ÇASGEM İşgücü Piyasasındaki Eğitim İhtiyacını Tespit Etmek Üzere Yola Çıkıyor 

 
:0,00 
:% 0
:30 Temmuz 2020
:14:52
:Pazar
:
:
:
:

İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesiyle politika üreticilere faydalı çıktılar sağlamayı hedeflediklerini belirten ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlenmesine Katkı Yapacağız.

Araştırmayla Kendi Eğitim Modüllerimizi de Güncelleyeceğiz.

 

ÇASGEM’in Zoom kanalıyla çevrimiçi gerçekleştirdiği geniş katılımlı çalıştayda İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi çok yönlü tartışıldı.

29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’te, Zoom kanalıyla çevrimiçi canlı gerçekleştirilen çalıştayın moderatörlüğünü Dr. Murat Yılmaz yaptı. 

 

Online gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, kurum olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Bazı programları da çevrimiçi gerçekleştirdiklerini anlatan Şenocak, İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

 

Güncel eğitim başlıklarını tespit etmek,  eğitim modüllerini standartlaştırmak ve sektörel eğitim ihtiyaç analizlerini gerçekleştirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Şenocak, şunları söyledi “ÇASGEM’in yaptığı Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği saha araştırması sonucunda beceri uyumsuzluğunun % 62 olduğunu tespit ettik. İnsan kaynakları yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde yöneticiler insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda sektörel planlamaların yön verici olacağını belirttiler. Bu amaçla sektörel eğitim ihtiyaç analizi projesini tasarladık. Bu proje ile hem kendi eğitim modüllerimizi güncelleyeceğiz hem de yeni eğitim başlıklarını belirleyeceğiz. Bu proje ile sadece işverenlere değil aynı zamanda iş arayanlara da ulaşacağız. İş arayanların hangi eğitimlerle beceri eksikliklerini giderebileceğini tespit edeceğiz.”

 

‘Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Projesi’, ‘İşsizlik Sigortası Ödemelerinin Yararlanıcıların İş Arama Eğilimlerine Etkisi Projesi’, ‘Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği’ gibi kapsamlı projeleri başarıyla bitirdiklerini ve bu alanda deneyimli bir kurum olduklarını hatırlatan Şenocak, projeyle hedeflerinin sektörel eğitim ihtiyaç analizi yapmak, eğitim modülleri tasarlamak, özel sektöre eğitim konusunda yön vermek ve STK’larla ortaklaşa eğitimler planlamak olduğunun altını çizdi.

 

Gerekli çalışmaların hızla başlatıldığını anlatan Şenocak, akademik ekibin oluşturulduğunu, eğitim ihtiyaç analizi yöntemleri konusunda eğitim alındığını, soru formları hazırlamak için araştırmalar yapıldığını kaydetti. Yapılacak eğitim ihtiyaç analizinin tüm sektörlere yönelik olacağını ancak önceliğin imalat sektörüne verileceğini söyleyen Şenocak: “Bu projeye yönelik olarak ilk çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra sektör temsilcileri ile 2 çalıştay daha yapacağız.” dedi.

 

Araştırmanın daha sağlıklı bir süreçte yönetilmesini, araştırma verilerinin ve çıktılarının kullanılabilir olmasını önemsediklerini vurgulayan Şenocak: “Çıktıların işlevsel olmasını amaçlıyoruz. Araştırma çıktılarının politika üreticilere ve karar vericilere katkı sunmasını istiyoruz. Ayrıca araştırma çıktıları ışığında kendi eğitim modüllerimizi de güncelleyeceğiz. Bugün Endüstri 4.0, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik merkezli eğitimler çok önemli hale geldi. İhtiyaçları tespit ettiğimizde beceri-yetenek uyumsuzluğuna odaklanacağız. Beceri uyumsuzluğunun nedenlerini tespit edip hangi eğitimlerle giderebileceğimizi ortaya koyabiliriz.” şeklinde konuştu.

 

Çalıştayın moderatörlüğünü yürüten Dr. Murat Yılmaz ise, sahaya çıkmanın öğretici bir yönünün olduğuna işaret ederek, “Salgının elverdiği ölçüde araştırmanın yöntemini belirleyeceğiz. Temel hedefimiz imkânlar ölçüsünde sahada yüz yüze çalışmalar yapmaktır. Gerektiği durumlarda da araştırmalarımızı online gerçekleştireceğiz.” dedi.

 

İşgücü piyasasını düzenleyen kurumlara katkı yapacak çıktılar ortaya koyabilmek için yoğun ve titiz bir hazırlık süreci yürüttüklerini anlatan Dr. Yılmaz, “Anket, derinlemesine mülakat ve odak grup çalışmalarıyla araştırmayı yöneteceğiz.  Bir yandan somut veriler elde ederken diğer yandan zihni bir yapıyı inşa edeceğiz. Sahadan çıkan sonuçlara göre yeni eğitim modülleri belirleyeceğiz. Problemleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Merak ettiğimiz her şeyi bu araştırmadan çıkarmamız mümkün değil, ancak, işgücü piyasasına katkı yapacak sonuçlar üretmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

 

Çevrimiçi çalıştaydaİşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi hakkında sunum yapan Dr. Elif Çelik ise, “Gelişen ve değişen dünyada teknolojik yeniliklerin etkisiyle birlikte çalışma hayatında da bazı değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimlere ayak uydurabilmek adına işgücü piyasasındaki kişilerin sahip oldukları beceri ve niteliklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi’nde ve On Birinci Kalkınma Planı’nda; işveren, çalışan ve iş arayanların çalışma hayatına dâhil olana kadar almış oldukları eğitimin işgücü piyasasının beklentilerini karşılayamadığı, ek eğitimlere ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Devletimizin bu stratejilerinin ışığında projemizi yöneteceğiz.“ dedi.

 

Projenin paydaşlarının ÇASGEM, AÇSHB, İŞKUR, STK, ILO ve üniversiteler olduğunu belirten Dr. Çelik, çalışmaların odak grup görüşmeleri,  sektörel insan kaynakları görüşmeleri,  eğitim ihtiyaç analizi, veri analizi ve raporlama şeklinde ilerleyeceği bilgisini verdi. Sektöre yönelik eğitim ihtiyaç analizi raporu ile etkili eğitim faaliyetleri tasarlama, eğitimlerin uygulamaya dönük yetişkin eğitim metotları tasarlanmasına yönelik çıktılar ortaya konulmasını hedeflediklerini belirten Çelik, “Araştırmanın ilk olarak imalat sektöründe yapılacağını, imalat sanayi büyük bir sektör olduğu için projenin ilk adımını bu sektörden başlayarak yapılacağını” ifade etti.

 

Verimli geçen çalıştayda katılımcılar görüşlerini dile getirdiler. Pandemi döneminde online anket, online çalıştay, online odak grup görüşmesi, online derinlemesine görüşme yapılmasını öneren katılımcılar, soru formunun oluşturulmasının önemi üzerinde durarak, bu noktada katkı yapabileceklerini ifade ettiler. Araştırmanın öncelikli olarak imalat sektörüne odaklanması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, işletmelere ulaşmada destek olacaklarını ifade ettiler. Katılımcılar, daha sonraki araştırmalarda incelenmemiş ve kayıt dışı sektörlere de odaklanılmasının yararlı olacağını anlattılar. Araştırmanın,  işsizler, iş arayanlar, açık işler üzerinde yoğunlaşması gerektiğini söyleyen katılımcılar, işverenlerin nitelik istemlerini belirlemenin, açık işlerin neden açık kaldığının nedenlerinin, nitelik ve nicelik uyumsuzluklarının doğru tespitinin ancak sahadan toplanan verilerle sağlıklı yapılabileceğinin altını çizdiler. Araştırmanın işsizlerin ve imalat sektörünün yoğun olduğu illerde yapılmasının pratik sonuçlar ortaya koyacağını belirten katılımcılar,  anketin, işveren, insan kaynakları yöneticileri, ustabaşılar ve çalışanlar arasında yapılmasının daha doğru olacağını söylediler.

 

Toplantıya katılarak katkı sunan katılımcılar şöyle: Prof. Dr. Özlem Çakır(Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), Dr. Öğretim Üyesi Nergis Dama(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İktisat),  Dr. Öğretim Üyesi Işıl Kelevezir(Yaşar Üniversitesi), Güldane Yeni(Türk-İş Araştırma Uzmanı), Murat Aydın(TOBB-Sosyal Politikalar Müdürü), Deniz Beyazbulut(DİSK Araştırma Daire Uzmanı), Özlem Zafer Hatipoğlu(TOBB-Uzman), Derya Kızıldağ(ÇEİS-Araştırma ve Eğitim Uzmanı) Esra Taşçı,(ÇASGEM-Uzman Yrd.), Gamze Tepeyurt(ÇASGEM- Uzman Yrd.), Sümeyra Ciba(ÇASGEM-Uzman Yrd.),

 

 

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:26 Temmuz 2020
:16:51
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak:

Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi ile Güvenlik Kültürünün Gelişmesine Katkıda Bulunuyoruz

 

ÇASGEM, güvenli davranışların geliştirilmesi için davranış odaklı güvenlik eğitimi düzenledi.  Eğitim toplantısının açılışında konuşan ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, insana değer veren yaklaşımlar ile güvenli çalışma ortamlarının oluşturulabileceğini söyledi.

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen ikinci eğitimi olan ‘Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi’nin ilk grubu 22-23-24 Temmuz’da Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirildi.

Eğitim toplantısı, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda yaptığı konuşmada güvenli davranışların geliştirilmesi için davranış odaklı güvenlik eğitimlerinin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Şenocak, “ Çalışma ortamlarında kişilerin güvenli davranmalarının eğitim ve kültür seviyeleri ile doğrudan ilişkisi var. İnsana değer veren yaklaşımlar ile güvenli çalışma ortamları sağlanabilir. Sınıf ortamında eğitim boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcıların sağlayacağı bilgi ve tecrübe paylaşımını ve işbirliklerini önemsiyoruz.” dedi.

Verilen eğitimin ülkemizde güvenlik kültürünün geliştirilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu ifade eden Şenocak,  bu eğitimlerin olumlu etkileri olacağını ve yaygınlaşacağını kaydetti.

Daha sonra proje teknik destek ekibi takım lideri Antero Vahappasi eğitim hakkında bilgilendirici nitelikte bir sunum yaptı. Çalışma alanlarında kaza nedeni modellerini ortaya koyarak, insandan kaynaklanan kazaların oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Vahappasi, eğitimin iş sağlığı ve güvenliği alanında insan davranışının rolünü tanımlamak için önemli olduğunu belirtti.

Eğitimde, güvensiz davranmanın altında yatan psikolojik sebepler ve güvensiz davranan kişilerin çalışma ortamına etkisinin tartışıldığı eğitim toplantısında sunum yapan Eğitici Uzman Psikolog Sibel Düzakın, davranış değişikliğinin kolay bir süreç olmayacağını ve değişimi ancak kişi kendi isterse yapabileceği belirtti. Eğitici Uzman Psikolog Düzakın’ın kişinin güvenli davranmasını sağlayacak pekiştireçlerin üzerinde durduğu toplantıda, davranışsal tutarsızlığı azaltmak için kontrol listeleri geliştirildi, davranışı değiştirmenin güvenliği nasıl etkileyeceğine bakmanın yöntemleri incelendi.

 Eğitim süresi boyunca katılımcıların duygu durumlarını ve beklentilerini oldukça önemseyen Eğitici Düzakın, sınıf ortamında katılımcıların duygu durumunun eğitimin bütününe etkisi olduğu gibi her çalışanın çalışma ortamının iklimine etki ettiğini vurguladı. Eğitici Uzman Psikolog Düzakın, kişilerin sahip olduğu aile hayatının çalışma ortamlarındaki risk ve tehlike algısına etkisinin tahmin edilenden daha önemli olduğunun da altını  çizdi.

Toplantıda, eğitim süresince stres yönetimi ve takım çalışmasını da geliştirebilecek uygulamalar yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim notu, proje görünürlük materyalleri ve eğitime katılım belgesi verildi.

Uzman Psikolog Sibel Düzakın tarafından verilen eğitim, ÇASGEM Eğitim Uzmanları ile beraber proje paydaşlarından AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, SGK, MYK, İŞKUR, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı, TKİ, İSGDER ve İSGHEDER‘in katılımı ile gerçekleşti.

Eğitime katılan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli ve eğitici niteliğinde olmaları, edinilen kazanımların işyerlerinde yaygınlaştırılmasına ve dolayısıyla projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.

ÇASGEM’den Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi’ni  bireysel veya kurumsal olarak almak istiyorsanız lütfen eğitim kataloğumuza göz atın. (http://www.casgem.gov.tr/tr/detay/egitim-katalogu)

 

ÇASGEM, Yönetici Koçu ve Takım Koçu Yetiştiriyor 

 
:0,00 
:% 0
:07 Temmuz 2020
:12:01
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM, eğitim kapasitesini  Koçluk Becerileri Eğitimi ile  güçlendiriyor.

 

IPA II kapsamında fonlanan ÇASGEM’ in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında uzmanlara yönelik olarak planlanan Koçluk Eğitimi  sosyal mesafe,  maske ve hijyen kuralları çerçevesinde devam ediyor.

 

ÇASGEM’de  gerçekleştirilen ve 8 günde tamamlanacak olan Koçluk Eğitimi MCC ünvanlı Sayın Gökçe Pınar rehberliğinde teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

 

 ÇASGEM uzmanları  uluslararası kuruluşlarca akredite eğitim program sonunda 8 saatlik atölye çalışmasını da tamamlayarak ICF sertifikalı Yönetici Koçu’ ve ‘Takım Koçu’ unvanına sahip olacaklar. 

 

Çalışma hayatının ihtiyaçları doğrultusunda uzman kadrosunun becerilerini güncellediği eğitim programına ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak da katılarak, uzmanlarla birlikte dersi dinledi.

 

ÇASGEM’in eğitimde değişime öncülük ettiği Koçluk eğitimiyle, Türkiye çalışma hayatına yön verecek  nitelikli eğitim koçlarına kavuşmuş olacak. Birinci grubun Koçluk eğitiminin ardından ikinci gurubun eğitimleri başlayacak.

 

TDK’ya göre Koç, kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimsedir.

 

Takım Koçu, yüksek performansa sahip etkin takımların oluşmasını sağlayan, takımın sürekliğini destekleyen, takım üyelerinin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlayan, taktik veren ve takımı yöneten kişiye verilen mesleki unvandır.

 

Yönetici Koçu ise, yöneticilerin daha etkin bir lider olmaları ve işyerindeki problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmeleri ve idari becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere yapılan çalışmaları yöneten kişiye verilen unvandır.

 

 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİK! 

 
:0,00 
:% 0
:30 Haziran 2020
:10:35
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasite geliştirilmesi hedefini tanımlayan IPA II çerçevesinde Mart 2020 itibariyle faaliyetlerini yürütmektedir.

 

İş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasında en etkili faktör “güvenlik kültürü”nün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. ÇASGEM olarak ülkemizin güvenlik kültürünü geliştirmek için yapabileceğimiz en iyi yatırımın kişilere güvenli davranışların kazandırılması olduğunun ve bu tutumun benimsenmesi ve yaygınlaşmasında en etkili araçların eğitim ve bilgilendirici yayınlar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle eğitimlerimizi ve yayınlarımızı nitelik ve nicelik bakımından çeşitlendiriyoruz. Proje kapsamında 0-6, 6-15, 15-18 ve 18 üstü olmak üzere 4 farklı yaş grubuna yönelik davranış değişikliğini hedefleyen ve yeni öğretim metotlarıyla zenginleştirilmiş 6 ayrı eğitim modülü oluşturacağız. Ayrıca yine aynı yaş gruplarına yönelik yayın serileri oluşturarak kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

 

Diğer yandan “Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimi” ve “Geliştirilen Güvenlik Kültürü Eğitim Modülleri Eğitimi” ile proje faydalanıcılarının niteliklerini geliştirilerek, elde edilen kazanımların sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.

 

ÇASGEM, proje aracılığı ile nitelikli istihdama katkıda bulunarak, çalışma hayatına değer katmaya devam etmektedir.

 

ÇASGEM Uzaktan Eğitimleri Hızla Devam Ediyor… 

 
:0,00 
:% 0
:18 Haziran 2020
:14:01
:Pazar
:
:
:
:

Teknoloji ve bilim çağında, daha hızlı ve pratik yöntemler sunan uzaktan eğitime ihtiyaç ve talep her geçen gün artmaktadır.  Covid-19 süreciyle önemi daha da artan uzaktan eğitim hem katılımcılar hem de işyerleri için çeşitli avantajlar içerir. Yüz yüze eğitimde geçen süre uzaktan eğitime göre ortalama 3 kat fazladır. Yüz yüze eğitimler uzaktan eğitime göre en az %40 daha maliyetlidir. Uzaktan öğrenme sağladığı avantajlar sayesinde en başarılı eğiticilerden, en kaliteli içeriklerle eğitim alınmasını sağlar. Uzaktan eğitimde, katılımcılar kendi hızlarında, motive oldukları ve istedikleri zamanda, istedikleri yerde, farklı cihaz ve araçlarla öğrenebilir.

 

ÇASGEM, uzem.casgem.gov.tr adresinde yer alan öğrenme yönetim platformu üzerinden 2017 yılında sunmaya başladığı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ve “Eğiticilerin Eğitimi” programları ile işletmelerin, kurumların ve bireysel katılımcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik mevcut “İSG Eğitim Modülü” nün yanı sıra 2020 Temmuz ayı itibari ile güvenlik ve temizlik çalışanlarına özel iş sağlığı ve güvenliği modülleri ile eğitim çeşitliliğimiz artmaya devam ediyor.

 

Evlerden çalışma yaptığımız pandemi süreci boyunca ÇASGEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4400 çalışanıyla iş sağlığı ve güvenliği uzaktan eğitimi gerçekleştirmiştir.

 

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için Eğitim Şubemiz ile (0312) 527 65 80 -1492/1463/1455/1489/1494/1506 ve egitim@ailevecalisma.gov.tr iletişime geçebilirsiniz.

 

CSB Güvenlik Videolarının İlki Yayınlandı 

 
:0,00 
:% 0
:30 Nisan 2020
:14:21
:Pazar
:
:
:
:
 

ÇASGEM, “Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir!” Proje Ekibi Delft Teknik Üniversitesi’ndeydi. 

 
:0,00 
:% 0
:16 Mart 2020
:08:56
:Pazar
:
:
:
:

2018 yılı Eylül ayında başlayan Güvenli Düşün-II Güvenlik Önemlidir! Projesi’nin, proje uzmanlarına yönelik ikinci eğitim programı Hollanda ortağı olan Delft Üniversitesi ev sahipliğinde 8-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Güvenli Düşün Proje ekibi olarak ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Ceylan Güliz Bozdemir ve Münevver Güzel Andıç eğitim faaliyetlerine katıldı.

Program, İSG eğitimlerinin okullara yaygınlaştırılması için yeni eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik konuları içerdi. Program kapsamında proje ortakları eğitimde oyunlaştırma üzerine eğitimler aldı.  Ortakların projede yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak incelendi. Türkiye proje ekibi, sosyal paydaşlar ile yürüttüğü çalıştay sonuçlarını bir oturumda paylaştı. Türkiye’de okullarda İSG eğitiminin mevcut durumunun anlatıldığı oturumda ÇASGEM’in gelecekte izleyeceği yol ifade edildi. ÇASGEM, uluslararası proje ortakları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimleri ile işbirliği kurmayı başaran tek ortak olması nedeniyle dikkat çekti.

Proje sonunda, İSG eğitimlerine yönelik öğretmen-öğrenci modülleri ve bir çevrimiçi eğitim platformunun elde edilmesi bekleniyor. Projenin önemli katkılarından bir diğeri de proje çıktılarının özel politika gerektiren grupların kullanımına uygun şekle getirilerek İSG eğitimlerinin evrensel bir tasarıma kavuşturulması olacak. Bu açıdan programda bir oturum proje çıktılarının, özellikle görme engelli gençleri ve eğitmenleri de kapsayacak şekilde tasarlanmasına ayrıldı.

Proje 2020 yılı Haziran ayında ÇASGEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çok uluslu paydaşlar toplantısı ile faaliyetlerine devam edecek. Bu süre zarfında pilot eğitimlerle proje çıktılarının deneme sürecine başlanması planlanıyor. Projenin 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

 

ÇASGEM, Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nde İlk Adımını Attı!.. 

 
:0,00 
:% 0
:06 Mart 2020
:16:56
:Pazar
:
:
:
:

IPA-II kapsamında gerçekleştirilen ve 36 ay sürecek olan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, 03.03.2020 tarihinde Merkezimizde yapılan “Başlangıç Toplantısı” ile faaliyetlerine başladı. Toplantı Merkez Başkanı Sayın Abdurrahim ŞENOCAK Başkanlığında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Teknik Destek Ekibi olan Human Dynamics ve Konsorsiyum liderleri ile Merkezimizin proje yönetiminde bulunan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sayın Abdurrahim ŞENOCAK açılış konuşmasında Merkezimizin 2015-2017 yıllarında başarıyla yürüttüğü IPA-I projesinin kazanımlarından bahsetti. Buradan elde edilen tecrübelerin IPA-II projesinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bu operasyonun sonuçlanmasıyla da ÇASGEM’in ileriye dönük hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım atılacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

AB Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Ahmet KARAN, 2014-2020 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının hedefleri ile Bakanlığın hedeflerinin birbirini desteklemesi bakımından projenin önemine dikkat çekti.

Sözleşme Makamı adına toplantıya katılım sağlayan AB Uzmanı Sayın Esra HALAT proje yürütümde uyulması gereken genel prosedür hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Human Dynamics Proje Yöneticisi Koordinatörü Sayın Sinisa Djuric ve Takım Lideri Sayın Antero Eero Elies Vahapassi proje bileşenleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Projenin çalışma hayatına öncü yeniliklerle katkı sağlamasını temenni ediyoruz.