Çalışma Hayatında Kişilerarası İlişkiler Ve Etkili İletişim

25.02.2020

Çalışma Hayatında Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

 

Çalışma Hayatında Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 1 Gün 6 Saat 25 ŞUBAT 2020

 

 

Eğitim Faaliyetinin Kapsamı

 

 

 

 

 

Konu başlıkları

• İletişim Süreci

• Mesaj Alma ve Gönderme

• İletişim Biçimleri ve Biçim Değişiklikleri

• Algılama

• İletişim Engelleri ve Engelleri Giderme Yöntemleri

• Etkin Dinleme ve Anlama

• İletişimde Ego

• Beden Dili Jestler ve Mimikler Ses Tonu

• Uygun Eleştiri Yöntemleri

• Etkin Tartışma Stratejileri

 

Hedef & Kazanım

 

 

İletişim Yöntemleri ve Etkili İletişim Eğitimi programı, sosyal ve iş hayatında karşılaşılan iletişim sorunlarının en aza indirilmesi amacıyla uygulama temelli tasarlanmıştır. Program kapsamında beden dili eğitimi de gerçekleştirilmektedir.

 

Eğitim Alacak Kişilerde Aranan Şartlar

 

 

 

İlk, orta ve üst kademeden kamu ve özel işletme yöneticileri ve ilgi duyan bütün katılımcılar.

 

Süre (Gün-Saat)

 

1 gün / 6 saat

 

Faaliyet Dili

Türkçe

Eğitime Tabi Olacak Katılımcı Sayısı

(Alt-Üst Sınır)

10-25 kişilik grup

Eğitim Faaliyetinin Yapılacağı Fiziksel Mekân ve Eğitim Materyalleri

Eğitim salonu, bilgisayar, projeksiyon cihazı