Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ve ÇASGEM İşbirliği İstişare Toplantısı

19.10.2021

ÇSGB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Lutfihak ALPKAN başkanlığında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Adalat MURADOV’un ve ÇASGEM Başkan V. Kenan YAVUZ’un ve uzmanların katılımlarıyla ÇASGEM işbirliği istişare toplantısı gerçekleştirildi. Sayın Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Jalal MURADOV  ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldılar. Uzaktan eğitim ve çalışma hayatında dijital dönüşümün önemine vurgu yapılan toplantıda Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, işletme hayatı, çalışma hayatı eğiticilerin eğitimi konularında işbirliğinin faydalı olacağını belirtirken, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adalat Jalal MURADOV işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ve özellikle uzaktan eğitim alanında tecrübe paylaşımının önemli olacağını dile getirdi. Kariyer Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve ÇASGEM arasında çalışma hayatı, dijital dönüşüm, uzaktan eğitim gibi konularda işbirliğine açık olduklarını belirttiler.