Akran Mentorum Projesi Çok Uluslu Paydaş Toplantısı ve Hareketlilik Faaliyeti Romanya’da Gerçekleşti. 

 
:0,00 
:% 0
:25 Ekim 2018
:10:52
:Pazar
:
:
:
:

“Engelli Gençler İçin Uzaktan Mentorluk Rehberini Kolaylaştırıcı Genç Akran Mobil Uygulama Projesi” (Akran Mentorum Projesi) çok uluslu paydaş toplantısı ve hareketlilik faaliyeti 15-19.10.2018 tarihleri arasında Romanya’nın Yaş kentinde gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklık Programı fonu kapsamında finanse edilen proje, Türkiye’den Gazi Üniversitesinin koordinatörlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Bulgaristan’dan ZGURA-M, Romanya’dan Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ise ortaklığı ile yürütülüyor.

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ev sahipliğinde, Yaş’ta gerçekleştirilen faaliyette, projede mentor olarak çalışması planlanan gençler çeşitli çalıştay ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Akran mentorluğunun ne olduğu ve engelli gençler için nasıl yürütülmesi gerektiğinin ana konuyu oluşturduğu toplantıda, ÇASGEM, proje kapsamında başlattığı mentorluk eğitimleriyle görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sundu. Gelecek dönem faaliyetleri ve Haziran 2019’da yapılacak kapanış toplantısının taslak planları oluşturuldu.

 

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kitabı 

 
:0,00 
:% 0
:15 Ekim 2018
:14:43
:Pazar
:
:
:
:

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenlik istihdam ihtiyacı artmış ve güvenlik hizmetleri giderek yaygınlaşmıştır. Yıllar içinde sektördeki çalışan sayısı da önemli ölçüde artmıştır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 147 bin olan aktif çalışan özel güvenlik sayısı Temmuz 2017’de yüzde 92 artarak 284 bin’e ulaşmıştır.

Bu artış, sektöre özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarını önemli biçimde etkileyen kimi özellikler kazandırmıştır. Bu özellikler özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Hızla büyüyen özel güvenlik sektöründe giderek artan sayıda çalışan sağlık güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri tanımlamak; çalışanları bu tehlike ve risklerden korumak için alınması gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak; tarafların payına düşenleri yapmalarını sağlamak oldukça önemlidir.

Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabı, güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenliklerini etkileyen tehlike ve risklerin tanımlanması; bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması veya güvenlik görevlilerinin bu tehlike ve risklerden korunması amacına katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

Özel güvenlik görevlilerinin sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınacak önlemlerin kim tarafından, ne zaman, nasıl, kim ile birlikte yaşama geçirilip, sürdürüleceğinin tanımlanması yani işyeri sağlık ve güvenlik politikasının ve eylem planının hazırlanması ve uygulanmasına ışık tutacak bir yayın olması hedeflenmiştir.

ÇASGEM, Özel Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği kitabını yayınlayarak bu alandaki çalışmalara yol gösterici bir katkıda bulunmuştur. Bu konuda hazırlanmış ilk ve tek Türkçe yayın olması kitabın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

 

 

Hazırlayan: Münevver GÜZEL

                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı

 

ÇASGEM Başkanından Öz İplik-İş Sendikasına Ziyaret 

 
:0,00 
:% 0
:11 Ekim 2018
:17:26
:Pazar
:
:
:
:

Başkanımız Abdurrahim ŞENOCAK Öz İplik İş Sendikası Başkanı Murat İNANÇ’ı ziyaret etti. 09 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette sendika ile birlikte yürütülen ve çalışma hayatında bir ilke imza atan “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” de konuşuldu.

09 Şubat 2018 tarihinde başlayan ve 12 ay sürmesi planlanan projenin şimdiye kadar 3 eğitimi sendikalı işçi kadınların ve eşlerinin katılımı ile Düzce, Çorlu, Aksaray’da tamamlandı. Önümüzdeki 3 ayda da geri kalan 3 eğitimin planlaması toplantıda yapıldı. Bugüne kadar Tekstil sektöründe çalışan kadın işçiler için ÇASGEM ve Öz İplik İş Sendikasının gerçekleştirdiği işbirliğinin üçüncüsü olan proje ile kadınların yaşadıkları iş ve aile yaşamı uyumsuzluğu ortaya konmakta, eğitim ve koçluk görüşmeleriyle bu sorunun aşılması hedeflenmektedir. Bu sayede de kadınların karar alma mekanizmalarında yer almaya daha istekli olmaları beklenecektir. 2017 yılında tamamlanan “Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi”nin devamı niteliğindeki projede, Avrupa ülkelerinde yeni yeni konuşulmaya başlanan eşli eğitim sistemi Türkiye’de bir ilk olarak uygulanmaktadır.

Toplantıda iki projede de eğitim ve koçluk faaliyetlerini yürüten eğitim uzmanlarımız Kübra Öztürk Sever, Ceylan Güliz Bozdemir ve sendikanın Uluslararası İlişkiler Uzmanı Pınar Özcan da hazır bulundu. Yürütülen projelerin değerlendirilmesinden sonra gelecek yıl için planlanan yeni proje başlıkları görüşüldü.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

 

ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Paydaş Toplantısı ÇASGEM’de Gerçekleştirildi 

 
:0,00 
:% 0
:19 Ekim 2018
:11:37
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM tarafından çalışmaları yürütülen “ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ‘nin ilk paydaş toplantısı ÇASGEM’de gerçekleştirildi.

Toplantı ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK’ın açılış konuşması ile başladı. Şenocak konuşmasında,  IPA I döneminde tamamlanan Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi ile ÇASGEM’in önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Tamamlanan projenin kuruma uzaktan eğitim sistemi ve uluslararası geçerli sertifikalı eğitimler kazandırdığını hatırlattı. Yine 2018 yılında uygulamaya konulan projelerin de ÇASGEM’in uluslararası muadil kuruluşlarla ilişkilerini güçlendirdiğini, böylece birçok kurum-kuruluş ve üniversite ile eğitim işbirliği sağlandığını belirtti. Söz konusu çalışmaları yürütülen IPA II Dönemi Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceğini, kuruma uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağını ve araştırma kapasitesinin geliştirileceğini ifade etti. Son olarak, hedefin proje kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması olduğunun altını çizdi. 

Toplantının öğleden önceki oturumu, AB ve Dış İlişkiler Birim Yöneticisi Burak Çağatay DOĞAN’ın konuşması ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programının tanıtım sunumu ile devam etti.

Toplantının öğleden sonraki oturumu, projenin tanıtımı ve operasyon paydaş ve faydalanıcıları olan kurum, kuruluşlar, sendikalar, AB delegasyonu ve üniversitelerin temsilcilerinin fikri katkılarıyla gerçekleştirildi. Sosyal tarafların proje ile ilgili görüş ve önerileri program otoritesi ile değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı. Gün boyu süren proje paydaş toplantısı aile fotoğrafı ile sona erdi. 

 

TBMM DOSTLUK GRUBU BAŞKANI MILLETVEKILLERI ÇASGEM’DE 

 
:0,00 
:% 0
:13 Nisan 2018
:00:00
:Pazar
:
:
:
:

TBMM Dostluk Grupları Başkanı Milletvekillerine 12 Nisan 2018 tarihinde ÇASGEM’de yapılan toplantı ile Merkezimizin medeniyet coğrafyamızda çalışma  hayatına yönelik eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya İzmir milletvekili ve Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin KOCABIYIK, Edirne milletvekili ve Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Rafet SEZEN, Manisa milletvekili ve Hırvatistan Dostluk Grubu Başkanı İsmail BİLEN, Konya milletvekili ve Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Hüsnüye ERDOĞAN, Gaziantep milletvekili ve Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet ERDOĞAN, Şanlıurfa milletvekili ve Sudan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet AKYÜREK ve Çorum milletvekili ve Slovenya Dostluk Grubu Başkanı Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT katıldılar.

 

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK Kurumumuzun Sudan ve Özbekistan Çalışma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlıkları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler ve düzenlediği eğitimler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde planlanan uluslararası faaliyetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 

ÇASGEM’in mütevazı imkânlarla gerçekleştirdiği ve Medeniyet Coğrafyamıza yöneldiği bu faaliyetlerin, hedef ülkelerde gördüğü büyük ilgi ve taraflarda yarattığı memnuniyet toplantının gündemindeydi. Milletvekilleri, bu gibi faaliyetlerin Türkiye ve dost ülkelerle olan ilişkilerin derinleştirilmesine yaptığı katkıları önemsediklerini ve sahada ciddi bir boşluğun olduğunu ifade ettiler. Türkiye’nin dostluk gruplarındaki muhatap ülkelerle çalışma ilişkileri özelindeki eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık programlarının hızlandırması gerektiğini vurguladılar. TBMM Parlamentolararası Dostluk Grupları ile ÇASGEM’in iletişim halinde olmasının önemine dikkat çektiler. Bu amaçla Merkezimiz ve faaliyet konularımız ile ilgili teknik bilgi de alan milletvekillerimiz hedef ülkelerde çalışma ilişkileri bağlamındaki mevcut ve planlanan projelerimize desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ettiler.

 

ÇASGEM MEDENİYET COĞRAFYAMIZDA 

 
:0,00 
:% 0
:13 Nisan 2018
:00:00
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM bünyesinde yürütülen ETAP Projesinin ilk faaliyeti, Sudan’ın başkenti Hartum’da 4-5 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın başkanlık ettiği heyette, uzmanlarımız Handan Akarsu ve Metin Cudi Yardımcı eğitici olarak görev aldılar. Hartum Polis Evi’nde gerçekleştirilen Eğitim Döngüsü seminerine seksen kadar Sudanlı yetkili katılarak sekiz saat eğitim aldı. Kadın idarecilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Sn. Şenocak bir açılış konuşması yaparak, katılımcılara Merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Türkiye-Sudan ilişkilerinin geldiği noktanın çalışma ilişkileri alanında da geliştirileceğini ifade etti. Şenocak, basının da izlediği programda, Sudan resmî haber ajansı SUNA’ya demeç verdi.

 

Hartum’daki etkinlikler, başta Türkiye ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Ivaz İcaz, Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Tarık Süleyman ve İnsan Kaynakları Bakanı Sn. Tahir Bahruddin olmak üzere Sudan Hükümeti’nin üst düzey yöneticileri, bürokratları ve kurumlarının ziyareti ile devam etti. Yetkililer, istişare toplantılarında iki ülke kurumlarının bilgi ve tecrübe aktarımına yönelik faaliyetlerinin artırılmasını vurguladılar. Sudanlı yetkililer, heyete ve faaliyetlere yakın ilgi gösterdiler.

 

Sudandaki temaslar ve eğitim programı ile hızlanan faaliyetlerin Merkezin uluslararasılık misyonuna katkı sağlaması planlanıyor.