Bireysel İş Hukuku Eğitimi

Programın Amacı:

4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hükümlerden oluşmaktadır. Kanunun işverenlere ve işçilere haklar vermekle birlikte sorumluluklarda yüklemektedir. Bunların doğru bir şekilde bilinmesi iş ilişkilerinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Çalışanların ve işverenlerin Kanun kapsamında yer alan düzenlemelerin farkında olarak hareket etmesi çalışma hayatının daha sağlıklı devam etmesine katkı sağlayacaktır.

Bireysel iş hukuku eğitiminin amacı işçiler ve işverenler için çalışma hayatıyla ilgili hangi şartlarda hangi sürelerin önemli olduğu, işverene ve işçiye karşı sorumluluklar, hakların kullanılma süreleri, ücret, izin ve diğer konular hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Programın İçeriği:

  • 4857 sayılı İş Kanunu hakkında genel bilgi
  • İş sözleşmesi, türleri, fesih ve sonuçları
  • Ücret, izin hakkı ve süreleri
  • İşin düzenlenmesi, çalışma süresi
  • Kıdem tazminatı
  • Çalışma hayatının denetimi

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan işçiler, işverenler.

afis2