eğitim tecrübemizle mesleki olmayan çalışma yaşamı becerileri eğitimi ile sığınmacıların entegrasyonuna katkıda bulunacağız” dedi.

 

Keşfedilen Yaşam (Sığınmacılar İçin Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış) Projesi 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2020
:14:12
:Pazar
:
:
:
:

Erasmus+ Programı kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde ÇASGEM’in de ortak olduğu ve sığınmacıların sosyal içermesini hedefleyen INVENTED LIFE (KEŞFEDİLEN YAŞAM) projemizin açılış toplantısı Erzurum’da gerçekleşti. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan projemizin 28 Şubat 2022 tarihinde sona ermesi planlanıyor. 

ÇASGEM ile birlikte Türkiye’den BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BMS), Polonya’dan Wyzsza Szkola Bıznesu I Nauk O Zdrowıu, Yunanistan’dan Makedonya Üniversitesi, İspanya’dan Fundacion Red Íncola ve İtalya’dan Associazione Popoli Insieme ODV projenin diğer ortakları.

Temel amacı, yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanlarını tespit ederek, yaşamak ve geçinmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sosyal içermesini teşvik etmek olan projenin çıktıları ise “Keşfedilen Yaşam Envanteri” nin tasarlanması, “Hayal ediyorum. İstiyorum” başlıklı kısa belgesel filmi ve “Mesleki Olmayan Eğitim Modülü” olacak.

Proje ortağı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje faaliyetleri değerlendirildi ve zaman çizelgesi oluşturuldu. Ayrıca “Sığınmacı Bilgi Formu” adı verilen bir ön bilgi formu geliştirildi ve mülakatlarda kullanılmak üzere taraflarla paylaşıldı.

Projeyle ilgili haberleri takip etmek ve daha detaylı bilgi almak için http://inventedlife.net/ adresini takip edebilirsiniz.