Çalışan Temsilcisi Eğitimi

PROGRAMIN AMACI: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları

.İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.

.Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.

.Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.

.Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken

Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları  Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

 

Katılımcı sayısı:10-25 Kişilik Grup

 

Katılımcı profili: Tüm çalışan temsilcileri

 

 

 

 

 

 

afis2