AKRAN MENTORUM PROJESİ İÇİN ÇUBUK SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NDEYDİK 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:16:40
:Pazar
:
:
:
:

2017 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Akran Mentorum Projesi kapsamında mentorluk eğitimleri devam ediyor. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz mentorluk eğitiminde hem mentor olmak isteyen Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları hem de engelli gençleri bir araya getirdik.

Mentorluk, kişilerin, kişisel, sosyal ve mesleki becerileri, bilgisi ve yetkinlikleri ile ilgili birçok yeni şey öğrenmelerini sağlayan güçlü ve yaygın bir mekanizmadır. Türkçe’ye Yönderlik olarak çevrilen ancak yaygın kullanılan şekli ile mentorluk kavramı; belirli bir süre sonunda bir veya birkaç hedefe ulaşmak için, bir kişinin başka bir kişiye verdiği destek, yardım, savunma veya rehberlik olarak tanımlanabilir.

Akran Mentorum projesinde hedef engelli gençlerin sosyal içermesi için bir araç olarak mentorluğun kullanılması ve aynı sosyal çevredeki kişilerin birbirini desteklemesidir.

Eğitim Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda, sosyal hizmet uzmanları ve engelli gençlerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti. Her şeyden önce mentorluk ve mentilik denilen ilişki biçimi birbirine karşı sorumluluk içeren ve gönüllülük esasına dayalı karşılıklı bir ilişkidir. Bu bilinç ve farkındalık katılımcılarda sağlandıktan sonra mentorluğun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, mentorluğun temel ilkeleri, ana sorumlulukları, etkili bir mentorun nasıl olması gerektiği ile mentorluk sürecinde tarafların birbirlerinden beklentileri gibi konular etkin katılım sağlanarak tartışıldı. Sürecin devamlılığı ve verimliliğini sağlayabilmek için sürekli koordinasyon ve iletişimin gerekliliğinin vurgulandığı eğitim sonrasında ise gönüllülük ve uyumluluk esasına göre mentor-menti eşleşmeleri yapıldı.

Bu süreç sonrasında, mentorluk aşamasını başarıyla tamamlayan katılımcılara proje katılım sertifikaları verilecek.

 

 

İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine Dönük Uygulamalı Risk Değerlendirmesi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:15 Şubat 2019
:14:33
:Pazar
:
:
:
:

İZSU Genel Müdürlüğü İSG Profesyonellerine dönük olarak 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında 40 saat olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi eğitiminde, hem teorik olarak konu aktarılmıştır hem de saha gözlemi ve pratik uygulamalara yer verilmiştir. Eğitime İZSU alt işverenleri, İz Enerji ve İzbelkom’un da çalışanları katılmıştır.

Eğitimde Risk değerlendirmesi karar matrisleri ve olasılık kavramı örneklerle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özellikle 3T ve Kinney metotları katılımcılara saha örnekleri ile birlikte aktarılarak öğretilmiştir. Katılımcılar iki gruba ayrılarak, takım çalışması yaptırılmış ve sonuçları sınıfa sunmaları sağlanmıştır. Böylece konu ve metotlar pekiştirilmiştir.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mantığının temel ilkelerinden olan performans saha gözlemi ve işverenin ve İSG Profesyonellerinin izleme ve takip ödevini gerçekleştirmesine büyük destek olan Elmeri performans gözlem metodu uygulamalı ve örnekler üzerinden katılımcılara aktarılmış ve sonunda grubun kalibrasyonu yapılarak, aynı tehlike ve risklere benzer bakış açısı ile bakmaları sağlanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi açısından performansını ve durumunu görmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi derecelendirmesi çalışması (İSG-YS Derelendirme) uygulanmış ve katılımcılara işyerlerinde kullanabilmeleri için öğretilmiştir.

İş kazaları ve olay araştırmasının nasıl yapılacağı ve iş kazası yargıya intikal ettiğinde çalışan, işveren ve İSG Proofesyonellerinin zor durumda kalmamaları için kazalar yaşanmadan ne gibi uygulamalar yapmaları ve belgeler düzenlemeleri konusu ayrıntılı olarak işlenmiştir. Son 30 yılın Yargıtay kararları örnekler üzerinden değerlendirilerek analiz edilmiştir.

 

Illionis Ünv. Öğretim Görevlileri ve Amerika Ulaşım Sendikası Yetkilisinden ÇASGEM'e Ziyaret 

 
:0,00 
:% 0
:12 Şubat 2019
:13:35
:Pazar
:
:
:
:

Öz İplik İş Sendikası tarafından yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi nin destekleyicisi olduğu “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” projesinin Eskişehir eğitimini izlemek için ülkemize gelen Illionis Üniversitesi Urbana Chanpaing İşçi ve İstihdam İlişkileri Okulu İşçi Eğitimi Programı Öğretim Üyesleri Doç. Dr. Stephanie Fortado ve Doç. Dr. Emily Twarog, Amerika Ulaşım Sendikası 308. Şubesi Mali Sekreteri Deborah Cosey Lane ÇASGEM’i ziyaret etti. Ziyarete ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz, ÇSG Eğitim Uzmanları C. Güliz Bozdemir, Kübra Öztürk Sever, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanı Fatih Ayan ve Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Pınar Özcan’da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, ziyaretçilere ÇASGEM hakkında geniş bilgi verildi. ÇASGEM’in kuruluşu ve amacının yanı sıra, yürütülen projeler, eğitimler ve araştırmalar hakkında Amerikalı heyet bilgilendirildi.

Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak heyetle yaptığı görüşmede kadın çalışanların ve sorunlarının her zaman Çasgem tarafından çok önemsendiğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleşmeden sonra konunun daha da önem arz ettiğini belirtti. Sendikaların kurumumuzun önemli sosyal paydaşları arasında yer aldığını belirten Şenocak, bu tür ortaklıkları çok önemsediklerini, projelere alanında yetişmiş uzmanlar aracılığıyla destek sağlamaktan memnun olduklarını belirtti. Yürütülen bu projenin de öncü bir proje olarak pek çok farklı kurum tarafından da örnek alındığını belirtti. Yürütülen çalışmaların aktarılmasından sonra heyet Amerika’nın çalışma hayatına ve gördükleri farklılıklara değindiler. Özellikle kadın çalışanların liderlik pozisyonlarında yer almada iki ülke arasında çok büyük farklılıklar olmadığını ancak bazı haklarda Türkiye’nin Amerika’dan daha iyi durumda olduğu belirtildi. Kendi ülkelerinde kurumumuza benzer bir kurumun bulunmadığını ve bunun bir eksiklik olduğunun altını çizen akademisyenler, ÇASGEM’in Türk çalışma hayatı için bir avantaj olduğunu vurguladılar.

Karşılıklı işbirliğinin ve yapılabilecek ortak projelerin konuşulmasının ardından hediye takdimine geçildi ve konuklara ÇASGEM’in hizmet binası gezdirilerek program sonlandırıldı.

 

 

Görme Engeli Olan Gençleri de Kapsayan '' Güvenli Düşün 2-Güvenlik Önemlidir! '' Projesi Başladı 

 
:0,00 
:% 0
:08 Şubat 2019
:08:54
:Pazar
:
:
:
:

Erasmus+ Programı kapsamında onaylanan, çok uluslu “Güvenli Düşün-II-Güvenlik Önemlidir! Projesi Portekiz’de gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı. Proje açılış toplantısına ortak olarak kurumumuz ile birlikte Portekiz’den Portekiz Çalışma Koşulları Genel Müdürlüğü (ACT), Aveiro Üniversitesi (UAVR), Minho Üniversitesi (UMINHO), İspanya’dan Girona Üniversitesi, Hollanda’dan Delft Teknik Üniversitesi (TUDELFT), Estonya’dan Youth in Science and Business Foundadition (YSBF) katıldı.

Ana amacı orta öğrenimde yer alan öğrencilere ve görme engeli olan gençlere iş sağlığı ve güvenliği konularının öğretilmesine yönelik modül ve araçlar geliştirmek olan proje toplam 3 yıl sürecek.

3 temel çıktı üzerine inşa edilmiş olan proje ile Avrupa Birliği standartlarında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğretmenlere yönelik eğitim öğretim kitapçığı hazırlanması, sınıf içinde öğretmenlerin kullanması için araçların geliştirilmesi ve öğrencilerin kullanımı için iş sağlığı güvenliği kitapçığı hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca tüm bu dokümanlar görme engelli öğretmen ve öğrenciler için braille alfabesi ile de basılacaktır.

Proje çalışmaları sırasında sosyal tarafların katılımının sağlanacağı çalıştay ve toplantılar düzenlenerek, projeye tüm ilgili tarafların katkı vermesi amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında ülkemizde de pilot eğitimler düzenlenerek, hazırlanmış olan materyallerin etkinliği ölçülecektir.

 

Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi Eğitimi 

 
:0,00 
:% 0
:23 Ocak 2019
:14:48
:Pazar
:
:
:
:

Kadınların ve erkeklerin özellikle iş yerindeki ve aile yaşamındaki rol ve görevlerini dengeleyememesi, diğer bir deyişle iş ve aile yaşamını uyumlaştıramamaları; stres, özgüven eksikliği, verimsizlik, mutsuzluk ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Genellikle çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının yanı sıra evdeki diğer işlerin de kadınların görevi olarak görülmesi kadınların hayat kalitesini düşürdüğü gibi, hem zihinsel yorgunluk ve sıkıntılara hem de işyerinde verim kaybına neden olmaktadır. Bu yoğunluk ve yorgunluk toplumda kadınların liderlik pozisyonlarına talip olma isteğini de düşürmektedir.

Ayrıca dengenin kurulamaması gelecekte sağlıksız bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir toplumun devamı için özellikle kadınların iş ve aile yaşamı dengesini oluşturması Bakanlığımız açısından da büyük önem taşımaktadır.

Toplumumuzda görülen bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yola çıkan projemiz, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilmekte ve Öz İplik-İş Sendikasıyla ortak olarak yürütülmektedir. “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında eğitim ve koçluk faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş hayatı dengesi için uzlaşma politikalarının üretilmesi hedeflenmektedir.

Projenin Eğitimleri 2018 ve 2019 yıllarında Çorlu, Aksaray, Tokat, Düzce ve Bolu illerinde düzenlenmiştir. Programlara İşyeri Temsilcileri, Kadın Komite Üyeleri, Şube Başkanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 500 kişi katılmıştır. Proje çerçevesinde eğitim ve koçluk hizmetleri Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Düzenlenen eğitim ve koçluk görüşmeleriyle katılımcıların iş ve aile hayatlarını daha uyumlu hale getirmelerine yarayacak beceriler elde etmeleri sağlanmaktadır.

Projenin eğitimleri Şubat ayı sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca proje bitiminde üyelere ve sosyal taraflara dağıtılmak üzere İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Kitapçığı hazırlanmaktadır.

 

 

ÇASGEM Heyeti Özbekistan’da 

 
:0,00 
:% 0
:24 Aralık 2018
:16:33
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in Uluslararası Eğitim Ve Tecrübe Aktarımı Projesi kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı bünyesinde üç gün süren eğitim, seminer ve tecrübe aktarımı çalışmalarını yürüttük. Bu yılın ilk çeyreğinde TİKA koordinatörlüğünde başlayan işbirliği, Taşkent’e yaptığımız ziyaret ile güçlenmiştir.

Eğitim seminerinin açılış toplantısında Birinci Bakan Yardımcısı Erkin MUHİDDİNOV “Türkiye’nin tecrübelerini çok önemsiyoruz ve kendimize model almak istiyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin bilgi ve tecrübe transferini yaparak eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Türkiye’den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ na bağlı ÇASGEM Başkanı ve uzmanlarını burada görmekten ziyadesiyle memnunuz” dedi.

Başkanımız ŞENOCAK da, medeniyet coğrafyamızın önemli bir merkezi olan Özbekistan’da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı’nda eğitim ve tecrübe paylaşımı ile Türkiye’nin çalışma yaşamına yönelik iyi uygulamalarını burada paylaşma fırsatı bulduklarını, bu işbirliğinden dolayı Bakanlık yetkilileri ve eğitim merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

Uzmanlarımız, seminerlere katılan yöneticiler ve uzmanlarla yaptıkları ihtiyaç analizi neticesinde, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başta olmak üzere kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal güvenlik sistemi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve mesleklerin belgelendirilmesi gibi konularda Bakanlığımızın tecrübelerini içeren bir dizi iyi uygulama  örneğinin Özbekistan'a transfer edilmesinin önemli katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.

Programın kapanış toplantısında Bakan Yardımcısı Dr. Bahadır UMURZAKIF, Türkiye’nin kalkınma seviyesinin çok ileride olduğunu, Özbekistan’ın da bu gelişimi yakalamasını Türkiye öncülüğünde hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki yılda bu ilişkilerin sistematik ve düzenli bir şekilde yürütülmesini talep etti.