3t Risk Değerlendirme, Elmeri Gözlem Formu Ve İsg-ys Uygulaması Eğitimi