Keşfedilen Yaşam Projesi I. Danışma Kurulu Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2020
:14:17
:Pazar
:
:
:
:

4 Şubat 2020 tarihinde, Erasmus+ Programı kapsamında “Keşfedilen Yaşam: Sığınmacılar için Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış Projesi” nin “I. Danışma Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.


“Keşfedilen Yaşam Projesi” ile Türkiye ve proje ortağı diğer ülkelerdeki sığınmacıların toplumsal uyumunun gerçekleşmesi sürecine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Projenin ilgili taraflara duyurulması amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK’ ın açılış konuşmasıyla başladı. ÇAKMAK, “Yaşanan sosyal hadisenin Türkiye üzerinde bir dengesizlik oluşturmaması ve bu tür problemlere çözüm bulunması amacıyla bir takım kurumsal tedbirler geliştirilmeye çalışıldı. Biz de üniversite olarak bu ciddi soruna el atmak amacıyla Keşfedilen Yaşam adlı proje sunumunu gerçekleştirdik” dedi.


Toplantıda Erzurum’da bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine proje koordinatörü ve ortakları tarafından projenin tanıtımı yapıldı ve tarafların projeyle ilgili beklentileri tartışıldı. Merkezimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı Betül DÖNMEZ ORAL yaptığı konuşmada, “Türkiye’de henüz yapılmamış olan envanter çalışması ile bir ilke imza atacağız. ÇASGEM olarak da 65 yıllık eğitim tecrübemizle mesleki olmayan çalışma yaşamı becerileri eğitimi ile sığınmacıların entegrasyonuna katkıda bulunacağız” dedi.

 

Keşfedilen Yaşam (Sığınmacılar İçin Yeni Yaşam Beklentisi ve İlgi Envanterinin Geliştirilmesi: Çok Kültürlü ve Çok Boyutlu Bir Bakış) Projesi 

 
:0,00 
:% 0
:20 Şubat 2020
:14:12
:Pazar
:
:
:
:

Erasmus+ Programı kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde ÇASGEM’in de ortak olduğu ve sığınmacıların sosyal içermesini hedefleyen INVENTED LIFE (KEŞFEDİLEN YAŞAM) projemizin açılış toplantısı Erzurum’da gerçekleşti. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve 1 Eylül 2019 tarihinde başlayan projemizin 28 Şubat 2022 tarihinde sona ermesi planlanıyor. 

ÇASGEM ile birlikte Türkiye’den BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (BMS), Polonya’dan Wyzsza Szkola Bıznesu I Nauk O Zdrowıu, Yunanistan’dan Makedonya Üniversitesi, İspanya’dan Fundacion Red Íncola ve İtalya’dan Associazione Popoli Insieme ODV projenin diğer ortakları.

Temel amacı, yeni yaşam beklentileri ve ilgi alanlarını tespit ederek, yaşamak ve geçinmek için ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sosyal içermesini teşvik etmek olan projenin çıktıları ise “Keşfedilen Yaşam Envanteri” nin tasarlanması, “Hayal ediyorum. İstiyorum” başlıklı kısa belgesel filmi ve “Mesleki Olmayan Eğitim Modülü” olacak.

Proje ortağı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje faaliyetleri değerlendirildi ve zaman çizelgesi oluşturuldu. Ayrıca “Sığınmacı Bilgi Formu” adı verilen bir ön bilgi formu geliştirildi ve mülakatlarda kullanılmak üzere taraflarla paylaşıldı.

Projeyle ilgili haberleri takip etmek ve daha detaylı bilgi almak için http://inventedlife.net/ adresini takip edebilirsiniz.

 

ILO’nun, Lut Gölünde Mülteci ve Sığınmacı Çalıştayı 

 
:0,00 
:% 0
:10 Aralık 2019
:16:03
:Pazar
:
:
:
:

Ürdün’de, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün, Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" konulu çalıştaya Başkan Yardımcımız Kenan Yavuz katıldı.

Suriye’ye komşu olan ve halen çok sayıda Suriyeli barındıran ülkeler yaşanan yoğun mülteci akınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerine karşı uzun zamandır uygun çözümler bulma çabasındadır.  Yasal olarak çalışmalarına izin verilmeyen ya da çok sınırlı şekilde çalışabilen Suriyeli sığınmacılar kayıt dışı işlerde çalışmaktadır.

Bu durum zaten kırılgan durumdaki yerel işgücü piyasalarının üzerindeki baskıyı daha da artırmakta,  çalışma koşullarının ve ücretlerin kötüleşmesine yol açmakta,  ev sahibi ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin büyümesine neden olmaktadır.

Ülkeler arasında bilgi, beceri ve teknik yöntem konularında bilgi alışverişini hedefleyen bu girişim kapsamında, bölgedeki mülteciler için insana yakışır işlerin desteklenmesi ana tema olarak belirlendi. Sorunların konuşulabilmesi, ülkelerdeki son durumun ne olduğunun tanımlanması, çözüm yolları, insani yardım ve kalkınma perspektifinden hareketle işgücü piyasasına entegrasyonu konusunu tartışmak üzere ILO’nun ev sahipliği ve ITC’nin koordinatörlüğünde düzenlenen, Türkiye, Etiyopya, Ürdün, Beyrut, Mısır, ve Irak’dan temsilcilerin dahiliyeti ile "İnsani Gelişim Temelinde Mültecilerin ve Yerinden Edilmişlerin Çalışma Hayatına Katılımı" çalıştayında Başkan Yardımcısı Yavuz Bakanlığımızın ve bağlı birimlerinin çalışmalarını ve tecrübelerini paylaştı.  Yavuz yapmış olduğu sunumda: “Anadolu, kendi topraklarında zulüm, baskı ve şiddet yaşayan tüm ezilen halklar için tarihin her döneminde her zaman güvenli bir liman olmuştur. Yüzyıllar boyunca, Doğu Avrupa'daki katliamlardan ve Hıristiyanlardan kaçan Yahudilerden, Kafkasya ve Balkanlardaki Müslümanlara kadar herkes bu ülkede kendisine bir sığınak buldu. “ dedi. Yavuz sözlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeye verdikleri destekten bahsederek devam etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmekte olduğu “Geçici Sığınmacılar ve Diğer Yabancı Uyruklular ile Türk Gençlerinin Sosyal Uyumunun ve Katılımın Spor Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında verdiğimiz antranörlere yönelik eğitici eğimleri sayesinde dolaylı olarak 70.000 sığınmacıya ulaşmış ve onların sosyal hayata katılımını arttırmış olacağız. Kurum olarak ülkemizin üstlendiği bu görevde bizler de üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi Heyetine Katılım Belgeleri Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:06 Aralık 2019
:10:40
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM tarafından yürütülen ETAP projesi kapsamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarına yönelik düzenlenen ve iki gün süren “Sosyal Hizmet Merkezleri Eğitim Programı” kurumumuzda yapılan açılış toplantısı ile başladı. ÇASGEM’in eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri eğitim uzmanımız Onur ERDOĞAN tarafından aktarıldı.

Program kapsamında ilk çalışma ziyareti Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM)’e gerçekleştirildi. Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşımı esas alan ŞÖNİM, şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlamaktadır. Psiko-sosyal, hukuki destek, eğitim ve mesleki destek, müdahale ve yönlendirme ve önleyici hizmetler gibi hizmetleri yürüten ŞÖNİM, 81 ilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışmaların sığınma evleri ve şiddet önleme ve izleme olmak üzere iki ana koldan ilerlediği belirtildi. Kurum çalışanları tarafından, şiddete uğrayan kişilerin; kurumların yönlendirmesi, üçüncü kişilerin ihbarı ve bireysel başvuru yoluyla ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile de kendilerine ulaşabileceklerine vurgu yapıldı.

Programın ikinci durağı olan Saray Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyarette bulunuldu ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Korunmaya muhtaç 13-18 yaş arası kız çocuklarına hizmet veren kurum söz konusu çocuklara yuva imkânı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda pek çok sosyal alanda çocukların kendilerini geliştirme imkânı da sunmaktadır. Site içerisinde çocukların kaldıkları ve sosyal faaliyet gerçekleştirebilecekleri evleri gezen misafir heyeti bu alanda KKTC’deki uygulamalarla Türkiye’deki uygulamaları kıyaslama fırsatı buldu.

Program kapsamında üçüncü çalışma ziyareti Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirildi. Faaliyetler hakkında bilgilendirilme yapılarak el sanatları, sabun yapımı, resim atölyeleri ile engellilerin kalabileceği nitelikteki evler ziyaret edildi.

Program kapsamında son çalışma ziyareti Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirildi. Kurum görevlileri tarafından kurumun yapısı ve sunduğu hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından huzurevi bölümleri gezildi ve yatalak ve ayakta hizmet alan yaşlı kişiler ziyaret edildi.

Huzurevi ziyareti ardından ÇASGEM’de programın tamamına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılara teşekkür belgesi verilerek program nihayete erdirildi.

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerine Katılım Belgeleri Verildi 

 
:0,00 
:% 0
:06 Aralık 2019
:16:16
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM tarafından yürütülen ETAP projesi kapsamında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey yöneticilerine yönelik 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye’de İstihdam ve Teşvik Politikaları Semineri” faaliyetleri ÇASGEM’deki açılış toplantısı ile başladı. ÇASGEM’in eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri eğitim uzmanımız Onur Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Seminer programı KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kâşif Salel, İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı ve Hukukçu Öznur Emekçi’nin katılımıyla oluşan gruba yönelik programlar ÇASGEM ve KOSGEB’de gerçekleştirildi. Açılış toplantısında konuşan Merkez Başkanı Abdurrahim Şenocak ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Bakanlığımız ve KKTC’li paydaşları ile gelişen işbirliği ve tecrübe paylaşımı platformunun önemine dikkat çekerken bu ilişkilerin hızlandırılması konusunda heyetle fikir alışverişinde bulundular. Programda İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Çalışma Genel Müdürlüğü yetkili ve uzmanları tarafından Türkiye’de istihdam arttırıcı politikalar ve teşvikler konusunda bilgi verildi, heyetle bu alandaki tecrübeler paylaşıldı.

Program sonunda ÇASGEM’de seminere dair değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılara teşekkür belgesi verilerek program nihayete erdirildi.

 

ITC-ILO Çalışma Ziyareti 

 
:0,00 
:% 0
:19 Kasım 2019
:09:49
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM heyeti tarafından Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında ILO’ya bağlı Uluslararası Eğitim Merkezine düzenlenen çalışma ziyareti, 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Programa; ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, Başkan Yardımcısı Mehmet ARSLAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Dr. Elif ÇELİK, Hasan AYDOS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları Enesbin Malik KÖKSAL, Gamze TEPEYURT ve Niyazi ÇANKAYA katılmıştır. İki günlük programın ilk günü Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi Kıdemli Program Yöneticisi Mara Cerdeiro’nun ITC-ILO kampüs alanı tanıtımı ve Uluslararası Eğitim Merkezi hakkında yaptığı bilgilendirme ile başlamıştır. Toplantının ilk oturumunda her iki kurumun faaliyetleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Çalışma ziyaretinin amacı ve yürütülen işgücü piyasası araştırmalarına yönelik bilgiler verilmiştir. Programın ikinci oturumunda İstihdam Politikaları ve Analiz Programı (EPAP) Yöneticisi Stefano Merante, merkezin beceri geliştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerinden bahsetmiştir. ILO’nun Yüzüncü Yıl Deklarasyonu’nu odak noktası kabul ederek beceri, sosyal koruma, cinsiyet eşitliği,  İş Sağlığı ve Güvenliği ile insana yakışır işleri benimseyen politikalar üretme amacını taşıdıklarını belirtmiştir.

Programın öğleden sonraki üçüncü oturumuna Ortaklık ve Program Geliştirme Birimi İhale Yöneticisi Manuela Mondo ile devam edilmiştir. Mondo, merkezde yılda yaklaşık 500 eğitim verildiğine ve bu eğitimlerden 12000 kişinin faydalandığına dikkat çekmiştir. Bununla birlikte kurumsal gelişim ve danışmanlık, proje yönetimi, eğiticilerin eğitimi, yürütülen uluslararası faaliyetler ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır.

Günün son oturumunda ise Girişim, Mikrofinans ve Yerel Kalkınma (EMDL) program yöneticisi Karl Pfeffer tarafından geleceğin işleri ve yeşil işler konuları ele alınmıştır. Pfeffer, teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşüm sürecinde işgücü piyasalarında bazı iş ve meslekler yok olurken aynı zamanda yeni istihdam alanlarının oluşacağından bahsetmiştir. Bu alanda yeşil işlerle ilgili politika yapıcılara verilen eğitimlere de değinmiştir.

İkinci gün program yöneticisi Fausto Saltetti tarafından Öğrenmede Yenilikler sunumu ile başlamıştır. Merkez tarafından gerçekleştirilen eğitimlere uzaktan eğitim, dijital medya yönetimi, oyunlaştırma ve yeni öğrenme teknolojilerinin uyumlaştırılması ile ilgili bilgiler alınmıştır. ÇASGEM tarafından verilen eğitimlere öğrenmede yeniliklerin dahil edilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Program Sosyal Koruma, Yönetişim, Üçlü Yapı program yöneticisi Charles Crevier’in bu alanda yürüttükleri eğitim programları hakkında detaylı bilgi veren sunumu ile devam etmiştir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatının rehberi doğrultusunda ihtiyaca yönelik hazırlanan sosyal koruma eğitimlerine de ayrıca değinmiştir.

Programın son oturumunda ise İstihdam Politikaları ve Analiz Program yöneticisi Rute Mendes; genç istihdamı ve ne eğitimde, ne istihdamda ne de yetiştirmede olan gençler (NEET) konularında politika yapıcılarına, sivil toplum kuruluşlarına ve konu ile ilgilenen araştırmacılara yönelik gerçekleştirilen eğitim programları üzerinde durmuştur.

Oturumların tamamlanmasının ardından ILO ITC Direktörü Yanguo Liu ile biraraya gelinerek ILO-ITC ve Merkezimiz arasında olası işbirlikleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Program ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak’ın çalışma ziyareti kapsamında katkı veren ILO-ITC yönetici ve uzmanlarına teşekkürlerini sunmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona ermiştir.

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar Ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 

 
:0,00 
:% 0
:18 Kasım 2019
:08:53
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliği ile sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar ve Denetimler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” 15 Kasım 2019 tarihinde ÇASGEM Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmaları ÇASGEM Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Yavuz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Semih Özçakır tarafından yapıldı. Proses güvenliğinin önemine ve büyük kazaların önlenmesi konusunda tüm tarafların sorumluluğu olduğuna değinilen açılış konuşmalarında toplantının tüm taraflara faydalı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı sunumlarla devam etti. İlk olarak ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan proses güvenliği eğitimlerinden bahsetti. Eğitim organizasyonunun nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgi veren Doğan kazaların önlenmesinde eğitimin önemine değindi. Eğitimlerin sonunda her çalışanın ayrı ayrı istenilen yetkinliğe ulaşıp ulaşmadığının yetkinlik matrisleriyle kayıt altına alınması gerektiğine ve bu yapılmadığı sürece bir dizi bağımsız eğitim alınmış olacağına ve hala proses güvenliğine ilişkin tehlikelerin anlaşılamamış olacağına vurgu yapan Doğan geçmiş kazalarda eğitim organizasyonundaki ortak eksiklikler hakkında bilgi verdi.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin değişiklikler hakkında İş Müfettişi Dr. M. Serhat Ekinci sunum yaparak yeni yönetmelikle uygulamanın kolaylaştırıldığına değindi. Bir önceki yönetmelikte olan ancak kapsamı değişen çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci yönetmelik kapsamında yapılması gereken çalışmalara ve yürürlülük tarihlerine vurgu yaptı. Ekinci yeni yönetmeliğin sahanın karşılaştığı problemlere çözüm sunacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Toplantının son sunumunda İş Müfettişi Sayın Dr. Abdurrahman Akman güvenlik raporlarının inceleme sürecinde gördükleri ortak hatalara değindi. Proses güvenliğinin güvenlik yönetim sistemi içinde bir bütün olarak işletilmesinin önemine vurgu yapan Akman uygulamada kullanılan yöntemlerin avantajlarının ele alındığını ancak kısıtlılıklarının ele alınmadığını belirtti. Akman kullanılan yöntemlerle ilgili literatürden örnekler vererek hatalı uygulamalara değindi. Sahadaki yanlış bilgilerin önüne geçilmesi açısından bu tip toplantıların önemli olduğunu ifade ederek konuşmasını sona erdirdi.

Sunumların ardından toplantı ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm Doğan’ın moderatörlüğü, İş Müfettişleri Sayın Dr. Abdurrahman Akman, Sayın Dr. M. Serhat Ekinci ve Sayın Faruk Seven’in katılımıyla soru cevap bölümü ile tamamlandı. Sahadaki problemlerin çözümüne katkı sağlanması amacıyla farklı başlıklarda yürütülecek bilgilendirme toplantılarına ilişkin duyurulara sitemizden ulaşabilirsiniz.