ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ

2022 Yılı Özel Sayı Çağrısı

Makale Son Kabul Tarihi: 15 NİSAN 2022

 

Merkezimizin ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel yayını olan Çalışma İlişkileri Dergisi’nin, 2022 yılında “İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı özel sayısı yayımlanacaktır. Aşağıda alt konu başlıklarını da verdiğimiz özel sayımıza yönelik makalelerinizi www.dergipark.org.tr/cider adresini kullanarak Dergipark sistemine yükleyebilirsiniz. Makalelerin son kabul tarihi 15 Nisan 2022'dir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖZEL SAYISI KONU BAŞLIKLARI

 

 1. Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 3. İş Hukuku
 4. Güvenlik Kültürü ve Davranış Bilimleri
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Eğitim
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 7. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm
 8. Ergonomi
 9. İş Hijyeni
 10. Risk Analizi ve Risk Yönetimi
 11. Acil Durum Yönetimi
 12. Sağlık Gözetimi ve Yönetimi
 13. Çevre ve Atık Yönetimi

 

ÖNEMLİ:

1. Bu çağrı yazısı, gönderilen tüm makalelerin yayımlanacağı anlamını taşımaz. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi sayfamızda "Kör Hakemlik Sistemi" ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır. Gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki olumlu hakem raporu gerekmektedir.

2. Makale göndermeden önce dergi sayfamızda yer alan "Çalışma İlişkileri Dergisi Yayın İlkeleri", Yazım Kılavuzu ve istenen belgeler dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde herhangi bir eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda yazılar ön inceleme aşamasında reddedilir.

3. Özel sayı 2022 yılı Mayıs ayında yayımlanacaktır. Özel sayının yayımlandığı tarihte hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarın isteği doğrultusunda ya iade edilir ya da değerlendirme süreci devam ettirilerek kabul alması durumunda derginin herhangi bir sayısında yayımlanır.

Dergimize yazı gönderen yazarlarımızın süreç akışına ilişkin bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

Uyarı: Gönderilen makalelerin özel sayı için olduğu DergiPark gönderim sayfasında yer alan "Editöre Not" bölümünde belirtilmelidir.