Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi Kapsamında OECD Merkezine Çalışma Ziyareti 

 
:0,00 
:% 0
:13 Eylül 2019
:10:46
:Pazar
:
:
:
:

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında 10 Eylül 2019 tarihinde Fransa Paris’te bulunan OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Merkezine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK ve Hasan AYDOS oluşan heyet katılım sağlamıştır. İki oturum şeklinde süren programın ilk oturumunda Beceri Merkezi (Centre for Skills )Birim Yöneticisi Montserrat Gomendio, Ulusal Beceri Stratejisi Projeleri Başkanı Andrew Bell, Mesleki Eğitim-Öğrenim ve Yetişkin Eğitimi Birim Başkanı Dr. Anthony Mann, Beceri Analizi Takım Başkanı Fabio Manca ile ÇASGEM’in faaliyetleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi hakkında görüşülmüştür. Çalışma ziyaretinin amacına detaylı olarak yer verilmiş olup, ülkemizdeki beceri ve nitelik uyumsuzluğuna yönelik yapılan araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Programın devamında Türkiye OECD Daimi Temsilciliği adına Ender SARITEKİN ve Zeynep BİÇER katılmıştır. Ender SARITEKİN konuşmasında OECD ile daha önce bu konuda bir araya gelindiğini, Büyükelçimiz Erdem BAŞÇI’nın eğitim ve beceri konularına çok önem verdiğini ve bu husus gündeme geldiğinde her zaman öncelik verdiğini belirtmiştir. Programın ikinci oturumunda İstihdam, Beceri ve Sosyal İşler Biriminin temsilcisi Glenda Quintini ile Türkiye’de beceri uyumsuzluğunu azaltmaya yönelik politika önerileri hakkında istişarelerde bulunulmuştur. 5-6 Kasım 2019 yılında yapılacak olan Ulusal İstihdam, Beceri, Eğitim sempozyumuna davet edilerek olası işbirlikleri hakkında görüşülmüştür.

 

Özbekistan Cumhuriyeti Heyetine Katılım Belgeleri Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:28 Haziran 2019
:15:31
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerinin “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Uzaktan Eğitim” konulu çalışma ziyareti programı nihayete erdi.

Programın ikinci haftasında Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji (ASO Teknik Koleji), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve KOSGEB ziyaret edildi.

ASO Teknik Koleji’nde okulun kurucu müdürü Refik SARGIN tarafından karşılanan heyete, genel anlamıyla Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin işleyişiyle ilgili bilgiler verildi. Ardından iyi uygulama örneği olarak ASO Teknik Koleji sınıf ve atölyeleri gezilerek okul hakkında ayrıntılar verildi.

İŞKUR yetkilileri ile bir araya gelerek İŞKUR’un İş ve Meslek Danışmanlığı, İstihdam Hizmetleri, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı  Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı, Pasif İşgücü Programları gibi faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Ardından İş Başı Eğitim Programlarının uygulandığı Bilkent Şehir Hastanesi ziyaret edildi.

Eğitim programının son gününde KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi için sunulan destekler ve hizmetler hakkında bilgi edinilmesi amacıyla KOSGEB’e ziyaret gerçekleştirildi. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Necati GÜNAYDIN ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Murat Şükrü SOYKAN’ın da katıldığı toplantıda KOBİ kavramının ne olduğu anlatıldıktan sonra girişimcilik destekleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Proje ile Sudan Cumhuriyeti heyetinden sonra ağırlanan ikinci heyet olan Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, gerçekleştirilen programdan oldukça memnun kaldıklarını ve program kapsamında öğrendikleri bilgiler neticesinde iyi uygulama örneklerini ülkelerinde de paylaşacaklarını ifade ettiler.

Türk ve Özbek kültür etkileşimini sağlamak amacıyla bir araya gelinen yemekte program değerlendirilmesi yapıldı ve Özbekistan Cumhuriyeti Heyeti katılımcılarına sertifikaları takdim edildi. Ardından Heyet, Merkez Başkanımız Sn. Abdurrahim ŞENOCAK’a teşekkürlerini sundu. Tüm katılımcılar ve proje ekibi ile hatıra fotoğrafı çekilerek  program nihayete erdirildi.

 

Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı Yetkilileri ÇASGEM’de 

 
:0,00 
:% 0
:25 Haziran 2019
:17:18
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerinin “Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Uzaktan Eğitim” konulu çalışma ziyareti programı devam ediyor.

Devlet teşkilatımızın, Bakanlığımızın ve Merkezimizin tanıtımı ile başlayan iki haftalık programın ilk günü; ülkemizde sürdürülen tarım politikaları, çiftçi eğitimleri, hayvancılık uygulamalarına dair bilgi edinilmesi amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ve Ankara İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne ziyaret ile başladı.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa ÇETİNKAYA yaptığı açılış konuşmasında proje ile kurumlar arası etkileşimin artmasına vesile olduğu için ÇASGEM’e teşekkür etti.  Gerçekleştirilen ziyaretlerde Özbek çalışma heyeti kırsalda tarımsal bilincin oluşmasını ve yeni teknolojilerin çiftçilerle buluşmasını sağlayan eğitimler, çiftçilere uygulanan sigorta ve sağlanan kredi sistemleri, iki ülkede yetiştirilen tarım ürünleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği kapsamında ise e-ıslah sistemi, buzağı takip sistemi, mezbaha ve hayvan pazarları denetimleri hakkında bilgi sahibi oldu.  Ayrıca heyet T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait Tarım TV ve eğitim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çeşitli yayınların basıldığı matbaayı da görme fırsatı buldu.

Programın ilerleyen günlerinde de eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili olarak ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinin yerinde gösterilmesi için kurumlara teknik geziler gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunması amacıyla ENOCTA ve SIMSOFT Bilgisayar Teknolojileri firmalarına ziyarette bulunuldu. ENOCTA’da uzaktan eğitim sisteminde farklı içeriklere sahip uygulama örnekleri gösterilerek stüdyo ve ofisler gezildi. SIMSOFT’da ise uzaktan eğitim ve simülasyon programları hakkında bilgi verilerek güvenli yangın söndürmeye dair simülasyon uygulaması gösterildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) yapılan ziyarette MYK Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail ÖZDOĞAN yaptığı açılış konuşmasında MYK’nın görevleri ve faaliyetlerinden bahsederek MYK’nın kardeş kuruluş olarak Özbekistan ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ziyaret kapsamında “MYK ile İlgili Genel Bilgiler”, “Ulusal Yeterlilik Sistemi”, “Belge Zorunluluğu”, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”, “Ulusal Europass Merkezi” ve “Projeler” hakkında bilgilendirme yapıldı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan çalışma ziyaretinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevleri, kurumsal yapısı ve sosyal güvenliğin kapsamı hakkında bilgilendirme yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısının daha iyi anlaşılması adına SGK Ankara İl Müdürlüğü ve Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi ziyaret edilip faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

PTT Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Candan ŞENYÜZ ziyaret edilerek,  Başkan Yardımcısı Yakup Kadri KAYA başkanlığında PTT faaliyetleri hakkında bilgi edinilerek Pul Müzesi ziyaret edildi.

Teknik ziyaretlere ek olarak kurumumuzda düzenlenen uygulamalı eğitimleri gözlemlemeleri amacıyla Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerine  “Yetişkin Eğitimi ve Eğitim Tasarımı”, “Uzaktan Eğitim ve Eğitim Tasarımı”, “Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı Eğitimi (Uygulamalı Eğitim)” ve “Eğitim Yönetimi” konu başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ikinci haftası Ankara İş Kulübü ziyaretiyle devam etti.  Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sevide ERKMEN başkanlığında gerçekleşen toplantıda İş Kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi edinildi. Özbekistan İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı yetkililerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette aynı uygulamanın Özbekistan'a taşınması için bilgi alışverişinde bulunulması temenni edildi.

Heyetin çalışma ziyaretlerinin ASO Teknik Koleji, İŞKUR ve KOSGEB ile sürmesi planlanıyor.

 

Akran Mentorum Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi 

 
:0,00 
:% 0
:14 Haziran 2019
:17:18
:Pazar
:
:
:
:

        Engelli gençlerin çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak ve sosyal içermeyi sağlamak amacıyla yürütülen, Gazi Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, Bulgaristan Z-gura M, Romanya´dan Gheorghe Asachi Yaş Teknik Üniversitesi ve Türkiye’den Redvet (Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ÇASGEM'in ortak olduğu Akran Mentorum Projesi kapanış konferansı Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde 11.06.2019 tarihinde gerçekleştirildi. 2017-2019 yılları arasında yürütülen projenin kapanış konferansında öncelikle mentorluğun ne olduğu ve engelli gençlere mentorluk yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya kondu. Proje süresince üretilen çıktılar ve mobil uygulama tanıtıldı. Proje websitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla erişime sunulan çıktılar, 4 dilde erişilebilir şekilde tasarlandı.

      Mentorluk uygulamalarının etkisi ve sosyal içermeye katkısının da tartışıldığı konferansta, Merkezimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Kübra Öztürk Sever, Akran Mentorluğu Etki Değerlendirmesi: Türkiye Örneği sunumunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında Türkiye’de Ankara, İstanbul, Kayseri ve Osmaniye illerinde yapılan pilot uygulamalarda, 230 kişi mentee ve mentör olarak projeden faydalandı. Projede öncelikle mentorluk eğitimleri verildi. Engellilere yönelik tutumlar, engellilerle etkili iletişim ve engelli gençlere mentorluk yapılması başlıklarını içeren eğitimler ve menti-mentor eşleştirmeleri sonrasında hem engelli gençlerin hem de mentörlük yapan akranlarının özgüven, liderlik, problem çözme ve karar verme, sosyallilik, diğerlerinden öğrenme, takım üyesi olma gibi sosyal ve kişisel becerilerinde gelişme olduğu tespit edildi. Programda Romanya ve Bulgaristan’da yürütülen pilot uygulamalar da tartışıldı.

         Kapanış programı sonunda projeye gönüllü olarak katılan gençlere ÇASGEM Başkan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Kenan Yavuz ile Gazi Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Seyhan Fırat tarafından sertifikaları takdim edildi.

ÇASGEM’in engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve proje faaliyetleri devam etmektedir.

 

ÇASGEM Uzmanları HİZMET-İŞ' in ''İş Sağlığı Güvenliği Kültürü ve Engelliler'' Seminerinde 

 
:0,00 
:% 0
:14 Mayis 2019
:09:21
:Pazar
:
:
:
:

Ülkemizde 4-10 Mayıs tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanırken 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Hizmet-İş Sendikası bu iki önemli haftayı birleştirerek üyelerinde farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim semineri düzenledi.

Bu seminerde kurumumuzdan ÇSG Eğitim Uzmanları Betül DÖNMEZ ORAL ve Metin Cudi YARDIMCI “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Engelliler” konulu eğitimi verdiler. YARDIMCI, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda bilgi verirken ORAL da çalışma yaşamında engellik kavramını ve engellilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına değindi. Uzmanlarımız çalışma yaşamında engellilik kavramı ile günlük yaşamda kullanılan engellilik kavramının farkını vurguladı. Çalışma yaşamında bireylerin engellerine göre değil bilgi ve becerilerine uygun işlere yerleştirilmesi ile çalışma yaşamında engellilik kavramının ortadan kalkacağını ve iş kazalarının azalacağını ifade ettiler.

Dünyada bir milyardan fazla insan engellilik türlerinden herhangi biri ile yaşamaktadır. Bunların neredeyse 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda zorlanmaktadırlar. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, ulaşım gibi temel hizmetlere ulaşma imkânı görece sınırlıdır. Bu sınırların ortadan kaldırılması ile engelli bireylerin yaşama eşit şartlarda katılım sağlaması mümkündür. ÇASGEM olarak engelli bireylerin istihdamında sınırları ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

 

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi Kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütüne Çalışma Ziyareti 

 
:0,00 
:% 0
:13 Mayis 2019
:09:47
:Pazar
:
:
:
:

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında 7-8 Mayıs 2019 tarihlerinde İsviçre Cenevre’de bulunan ILO Merkezine teknik gezi gerçekleştirildi. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ, ve eğitim uzmanlarından oluşan heyet katılım sağladı. İki gün süren programın birinci gününde, Beceri ve İstihdam Edilebilirlik Birim Yöneticisi Srinivas B. Reddy ile çalışma ziyaretinin amacı, kapsamı, beklentilerimiz ve proje çıktıları konularında istişarede bulunuldu. ÇASGEM’in genel yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında genel bilgi verildi. Planlanan program doğrultusunda ILO uzmanları tarafından “İstihdam Politikaları”, ”Genç İstihdamı”, “Kayıt Dışılık”, “Yapısal Dönüşüm”, “Kamu İstihdam Hizmetleri ve Aktif İşgücü Piyasası Politikaları” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ikinci günde ise İstihdam Politikaları Birim Yöneticisi Sangheon Lee ile projenin genel amacı, yapılan araştırma sonuçları hakkında paylaşımlarda bulunulmuştur. Beceri ve İstihdam Edilebilirlik Biriminde kıdemli uzman Olga Strietska-Ilina tarafından Beceri Uyumsuzluğu ve Beceri Tahminleme konularında detaylı bir sunum gerçekleştirilmiştir. “Beceri Uyumsuzluğu”,”Beceri Geliştirme Politikaları ve Sistemleri”,  “Yeşil İşlerde Beceri”, ”İş Temelli Öğrenme ve Çıraklık Eğitimi”,”Sosyal İçermede Beceri Gelişimi, Göçmenlerde Beceri “ konularında sunumlar yapıldı.

Programın devamında Türkiye Daimi Temsilciliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Erhan BATUR ziyaret edildi.

 

Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:26 Nisan 2019
:15:53
:Pazar
:
:
:
:

İzmir Ticaret Odası tarafından 22 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen "Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı”nda Kimya Sektörü üyelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanımız Begüm DOĞAN tarafından Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri verilmiştir. İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa TANYERİ ve Meclis Üyesi Tayfun EYİEL’in konuşmalarıyla başlanan toplantıda Bhopal kazası gibi büyük endüstriyel kazaların bir daha yaşanmaması için tarafların üzerine düşen sorumlulukların önemine değinildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde genel iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile kimya sektörüne özgü yapılması gereken çalışmalar, yeni yayımlanan yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun kimya sektörü uygulamaları ayrıntılı olarak tartışılmış ve sektör temsilcilerinin konu hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık oluşturma ve paydaşları bilgilendirme konularında ÇASGEM’in koordinasyon sağlamasının önemine değinen katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimin standartlaşması ve müfredatının oluşturulmasını talep etmiştir. Toplantı İZTO Genel Sekteri İş sağlığı ve güvenliği uygulamaların işveren boyutuyla irdelendiği toplantıda doğru bilgiye ulaşılmasının bu çalışmaların amacına ulaşması açısından öneminin altı çizilmiştir.

ÇASGEM olarak Bakanlığımız bünyesinde patlamadan korunma, proses güvenliği, seveso, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında vermekte olduğumuz eğitimlerle ve bilgilendirme toplantılarıyla kimya sektörüne yönelik uygulamaların doğru şekilde yürütülmesinin ülke geneline yayılmasına katkı sağlamaktayız. 

 

IV. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi MTA Genel Müdürlüğü'nde Gerçekleştirildi 

 
:0,00 
:% 0
:29 Nisan 2019
:15:03
:Pazar
:
:
:
:

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen "IV. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi", 24 - 25 Nisan 2019 tarihlerinde MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin ALPAN Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu yetkililerinin yanı sıra özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Uygulanmasına başlanan SEVESO ve ADR yönetmeliklerinin tartışıldığı, tehlikeli kimyasalların çalışanlar üzerindeki etkilerinden bahsedildiği, proses güvenliği ve patlamadan korunma dokümanı hazırlanması sürecinde uygulayıcıların karşılaştıkları zorlukların paylaşıldığı ve yangınlar hakkında bilinmeyenlerin tartışıldığı sempozyum TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erkin ETİKE’nin açılış konuşması ile başladı. Sempozyum konuya ilişkin bildiri sunumları ile devam etti ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelle sona erdi.

Sempozyumun birinci günü Proses Güvenliği Mevzuatı ve Yönetim Sistemleri, Proses Güvenliği Yönetimi Unsurları, Güvenlik Enstrümanlı Sistem Yaşam Çevriminde Paydaşlık Kurgusu, Kimya Sanayiinde Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve Endüstri 4.0 konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirilmiştir. İkinci gün Patlama, Yangın ve Yayılım Sebepleri ile Korunma Önlemleri, Patlayıcı Üretim Tesislerinde Proses Güvenliği, Patlayıcıların Taşınması, Depolanması ve Bertarafı, Kimyasalların Yönetimi, İyi ve Kötü Saha Uygulamaları oturumları gerçekleştirildi. Sempozyumda Bakanlık yetkilileri tarafından yeni yayımlanan yönetmelikler ve güvenlik raporu incelemeleri hakkında önemli bilgiler verilmesinin yanı sıra tehlikeli kimyasalların karayolu taşımacılığında ADR uygulamaları, kimyasalların güvenli kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. İşletmeler tarafından proses güvenliği, tehlikeli kimyasalların yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanılan sorunlara ilişkin çözümler sunuldu. Kurumumuzu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı Gamze TEPEYURT katıldı.

İki gün süren ve panel ile sonlanan sempozyumda, proses güvenliği, yangın güvenliği, patlamaların ve toksik yayılımların önlenmesi ve kimyasalların yönetiminin önemine vurgu yapıldı. Tehlikelerin tanımlanmasının ardından alınan tedbirlerin kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçmesinin kazaların önlenmesindeki rolüne değinildi, odaların ve üniversitelerin yapmakta olduğu bu çalışmaların, işletmelerin gösterdiği katılımın mevcut sorunların çözümüne yol gösterici olması temenni edildi.

ÇASGEM olarak Bakanlığımız bünyesinde patlamadan korunma, proses güvenliği, seveso, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında vermekte olduğumuz eğitimlerle tehlikeli kimyasalların yönetimi ve proses güvenliğine ilişkin uygulamaların doğru şekilde yürütülmesinin ülke geneline yayılmasına katkı sağlamaktayız. 

 

Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:26 Nisan 2019
:10:38
:Pazar
:
:
:
:

"Türkiye Destekli İstihdam Uygulamaları Paylaşım Toplantısı", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Özev, ATO, SGK, SERÇEV, MEB Özel Eğitim Hizmet Müdürlüğü, ADECCO, Engelliler Konfederasyonu, Down Sendromu Derneği, DİSDER, ES KARİYER, Uluslararası Down Federasyonu, UDF, SADEFE, Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, TÜRK-İŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, HAK-İŞ, ZİÇEV, TİSK, BAŞKENT ÖİBD, ÇASGEM temsilcileri katıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan KOÇ’un açılış konuşmasını yaptığı ve ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK’ın katılım sağladığı toplantı konuya ilişkin proje sunumları ile devam etti ve çalıştayla sona erdi. Engellilerin işe yerleştirilmesinin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Genel Müdür Koç, engellilerin iş yerindeki devamın sağlanmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda İşe Katıl Hayata Atıl, Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı, Down Şefler Türkiye Projeleri hakkında bilgi verildi. Projelerin ardından Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı engelli bireylerin istihdamına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetleri sundular. Son olarak ESKARİYER engelli istihdamı danışmanlık faaliyetlerini paylaştı.

Kurumumuzun da temsil edildiği toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Betül DÖNMEZ ORAL 2015-2018 döneminde Kurumumuzun partneri olduğu “İş Koçlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı Projesi” hakkında bilgilendirme yapmıştır. ECVET sistemi ile bağlantılı müfredat ve eğitici materyallere dayalı öğrenme çıktıları üretmeyi amaçlayan proje kapsamında verilen pilot eğitimlerin sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır.

Çalıştay ile sonlanan toplantıda, engelli bireylerin istihdamı ve bu istihdamın sürdürülebilir olması için destekli istihdam uygulamalarının son derece umut verici olduğunun altı çizildi. Proje bazlı çalışmaların yerini ülke genelinde yaygınlaşmış uygulamaya bırakması temenni edildi.