Bilgi Paylaşım Paneli İle Sahadan Uzmanlar Yangın Güvenliğini Konuştu

26.11.2020

26 Ekim 2020 Pazartesi günü gerçekleşen, Sağlıklı Güvenli İşyerleri için Bilgi Paylaşım Paneli: Yangın Risk Yönetimi etkinliğinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında tecrübeli isimlerle yangın güvenliği üzerine konuşuldu. 

 

13.00'te başlayan ve video konferans aracılığı ile yürütülen etkinlikte öncelikle ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ, konuşmacılarımıza katkıları için teşekkür ederken katılımcılara da verimli bir etkinlik diledi. 

 

Moderatörlüğünü ÇASGEM Eğitim Uzmanı Seval EROĞLU’nun gerçekleştirdiği panelde ilk konuşmacı Sayın Fikret KIR Gemi İmalatında ve Sonrasında Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi adlı sunumunu gerçekleştirdi. Gemilerde, binaların aksine kaçış şansının olmadığını vurgulayarak risk yönetimi kültürünün ve risk algısının çok yüksek olması gerektiğinin altını çizdi. Bununla birlikte, bu sektörde kullanılabilecek yangın risk değerlendirme metotları ve önlemlerle ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

 

Etkinlik Sayın Eral YÜKSEL’in Lojistik Depolarında Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi adlı sunumu ile devam etti. Bu sunumda, depoların kurulum aşamasındaki mevzuat ve standart uyumluluğun öneminden ve mevcut depolarda alınması gereken yangın güvenliği gerekliliklerinden bahsedildi. Özellikle kimyasal ürün gibi yangın riski yüksek depolama alanlarındaki yasal gerekliliklerin, spesifik tedbirlerin ve özellikle sürdürülebilirliğin altı çizildi.

 

Son olarak Sayın Recep YILMAZ’ın gerçekleştirdiği İmalat Fabrikasında Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi adlı sunumunda ise kendisi fabrikalarda alınması gereken aktif-pasif güvenlik önlemlerini detaylı olarak ele aldı. Bununla birlikte, “Çok Kriterli Karar Verme Tekniği” ile yangın risk analizinin nasıl yapılacağını ve hesaplamalarını detaylı olarak açıkladı.

 

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı bu etkinlikte, katılımcılarımız da soruları ile aktif katılım gösterdi.

 

İlginin yoğunluğu sebebi ile devamının gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinlikle ÇASGEM, pandemi döneminde de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyonelleri ve çalışanları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımına aracı olmayı ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların devamlılığını amaçlıyor.