Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Merkezimizi Ziyaret Etti

20.08.2021

Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN Merkezimizi ziyaret etti. Toplantıya Başkan Vekili Kenan Yavuz, ÇSG Eğitim Uzmanları ve şube müdürleri katıldı. Görüşmede Merkezimizin yürüttüğü projeler ve paydaşlarla işbirliği konuları ele alındı. Merkezimizin yürüttüğü projelerden bahseden Başkan Vekili Kenan Yavuz projelerin yanı sıra ÇASGEM’in aktif olarak yürüttüğü araştırmalara da değindi. Merkezimin yürüttüğü güncel projelerin amaçlarından kısa vadeli çıktıları üzerinde duran Başkan Vekili Kenan YAVUZ projelerin yaygın etkilerinden de bahsetti. Toplantıda ÇASGEM tarafından yürütülen projelere ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. IPA II Dönemi Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile kurumun teknik altyapısının güçlendirileceği, kuruma uygulamalı eğitim altyapısı kazandırılacağı ve araştırma kapasitesinin geliştirileceği ifade edildi. Yatırım projelerinden olan İşgücü Piyasasında Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Projesi’ kapsamında sektörel bazda eğitim ihtiyaç analizleri yaparak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yeni eğitim başlıklarını tespit etmek olduğu vurgulandı. Yine projenin imalat sektörüne yönelik gerçekleştirilen saha araştırma sonuçları paylaşıldı.  Merkezimizin uluslararası plandaki tecrübe aktarımı olan ETAP (ÇASGEM’in Uluslararası Alanda Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi) kapsamında Sudan ve Özbekistan’da gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Projelerin hedef ve kazanımlarının kalıcı, sürdürülebilir bir mekanizmaya dönüşmesi ve yeni çalışmalara zemin oluşturması hususunun altı çizildi. Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Gençlerin Nitelikli İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 20-30 yaş aralığında üniversite mezunu ya da üniversite son sınıf öğrencilerinin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında eğitim yolu ile sürdürülebilir ve nitelikli istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığı ifade edildi. Kamu Yönetiminde Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitim Yolu ile Verimliliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde araştırma ve eğitim programı faaliyetleri ile başta bakanlıklar olmak üzere bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan A grubu kariyer uzman ve uzman yardımcılarının mesleki gelişim, sosyal kapasite, motivasyon ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak olduğu vurgulandı. ÇASGEM’in Öğrenme Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında uzaktan eğitim modülleri ile işgücü piyasasının, işletmelerin niteliğinin ve verimliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda sürdürülebilir uzaktan eğitim hizmeti sağlamanın temel amacı olduğu belirtildi. Bakan Yardımcısı ALPKAN’a Eğiticilerin Eğitimi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin daha çok kişiye ve kurumlara ulaştırılması için uzaktan eğitim yönteminin kullanıldığı ifade edildi. Yakın zamanda uzaktan eğitim içeriklerinin zenginleştirileceği bildirildi. Pandemi ile beraber uzaktan eğitime olan talebin arttığı dile getirildi. Merkezimin yürüttüğü projelerin çalışma hayatının aktörleri için önemli olduğunu belirten ALPKAN bu tür proje ve işbirliklerinin artırılması temennisinde bulundu. ÇASGEM’in Uluslararası Hakemli Çalışma İlişkileri Dergisinin 22. sayısının yayımlandığı, 23. sayısının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. ÇASGEM’in çalışma hayatına yönelik yaptığı  eğitim ve yayın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan  ALPKAN, ÇASGEM’in eğitim sınıflarını gezerek ziyaretini sonlandırdı.

 

 

FOTOĞRAFLAR

Fotoğrafların üzerine tıklayarak büyütebilir ve galeri içerisindeki diğer fotoğrafları görebilirsiniz.