ILO’nun, Lut Gölünde Mülteci ve Sığınmacı Çalıştayı 

 
:0,00 
:% 0
:10 Aralık 2019
:16:03
:Pazar
:
:
:
:

Ürdün’de, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün, Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" konulu çalıştaya Başkan Yardımcımız Kenan Yavuz katıldı.

Suriye’ye komşu olan ve halen çok sayıda Suriyeli barındıran ülkeler yaşanan yoğun mülteci akınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerine karşı uzun zamandır uygun çözümler bulma çabasındadır.  Yasal olarak çalışmalarına izin verilmeyen ya da çok sınırlı şekilde çalışabilen Suriyeli sığınmacılar kayıt dışı işlerde çalışmaktadır.

Bu durum zaten kırılgan durumdaki yerel işgücü piyasalarının üzerindeki baskıyı daha da artırmakta,  çalışma koşullarının ve ücretlerin kötüleşmesine yol açmakta,  ev sahibi ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin büyümesine neden olmaktadır.

Ülkeler arasında bilgi, beceri ve teknik yöntem konularında bilgi alışverişini hedefleyen bu girişim kapsamında, bölgedeki mülteciler için insana yakışır işlerin desteklenmesi ana tema olarak belirlendi. Sorunların konuşulabilmesi, ülkelerdeki son durumun ne olduğunun tanımlanması, çözüm yolları, insani yardım ve kalkınma perspektifinden hareketle işgücü piyasasına entegrasyonu konusunu tartışmak üzere ILO’nun ev sahipliği ve ITC’nin koordinatörlüğünde düzenlenen, Türkiye, Etiyopya, Ürdün, Beyrut, Mısır, ve Irak’dan temsilcilerin dahiliyeti ile "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" çalıştayında Başkan Yardımcısı Yavuz Bakanlığımızın ve bağlı birimlerinin çalışmalarını ve tecrübelerini paylaştı.  Yavuz yapmış olduğu sunumda: “Anadolu, kendi topraklarında zulüm, baskı ve şiddet yaşayan tüm ezilen halklar için tarihin her döneminde her zaman güvenli bir liman olmuştur. Yüzyıllar boyunca, Doğu Avrupa'daki katliamlardan ve Hıristiyanlardan kaçan Yahudilerden, Kafkasya ve Balkanlardaki Müslümanlara kadar herkes bu ülkede kendisine bir sığınak buldu. “ dedi. Yavuz sözlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeye verdikleri destekten bahsederek devam etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmekte olduğu “Geçici Sığınmacılar ve Diğer Yabancı Uyruklular ile Türk Gençlerinin Sosyal Uyumunun ve Katılımın Spor Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında verdiğimiz antranörlere yönelik eğitici eğimleri sayesinde dolaylı olarak 70.000 sığınmacıya ulaşmış ve onların sosyal hayata katılımını arttırmış olacağız. Kurum olarak ülkemizin üstlendiği bu görevde bizler de üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi Heyetine Katılım Belgeleri Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:06 Aralık 2019
:10:40
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM tarafından yürütülen ETAP projesi kapsamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarına yönelik düzenlenen ve iki gün süren “Sosyal Hizmet Merkezleri Eğitim Programı” kurumumuzda yapılan açılış toplantısı ile başladı. ÇASGEM’in eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri eğitim uzmanımız Onur ERDOĞAN tarafından aktarıldı.

Program kapsamında ilk çalışma ziyareti Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM)’e gerçekleştirildi. Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşımı esas alan ŞÖNİM, şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlamaktadır. Psiko-sosyal, hukuki destek, eğitim ve mesleki destek, müdahale ve yönlendirme ve önleyici hizmetler gibi hizmetleri yürüten ŞÖNİM, 81 ilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışmaların sığınma evleri ve şiddet önleme ve izleme olmak üzere iki ana koldan ilerlediği belirtildi. Kurum çalışanları tarafından, şiddete uğrayan kişilerin; kurumların yönlendirmesi, üçüncü kişilerin ihbarı ve bireysel başvuru yoluyla ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile de kendilerine ulaşabileceklerine vurgu yapıldı.

Programın ikinci durağı olan Saray Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyarette bulunuldu ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Korunmaya muhtaç 13-18 yaş arası kız çocuklarına hizmet veren kurum söz konusu çocuklara yuva imkânı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda pek çok sosyal alanda çocukların kendilerini geliştirme imkânı da sunmaktadır. Site içerisinde çocukların kaldıkları ve sosyal faaliyet gerçekleştirebilecekleri evleri gezen misafir heyeti bu alanda KKTC’deki uygulamalarla Türkiye’deki uygulamaları kıyaslama fırsatı buldu.

Program kapsamında üçüncü çalışma ziyareti Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirildi. Faaliyetler hakkında bilgilendirilme yapılarak el sanatları, sabun yapımı, resim atölyeleri ile engellilerin kalabileceği nitelikteki evler ziyaret edildi.

Program kapsamında son çalışma ziyareti Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirildi. Kurum görevlileri tarafından kurumun yapısı ve sunduğu hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından huzurevi bölümleri gezildi ve yatalak ve ayakta hizmet alan yaşlı kişiler ziyaret edildi.

Huzurevi ziyareti ardından ÇASGEM’de programın tamamına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılara teşekkür belgesi verilerek program nihayete erdirildi.

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerine Katılım Belgeleri Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:06 Aralık 2019
:16:16
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM tarafından yürütülen ETAP projesi kapsamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey yöneticilerine yönelik 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye’de İstihdam ve Teşvik Politikaları Semineri” faaliyetleri ÇASGEM’deki açılış toplantısı ile başladı. ÇASGEM’in eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri eğitim uzmanımız Onur Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Seminer programı KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kâşif Salel, İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı ve Hukukçu Öznur Emekçi’nin katılımıyla oluşan gruba yönelik programlar ÇASGEM ve KOSGEB’de gerçekleştirildi. Açılış toplantısında konuşan Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Bakanlığımız ve KKTC’li paydaşları ile gelişen işbirliği ve tecrübe paylaşımı platformunun önemine dikkat çekerken bu ilişkilerin hızlandırılması konusunda heyetle fikir alışverişinde bulundular. Programda İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Çalışma Genel Müdürlüğü yetkili ve uzmanları tarafından Türkiye’de istihdam arttırıcı politikalar ve teşvikler konusunda bilgi verildi, heyetle bu alandaki tecrübeler paylaşıldı.

Program sonunda ÇASGEM’de seminere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılara teşekkür belgesi verilerek program nihayete erdirildi.

 

ITC-ILO Çalışma Ziyareti 

 
:0,00 
:% 0
:19 Kasım 2019
:09:49
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM heyeti tarafından Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında ILO’ya bağlı Uluslararası Eğitim Merkezine düzenlenen çalışma ziyareti, 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Mehmet ARSLAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK, Hasan AYDOS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları Enesbin Malik KÖKSAL, Gamze TEPEYURT ve Niyazi ÇANKAYA katılmıştır. İki günlük programın ilk günü Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi Kıdemli Program Yöneticisi Mara Cerdeiro’nun ITC-ILO kampüs alanı tanıtımı ve Uluslararası Eğitim Merkezi hakkında yaptığı bilgilendirme ile başlamıştır. Toplantının ilk oturumunda her iki kurumun faaliyetleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çalışma ziyaretinin amacı ve yürütülen işgücü piyasası araştırmalarına yönelik bilgiler verilmiştir. Programın ikinci oturumunda İstihdam Politikaları ve Analiz Programı (EPAP) Yöneticisi Stefano Merante, merkezin beceri geliştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerinden bahsetmiştir. ILO’nun Yüzüncü Yıl Deklarasyonu’nu odak noktası kabul ederek beceri, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği,  İş Sağlığı ve Güvenliği ile insana yakışır işleri benimseyen politikalar üretme amacını taşıdıklarını belirtmiştir.

Programın öğleden sonraki üçüncü oturumuna Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi İhale Yöneticisi Manuela Mondo ile devam edilmiştir. Mondo, merkezde yılda yaklaşık 500 eğitim verildiğine ve bu eğitimlerden 12000 kişinin faydalandığına dikkat çekmiştir. Bununla birlikte kurumsal gelişim ve danışmanlık, proje yönetimi, eğiticilerin eğitimi, yürütülen uluslararası faaliyetler ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır.

Günün son oturumunda ise Girişim, Mikrofinans ve Yerel Kalkınma (EMDL) program yöneticisi Karl Pfeffer tarafından geleceğin işleri ve yeşil işler konuları ele alınmıştır. Pfeffer, teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşüm sürecinde işgücü piyasalarında bazı iş ve meslekler yok olurken aynı zamanda yeni istihdam alanlarının oluşacağından bahsetmiştir. Bu alanda yeşil işlerle ilgili politika yapıcılara verilen eğitimlere de değinmiştir.

İkinci gün program yöneticisi Fausto Saltetti tarafından Öğrenmede Yenilikler sunumu ile başlamıştır. Merkez tarafından gerçekleştirilen eğitimlere uzaktan eğitim, dijital medya yönetimi, oyunlaştırma ve yeni öğrenme teknolojilerinin uyumlaştırılması ile ilgili bilgiler alınmıştır. ÇASGEM tarafından verilen eğitimlere öğrenmede yeniliklerin dahil edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Program Sosyal Koruma, Yönetişim, Üçlü Yapı program yöneticisi Charles Crevier’in bu alanda yürüttükleri eğitim programları hakkında detaylı bilgi veren sunumu ile devam etmiştir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatının rehberi doğrultusunda ihtiyaca yönelik hazırlanan sosyal koruma eğitimlerine de ayrıca değinmiştir.

Programın son oturumunda ise İstihdam Politikaları ve Analiz Program yöneticisi Rute Mendes; genç istihdamı ve ne eğitimde, ne istihdamda ne de yetiştirmede olan gençler (NEET) konularında politika yapıcılarına, sivil toplum kuruluşlarına ve konu ile ilgilenen araştırmacılara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları üzerinde durmuştur.

Oturumların tamamlanmasının ardından ILO ITC Direktörü Yanguo Liu ile biraraya gelinerek ILO-ITC ve Merkezimiz arasında olası işbirlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Program ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın çalışma ziyareti kapsamında katkı veren ILO-ITC yönetici ve uzmanlarına teşekkürlerini sunmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar Ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:18 Kasım 2019
:08:53
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliği ile sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” 15 Kasım 2019 tarihinde ÇASGEM Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları ÇASGEM Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Yavuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Semih Özçakır tarafından yapıldı. Proses güvenliğinin önemine ve büyük kazaların önlenmesi konusunda tüm tarafların sorumluluğu olduğuna değinilen açılış konuşmalarında toplantının tüm taraflara faydalı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı sunumlarla devam etti. İlk olarak ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan proses güvenliği eğitimlerinden bahsetti. Eğitim organizasyonunun nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi veren Doğan kazaların önlenmesinde eğitimin önemine değindi. Eğitimlerin sonunda her çalışanın ayrı ayrı istenilen yetkinliğe ulaşıp ulaşmadığının yetkinlik matrisleriyle kayıt altına alınması gerektiğine ve bu yapılmadığı sürece bir dizi bağımsız eğitim alınmış olacağına ve hala proses güvenliğine ilişkin tehlikelerin anlaşılamamış olacağına vurgu yapan Doğan geçmiş kazalarda eğitim organizasyonundaki ortak eksiklikler hakkında bilgi verdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin değişiklikler hakkında İş Müfettişi Dr. M. Serhat Ekinci sunum yaparak yeni yönetmelikle uygulamanın kolaylaştırıldığına değindi. Bir önceki yönetmelikte olan ancak kapsamı değişen çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci yönetmelik kapsamında yapılması gereken çalışmalara ve yürürlülük tarihlerine vurgu yaptı. Ekinci yeni yönetmeliğin sahanın karşılaştığı problemlere çözüm sunacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Toplantının son sunumunda İş Müfettişi Sayın Dr. Abdurrahman Akman güvenlik raporlarının inceleme sürecinde gördükleri ortak hatalara değindi. Proses güvenliğinin güvenlik yönetim sistemi içinde bir bütün olarak işletilmesinin önemine vurgu yapan Akman uygulamada kullanılan yöntemlerin avantajlarının ele alındığını ancak kısıtlılıklarının ele alınmadığını belirtti. Akman kullanılan yöntemlerle ilgili literatürden örnekler vererek hatalı uygulamalara değindi. Sahadaki yanlış bilgilerin önüne geçilmesi açısından bu tip toplantıların önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını sona erdirdi.

Sunumların ardından toplantı ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan’ın moderatörlüğü, İş Müfettişleri Sayın Dr. Abdurrahman Akman, Sayın Dr. M. Serhat Ekinci ve Sayın Faruk Seven’in katılımıyla soru cevap bölümü ile tamamlandı. Sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması amacıyla farklı başlıklarda yürütülecek bilgilendirme toplantılarına ilişkin duyurulara sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu 

 
:0,00 
:% 0
:07 Kasım 2019
:17:11
:Pazar
:
:
:
:

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu" 5 -6 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları İŞKUR konferans salonunda ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AHBV Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı Ahmet Koca tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumuna ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz moderatörlüğünde devam edildi. Panel oturumunda ilk olarak AHBV Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kurnaz tarafından araştırma sonuçlarına değinildi. Ülkemizde uyumsuz eşleşme olgusunun var olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada emek arzına ilişkin nicel ve nitel yöntemler aracılığı ile yürütülen saha çalışması hakkında bilgi veren Kurnaz uyumsuz eşleşme olarak tanımlanan olgunun hangi nedenlerle ortaya çıktığı ve işgücü piyasası üzerindeki etkilerine değindi. Dünya işgücü piyasalarında benzer sonuçların var olduğunu, ülkemizde beceri uyumsuzluğunun nitelik uyumsuzluğundan daha önemli olduğunu açık bir şekilde ifade etti. Ayrıca işverenlerin Y kuşağı çalışanlarına bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân veren çalışmanın işgücü piyasasında emek talebine yönelik beklentilerin neler olduğu ortaya konması bakımdan da ayrı bir öneme sahip olduğun belirtti. Araştırmanın farklı büyüklükte ve faaliyet alanındaki çok sayıda işletmeyi içermesi oldukça kapsamlı bir veri seti elde edilmesini sağlaması bakımından da önemine değinerek konuşmasını tamamladı.

Hayat boyu öğrenmenin bireyler açısından önemine değinerek bu kavramın kültürümüzdeki yansımasının beşikten mezara kadar öğrenme olduğu üzerinde duran Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, bu alanda yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, halk eğitim merkezleri sayesinde toplumun birçok kesimine ulaşabilme imkânı elde ettiklerini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi İstihdam ve Girişimcilik Koordinatörü Tuba Burcu Şenel ise konuşmasını çalışma hayatının geleceği ve girişimcilik hakkında gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ayrıca değinerek yakın gelecekte şu an mevcut olan birçok işin dijitalleşme ve otomasyon sistemlerinin gelişmesi nedeniyle yok olacağını ve yeni işlerin ortaya çıkacağını belirtti. Ülkemizde uyumsuz eşleşme ile ilgili olarak birçok defa araştırma planlaması yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar çeşitli zorluklar nedeniyle bir sonuca varılamadığı, bu nedenle ÇASGEM tarafından gerçekleştirilen bu araştırmanın çok değerli olduğunu ifade ederek konuşmasını sona erdirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş işgücü piyasasına yönelik açıklamalarda bulunarak ülke olarak genç nüfus potansiyelimizin ülkemizin elindeki en büyük fırsatlardan biri olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yapılan bu araştırmayı bir başlangıç olarak gördüğünü ifade ederek bu alanda sektörel ve bölgesel ayrıştırmaların önümüzdeki dönemde yapılmasının önemini ifade etti. Konuşmasında girişimcilik konusuna da değinerek aslında toplum olarak girişimci bir ruha sahip olduğumuzu ancak diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda oransal olarak geride kaldığımızı, bu konuda da alınacak çok yolumuzun olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Çidem ise mesleki eğitim ve okul sanayi işbirliklerine değinerek, mesleki eğitimle ilgili yapılan birçok yasal düzenleme hakkında detaylı bilgiler verdi. Meslek lisesi öğrencilerinin yapılan düzenlemelerle eğitimlerinin bir bölümünü uygulamalı olarak işyerlerinde aldıklarını, eğitimlerini tamamlamalarının ardından bu işyerlerinde istihdam edilme oranlarının oldukça yüksek olduğu ifade etti. Okul sanayi işbirlikleri sayesinde hem işverenlerin işgücü talebine yönelik eğitim programı tasarlama imkânının oluştuğunu hem de meslek lisesi mezunlarının istihdam edilmesine ilave katkı sağladığını vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Sempozyumun ikinci gününe ise ÇASGEM eğitim salonunda akademisyen, uzman ve araştırmacıların katılımıyla geçekleştirilen Dezavantajlı Gruplar ve İşgücü Piyasaları oturumuna Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr. Adem Efe, İşgücü Piyasalarında Eşleşme Sorunları oturumu Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal, Eğitim-İstihdam İlişkisi oturumu Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof, Dr. Yücel Uyanık ve İşgücü Piyasalarında Yeni Gelişmeler oturumu ise Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çakır moderatörlüğü ile devam edildi.

Oturumların tamamlanmasının ardında ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak sempozyuma sundukları değerli katkılardan dolayı moderatörlere ve katılımcılara teşekkürlerini ve katılım belgelerini sunmasının ardından fotoğraf çekimi ile program sona erdi.  

 

Ülkemizde Eğitim Gören Misafir Öğrencilere EOSH Eğitimi Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:23 Ekim 2019
:12:01
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında, ülkemizde eğitim gören misafir öğrencilere yönelik yürütülen ve Merkezimizde 15-18 Ekim tarihlerinde GASAM işbirliği ile gerçekleştirilen “EOSH Eğitim Programı-İSG’nin Temelleri” konulu program sona erdi.

Proje kapsamında daha önce Sudan, Özbekistan gibi ülkelerin çalışma hayatında yer alan katılımcılarıyla gerçekleştirilen programlara benzer şekilde, kurumumuzun uluslararası misyonu gereği tecrübe aktarımını sağlamak amacıyla Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Burkina Fasolu öğrencilere eğitim uzmanlarımız tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin esasları hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

ÇASGEM’in ve projenin tanıtımı ile başlayan programın ilk gününde konuşan Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak, medeniyet coğrafyamızdaki dost ve kardeş ülkelerle çalışma ilişkileri alanında yürütülen etkinliklerin önemine değinerek, önümüzdeki günlerde bu gibi uluslararası faaliyetlerin artırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

TÜPRAŞ - Kırıkkale Rafinerisine düzenlenen teknik geziyle devam eden programda, rafineri yetkilileri tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında brifing verildi ve tesis tanıtıldı.

Teorik ve uygulamalı faaliyetlerle süren programın son gününde Merkezimiz bünyesindeki EURODESK Türkiye masasının bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi ve öğrencilere katılım belgeleri törenle takdim edildi.

 

 

“Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi” 2. Çok Uluslu Ortaklar Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 
:0,00 
:% 0
:11 Ekim 2019
:13:54
:Pazar
:
:
:
:

Erasmus+ Programı kapsamında onaylanan, çok uluslu “Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi” Estonya temsilcisi YSBF (Youth in Science and Business Foundadition) ev sahipliğinde Estonya’nın Tallinn kentinde 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ortak olarak ÇASGEM ile birlikte Portekiz’den Portekiz Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü (ACT), Aveiro Üniversitesi (UAVR), Minho Üniversitesi (UMINHO), İspanya’dan Girona Üniversitesi (UdG) katıldı.

Hedefi orta öğrenimde yer alan öğrencilere ve görme engeli olan gençlere iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesine yönelik modül ve araçlar geliştirmek olan projenin ilk yılı geride kalırken, proje ortakları Avrupa Birliği genelinde evrensel tasarımı kapsayacak öğretmen eğitimleri için harekete geçti. İlk yılda ortaklar Türkiye ile birlikte 28 AB üye ülkesinde İSG alanında verilen eğitimleri derlendi ve karşılaştırmalı bir analiz ortaya koymaya çalışıldı.

Toplantı gündeminde öğretmenlere İSG bakış açısını kazandırmanın önemi, güvenli davranışların hayatın her anına eklemenin gerekliliği ile öğrencilere erişilebilir, anlaşılır ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı materyaller üretmek öncelikle tartışıldı.

3 temel çıktı üzerine inşa edilen proje ile Avrupa Birliği standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğretmenlere yönelik eğitim öğretim kitapçığı ile sınıf içinde öğretmenlerin kullanması için araçların geliştirilmesi ve öğrencilerin kullanımı için iş sağlığı güvenliği kitapçığı hazırlanması hedeflenerek görsel, işitsel ve uygulamalı materyaller tasarlanmaktadır. Ayrıca tüm bu fikri çıktılar görme engelli öğretmen ve öğrencilerin de kullanımı için Braille alfabesi ile basılacaktır.

Projenin Türkiye ayağını yürüten ÇASGEM, proje danışma kurulunu oluşturarak projenin sosyal etkisini artırmayı hedeflemektedir. Proje sonrasında üretilen tüm fikri çıktılar Türkçe, İngilizce ve diğer ortakların dilleri ile Braillle alfabesi ile de basılacak, çevrim içi platformlar sesli betimleme ve alt yazı seçenekleri ile erişilebilir şekilde hizmete açılacaktır. Proje kapsamında tüm ortaklar pilot eğitimler düzenleyerek, hazırlanmış olan materyallerin ülkeler açısından etkinliği de ölçülecektir. Projenin 2021 yılında sona ermesi planlanmaktadır.

 

CCPS ve EPSC Tarafından Düzenlenen 2019 Proses Güvenliği ve Büyük Veri Avrupa Konferansı'nda Bu Yıl ÇASGEM de Yer Aldı 

 
:0,00 
:% 0
:23 Ekim 2019
:13:50
:Pazar
:
:
:
:

Kimyasal Proses Güvenliği Merkezi (CCPS) ve Avrupa Proses Güvenliği Merkezi (EPSC) işbirliği ile 1 -2 Ekim 2019 tarihlerinde Frankfurt’ta düzenlenen 2019 Proses Güvenliği ve Büyük Veri Avrupa Konferansı’nda kurumumuzu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Begüm Doğan “Büyük Veri Analitiği ve Acil Durum Yönetimi” başlıklı bildiri sunmuştur. DOW, DuPont, TOTAL, TÜPRAŞ, PETKİM gibi pek çok sanayi kuruluşunun yoğun ilgi gösterdiği programda uygulamaya yönelik çözümler değerlendirilmiştir.

Proses güvenliği açısından acil durum yönetiminde büyük veri analitiğinin kullanılmasının önemi ve Kimyasal Güvenlik Kurulu (CSB) kaza raporlarında vurgulanan acil durum yönetimindeki eksiklikler hakkında bilgi verilmiştir. DOĞAN proses güvenliğinin gittikçe artan iklim değişikliği sebebiyle yönetimin daha zor olduğuna değinerek büyük veri analitiğinin oluşturacağı çözümlerin önemine vurgu yaparak acil durum yönetiminde devlet, endüstri, araştırma geliştirme, bilim ve teknolojinin birlikte çalışmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Proses güvenliğine ilişkin eğitimlerdeki eksikliklerin kazalarda etkisi de değerlendirilmiştir.

CCPS ve EPSC ile karşılıklı işbirliği ve iyi niyet temennileri ile birlikte program tamamlanmıştır. Proses güvenliği ve emniyeti alanında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.