Çasgem, Eğitim Ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nde İlk Adımını Attı!..

06.03.2020

IPA-II kapsamında gerçekleştirilen ve 36 ay sürecek olan “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, 03.03.2020 tarihinde Merkezimizde yapılan “Başlangıç Toplantısı” ile faaliyetlerine başladı. Toplantı Merkez Başkanı Sayın Abdurrahim ŞENOCAK Başkanlığında Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Teknik Destek Ekibi olan Human Dynamics ve Konsorsiyum liderleri ile Merkezimizin proje yönetiminde bulunan uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sayın Abdurrahim ŞENOCAK açılış konuşmasında Merkezimizin 2015-2017 yıllarında başarıyla yürüttüğü IPA-I projesinin kazanımlarından bahsetti. Buradan elde edilen tecrübelerin IPA-II projesinin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Bu operasyonun sonuçlanmasıyla da ÇASGEM’in ileriye dönük hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım atılacağını vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

AB Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Ahmet KARAN, 2014-2020 İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının hedefleri ile Bakanlığın hedeflerinin birbirini desteklemesi bakımından projenin önemine dikkat çekti.

Sözleşme Makamı adına toplantıya katılım sağlayan AB Uzmanı Sayın Esra HALAT proje yürütümde uyulması gereken genel prosedür hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Human Dynamics Proje Yöneticisi Koordinatörü Sayın Sinisa Djuric ve Takım Lideri Sayın Antero Eero Elies Vahapassi proje bileşenleri hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Projenin çalışma hayatına öncü yeniliklerle katkı sağlamasını temenni ediyoruz.